Veroordelingen tegen illegale makelaars

We strijden actief tegen zogezegde makelaars zonder BIV-erkenning. Hieronder vind een didactisch overzicht van dossiers die we voor de rechtbank brachten en de vonnissen die in deze dossiers vielen. 

Overzicht beslissingen

Stakingsvordering

Rechtbank
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen alsook om zich als vastgoedmakelaar voor te stellen

Dit onder verbeurte van een dwangsom van € 1500 € per inbreuk en per dag (maximum € 150.000)

Verweerder 2

 • Moet alle publiciteit van de eigen website alsook van andere websites verwijderen en dit op straffe van een dwangsom van € 250 per dag of per affichering/per zoekertje dat nog online consulteerbaar is (max € 100.000)

Stakingsvordering

Rechtbank
Ondernemingsrechtbank Kortrijk
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3500 € per inbreuk en per dag,

Stakingsvordering

Rechtbank
Ondernemingsrechtbank Luik
Betreft
Syndicus
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om illegale vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Mogen niet langer samenwerken met niet erkende personen voor het stellen van makelaarsactiviteiten
 • Moeten het kantoor sluiten
 • Moeten de website sluiten alsook van alle publiciteit stopzetten aangaande de verkoop, verhuur of de commercialisatie van onroerende goederen van derden en dit zowel op alle affiches, uithangborden of materiële hulpmiddelen.
 • Mogen zich niet langer voordoen als syndicus van gebouwen

Alles onder verbeurte van een dwangsom van € 5000 per inbreuk en per dag

 • Werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding:
 • Werden solidair veroordeeld tot betalen van een tolrecht aan de FOD Financiën

Klacht met burgerlijke partijstelling

Rechtbank
Rechtbank van eerste aanleg (correctionele kamer) van Waals Brabant
Betreft
Verkoop
Beslissing
Geldboete
Gevangenisstraf

Op strafrechtelijk vlak:

Verweerder wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel alsook een geldboete van 16.000 euro (waarvan de helft met uitstel)

Op burgerrechtelijk vlak:

Verweerder werd veroordeeld tot betaling van een geldboete van 1.598,00 euro alsook tot betaling van 1 euro morele schadevergoeding,

Stakingsvordering

Rechtbank
Ondernemingsrechtbank Brugge
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om illegale vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van € 3500 € per inbreuk,

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Gent
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten
Akkoordvonnis

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3700 € per inbreuk.

Werd veroordeeld tot de kosten van het geding

Stakingsvordering

Rechtbank
Hof van beroep Antwerpen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk, maximaal 50.000€

Werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding:

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Luik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Mogen niet langer samenwerken met niet erkende personen voor het stellen van makelaarsactiviteiten

mogen niet langer publiciteit voeren via internet of enig ander medium ( vitrine, tijdschriften, kranten,…) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

mogen niet langer de titel dragen van vastgoedmakelaar en mogen niet langer gebruik maken van het erkenningsnummer van een derde persoon om alles de schijn te geven dat beantwoord wordt aan de heersende wettelijke bepalingen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk (max 50.000 € )

Stakingsvordering

Rechtbank
Hof van beroep Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag (maximum 250.000€)

Werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Bergen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten te laten uitoefenen door een stagiair die niet in orde is met artikel 12 van de makelaarswet

Mogen niet langer samenwerken met niet erkende personen voor het stellen van makelaarsactiviteiten

Verweerder 2

mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

mag niet langer publiciteit voeren via internet of enig ander medium ( vitrine, tijdschriften, kranten,…) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag,

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Gent
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3500 € per inbreuk, per dag

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Antwerpen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Akkoordvonnis

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2000 € per inbreuk en per dag,

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Gent
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

kreeg verbod opgelegd om via haar website, of via eender welke ander kanalen (andere websites, weekbladen, etc.) nog onroerende goederen, handelsfondsen etc. te koop te stellen totdat er binnen de vennootschap een vastgoedmakelaar aanwezig is als zaakvoerder of vennoot die over de vereiste BIV-inschrijving beschikt.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3500 € per inbreuk en per dag,

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Eupen
Betreft
Syndicus
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Vonnis rechtbank van koophandel Eupen – 17 maart 2017:

Verweerder 1

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerder 2

 • Mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag,

Werden veroordeeld tot de kosten van het geding: 300,88 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding.

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV en in BIV-mail.

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Bergen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Vonnis rechtbank van koophandel Bergen – 7 april 2017:

Verweerder 1

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerder 2

 • mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.
 • Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag de vennootschap niet langer samenwerken met niet erkende personen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag.

Werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding: 1785 €

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Syndicus
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Moeten alle kantoren en websites sluiten waar vastgoedmakelaarsactiviteiten werden gesteld
 • Mogen geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België via gelijk welk medium (vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden)

Verweerder 2

 • Mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.
 • Mag niet langer samenwerken met niet BIV-erkenden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag,

 • Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 308,26 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding

Binnen de 8 dagen na betekening moeten ze ook de lijst overmaken van de mede-eigendommen die ze beheren

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Eupen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder 1

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerder 2

mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV en in BIV-mail

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder 1

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerders 2 en 3

mogen niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag de vennootschap niet langer samenwerken met niet erkende personen

moeten het kantoor en de website sluiten en mogen geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium ( vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 1000 € per inbreuk en per dag,

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Charleroi
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Vonnis rechtbank van koophandel Charleroi – 13 februari 2017:

Verweerder

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Kreeg verbod opgelegd om zich nog voor te stellen als vastgoedmakelaar
 • Moet het kantoor en de website sluiten en mag geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag,

 • Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 317,08 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV, in BIV-mail en op kosten van de verweerder, gedurende drie maanden op de homepage van de vennootschap.

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Charleroi
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Kreeg verbod opgelegd om zich nog voor te stellen als vastgoedmakelaar
 • Moet het kantoor en de website sluiten en mag geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag,

 • Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 317,08 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV, in BIV-mail en op kosten van de verweerder, gedurende drie maanden op de homepage.