De competentietest

De competentietest is de oriënterende eerste stap in het traject om vastgoedmakelaar te worden.

Vastgoedmakelaar worden, competentietest

Je bent uitgenodigd om de competentietest af te leggen. Of je bent stagemeester en wil graag weten hoe je de resultaten van jouw stagiair moet interpreteren. Hieronder kom je alles te weten over de test, hoe je je kan inschrijven, hoe de test er uit ziet en hoe je je best kan voorbereiden.

Wat is de competentietest en wat is het doel ervan?

De competentietest is een schriftelijke test die iedereen moet afleggen, ongeacht diploma of achtergrond, en die probeert duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

In de latere bekwaamheidsproef komt eveneens een breed spectrum aan onderwerpen aan bod.

Sommige kandidaat-stagiairs hebben al een vastgoedopleiding achter de rug, voor anderen is het de eerste keer dat ze met het beroep van vastgoedmakelaar in aanraking komen. Maar het mag duidelijk zijn: het doel van de competentietest is louter jou als kandidaat-stagiair bewust te maken van de veelheid aan aspecten waar je als vastgoedmakelaar mee in aanraking zal komen en onderwerpen waarover je over een ruime kennis zal moeten beschikken in de toekomst. Deze test is géén ingangsexamen: niemand wordt geweerd op basis van de uitkomst van deze test. 

Wil je je inschrijven voor de beide deelkolommen (bemiddelaar en syndicus), dan leg je een aparte competentietest af voor elke deelkolom.

Hoe voorbereiden? Wat studeren?

Het is niet de bedoeling dat je hard studeert voor de competentietest. Anderzijds is het natuurlijk ook niet verboden om je hier en daar al wat in te lezen over de thema’s die aan bod zullen komen.

Zo ziet de competentietest er uit

De thema's

Het BIV bekeek samen met een aantal experten ter zake welke topics aan bod moeten komen in deze test. Op basis van de bevindingen van een interne werkgroep van ervaringsdeskundigen, de ontwerpen van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323), en de drie Vlaamse hogescholen die een voltijdse vastgoedopleiding aanbieden (Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool, en AP Hogeschool Antwerpen) kwamen we tot deze thema’s.

 • Beheer en rentmeesterschap
 • Boekhouden en ondernemen
 • Bouwkunde
 • Woningbouwwet
 • Contractenrecht m.i.v. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving
 • Deontologie
 • Vastgoedfiscaliteit
 • Hypothecair krediet en verzekeringen
 • Omgevingsrecht
 • Verhuur
 • Verkoop
 • Waardebepaling
 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht

Dezelfde thema’s worden opnieuw bevraagd in de schriftelijke bekwaamheidsproef. Op die manier weet iedereen van bij het begin wat er verwacht wordt en hoe hij of zij ervoor staat bij het begin van de stage. 

De vragen

Je krijgt 30 meerkeuzevragen, die je kennis nagaan over de hierboven opgesomde kennisdomeinen.

 • Hoeveel vragen je over elk kennisdomein krijgt, is afhankelijk van de deelkolom (bemiddelaar of syndicus) waarvoor je de test aflegt.
 • Bij elke meerkeuzevraag zijn er telkens 3 antwoordalternatieven.
 • Per vraag bestaat er slechts 1 juist antwoord.
 • Er worden geen punten afgetrokken bij een fout antwoord.
 • Je krijgt 1 uur de tijd om deze test af te leggen.