Nieuw contractenrecht: praktisch tips voor het opstellen van contracten en geschillenbeslechting

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Het nieuwe verbintenissenrecht en dus ook het nieuwe contractenrecht treden in werking op 1 januari 2023.Tijdens dit webinar wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die relevant zijn voor de praktijk.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/12/2022
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

15/12/2022

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

Vlaams gunstregime familiale bedrijfsoverdracht : actua, rechtspraak en nieuwe standpunten

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Sinds 2012 is in Vlaanderen een gunstregime van toepassing voor de familiale overdracht van familiebedrijven. Maar welke voorwaarden moeten voldaan zijn (en blijven) om te kunnen genieten van dit gunstregime?
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
12/01/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

12/01/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

On-Campus Practicum | Fiscaal misbruik in de successieplanning

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Sinds 2012 kan de Vlaamse Belastingadministratie een fiscaal misbruik inroepen en een rechtshandeling zwaarder belasten wanneer u ontoereikende niet-fiscale motieven kan opwerpen bij de planning van een vermogensoverdracht.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/01/2023
13:00 - 17:00 Joe Englishstraat 56,  2140 Antwerpen 25
20/01/2023
13:00 - 17:00 Maaltekouter 3,  9051 Gent 25
27/01/2023
13:00 - 17:00 Kattegatstraat 1,  3500 Hasselt 25

Datum

13/01/2023

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Joe Englishstraat 56,  2140 Antwerpen

Vrije plaatsen

25


Datum

20/01/2023

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Maaltekouter 3,  9051 Gent

Vrije plaatsen

25


Datum

27/01/2023

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Kattegatstraat 1,  3500 Hasselt

Vrije plaatsen

25

Privaat vastgoed in de vennootschap

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Wat zijn de fiscale spelregels bij het investeren in privaat vastgoed met uw vennootschap, en welke fiscale optimalisaties zijn wel nog (of niet meer) mogelijk met de immer evoluerende rechtspraak en rulingpraktijk. En welke veranderingen heeft de blauwdruk voor de fiscale hervormingen van minister
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
19/01/2023
14:00 - 17:00 Webinar 100

Datum

19/01/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

WVV vraagstuk | .Belangenconflicten van bestuurders en aandeelhouders (inclusief Related Party Transactions)

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
De regels omtrent belangenconflicten voor bestuurders werden grondig verstrengd door het WVV, en de omzetting van de tweede Aandeelhoudersrichtlijn voegde daaraan de regels over verrichtingen met verbonden partijen toe. Bovendien is er een recent cassatiearrest over de nietigheid van handelingen in
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/02/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

03/02/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

Arbeidsovereenkomst beëindigen anno 2023: nieuwigheden, trends en valkuilen

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Tal van nieuwe regels die verband houden met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zien het levenslicht (bijv. de arbeidsdeal en de invoering van het transitietraject). Andere reeds bestaande regels krijgen een make-over (bijv. het re-integratietraject 2.0). Ook de arbeidsrechtbanken en -hoven h
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
10/02/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

10/02/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

WVV vraagstuk | .De waardebepaling in de geschillenregeling

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
De waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding met het oog op de bepaling van de prijs betreft meestal de essentie van het geschil. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, en er is geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
03/03/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

03/03/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

WVV vraagstuk | .Financial Assistance (bij een overnametransactie)

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Financial assistance. Voorheen was het voor een vennootschap principieel verboden om financiële bijstand te verlenen om haar eigen overname te mogelijk te maken. Het WVV heeft de regels aanzienlijk versoepeld en het absolute verbod omgebogen tot een principiële toelaatbaarheid.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
29/03/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

29/03/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

Nieuwe wapens voor de fiscus

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
De strijd tegen de fiscale fraude vormt opnieuw het speerpunt van de regering en tal van nieuwe wijzigingen geven de fiscus extra armslag.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
28/04/2023
14:00 - 17:00 Webinar 100

Datum

28/04/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

WVV vraagstuk | Contracteren met een vennootschap - aandachtspunten en valkuilen

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Wat zijn de courante issues en knelpunten bij het opstellen van overeenkomsten met een vennootschap.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
05/05/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

05/05/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

Oneerlijke marktpraktijken anno 2023 | actuele ontwikkelingen en rechtspraak

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Eerlijke handels- en marktpraktijken worden gereguleerd binnen het Wetboek Economisch Recht, en tal van regels gelden inzake onder meer reclame, verkoop op afstand, afwerving, bedrijfsgeheimen, etc. Maar hoe geeft de recente rechtspraak invulling aan de relatief open wettelijke normen?
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
09/06/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

09/06/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100

WVV vraagstuk | Herstructureren van ondernemingen: wetgeving in beweging

Georganiseerd door KMO Campus

Betalend
Welke specifieke (en gewijzigde) regels zijn voortaan van toepassing op herstructureringen van vennootschappen? En welke wijzigingen kunnen worden verwacht door de implementatie van de mobiliteitsrichtlijn (EU richtlijn 2019/212)?
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
02/07/2023
14:00 - 16:00 Webinar 100

Datum

02/07/2023

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

100