Terug naar het overzicht

Cazimir Talks | Ondernemers en huwelijksvermogensrecht: is uw (familiale) vennootschap voldoende beschermd?

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Het huwelijksvermogensrecht is bepalend voor de eigendom en inkomsten uit de (familiale) vennootschap van gehuwde ondernemers.

Maar wat is nu het precieze lot van vennootschapsaandelen in het huwelijksvermogensrecht, en wat zijn de aandachtspunten bij oa. kapitaalverhogingen tijdens het huwelijk, rekening-courant en de successieplanning?

Programma

Ondernemers zijn voornamelijk bezig met wat hen passioneert: ondernemen. Bij beslissingen inzake het ondernemen is de economische realiteit toonaangevend. Met de juridische (aansprakelijkheid) en fiscale gevolgen wordt ook vaak rekening gehouden.

Maar het huwelijksvermogensrechtelijke perspectief, indien de ondernemer gehuwd is, wordt maar al te vaak uit het oog verloren. Ten onrechte, want het huwelijksvermogensrecht is bepalend voor heel wat zaken: van ‘wie is eigenaar van het bedrijf (bij echtscheiding)?’ tot ‘wat zijn de rechten van uw partner op de inkomsten binnen uw vennootschap?’.

In dit webinar bespreekt Mr. Rinse Elsermans (Cazimir) de belangrijkste aspecten waarmee gehuwde ondernemers rekening moeten houden wanneer ze tijdens het huwelijk ondernemen.

Onder andere volgende vragen komen aan bod:

  • van wie zijn de aandelen van de vennootschap die is opgericht tijdens het huwelijk?
  • waar moet men op letten bij kapitaalverhogingen tijdens het huwelijk?
  • kan u best aandelen schenken of verkopen aan de volgende generatie?
  • van wie is de rekening-courant binnen de vennootschap, en wat zijn daarbij de praktische aandachtspunten?
  • kan de ondernemer zijn winsten oppotten binnen de vennootschap en zo enige huwelijksvermogensrechtelijke solidariteit omzeilen?
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Rinse ELSERMANS
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven