De competentietest

De competentietest is de oriënterende eerste stap in het traject om vastgoedmakelaar te worden.

Vastgoedmakelaar worden, competentietest

Je bent uitgenodigd om de competentietest te komen afleggen. Of je bent stagemeester en wil graag weten hoe je de resultaten van jouw stagiair moet interpreteren. Hieronder kom je alles te weten over de test, hoe je je kan inschrijven, hoe de test er uit ziet en hoe je je best kan voorbereiden.

Wat is de competentietest en wat is het doel ervan?

De competentietest is een schriftelijke test die iedereen moet afleggen, ongeacht diploma of achtergrond, en die probeert in kaart te brengen hoe het staat met je kennis over een aantal thema’s die aan bod komen bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Als je de competentietest aflegt, krijg je een beeld van wat al voldoende gekend is en waar er eventueel toch bepaalde aandachtspunten of pijnpunten liggen waar tijdens de stage kan aan gewerkt worden. In de latere bekwaamheidsproef komen dezelfde thema's immers aan bod.

Sommige kandidaat-stagiairs hebben al een vastgoedopleiding achter de rug, voor anderen is het de eerste keer dat ze met het beroep van vastgoedmakelaar in aanraking komen. Maar het mag duidelijk zijn: het doel van de competentietest is louter jou als kandidaat-stagiair bewust te maken van je sterktes en zwaktes. Niet meer, niet minder. Deze test is géén ingangsexamen: niemand wordt geweerd op basis van de uitkomst van deze test. 

Wil je je inschrijven voor de beide deelkolommen (bemiddelaar en syndicus), dan leg je een aparte competentietest af voor elke deelkolom.

Hoe voorbereiden? Wat studeren?

Het is niet de bedoeling dat er hard gestudeerd wordt voor de competentietest. Anderzijds is het natuurlijk ook niet verboden om je hier en daar al wat in te lezen over de thema’s die aan bod zullen komen.

Zo ziet de competentietest er uit

De thema's

Het BIV bekeek samen met een aantal experten ter zake welke topics aan bod moeten komen in deze test. Op basis van de bevindingen van een interne werkgroep van ervaringsdeskundigen, de ontwerpen van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323), en de drie Vlaamse hogescholen die een voltijdse vastgoedopleiding aanbieden (Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool, en AP Hogeschool Antwerpen) kwamen we tot deze thema’s.

 • Beheer en rentmeesterschap
 • Boekhouden en ondernemen
 • Bouwkunde
 • Woningbouwwet
 • Contractenrecht m.i.v. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving
 • Deontologie
 • Vastgoedfiscaliteit
 • Hypothecair krediet en verzekeringen
 • Omgevingsrecht
 • Verhuur
 • Verkoop
 • Waardebepaling
 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht

Dezelfde thema’s worden opnieuw bevraagd in de schriftelijke bekwaamheidsproef. Op die manier weet iedereen van bij het begin wat er verwacht wordt en hoe hij of zij ervoor staat bij het begin van de stage. 

De vragen

De test wordt afgelegd op een computer in het examenlokaal van het BIV en bestaat uit 60 meerkeuzevragen, die je kennis nagaan over de hierboven opgesomde kennisdomeinen.

 • Hoeveel vragen je over elk kennisdomein krijgt, is afhankelijk van de deelkolom (bemiddelaar of syndicus) waarvoor je de test aflegt.
 • Je krijgt in totaal 60 meerkeuzevragen, met telkens 3 antwoordalternatieven.
 • Per vraag bestaat er slechts 1 juist antwoord.
 • Er worden geen punten afgetrokken bij een fout antwoord.
 • Je krijgt 2 uur de tijd om deze test af te leggen. Je blokkeert dus best de hele voor- of namiddag in je agenda.

De competentietest afleggen: waar en wanneer?

Het afleggen van de competentietest is de laatste horde om je inschrijving op de lijst van stagiairs in orde te brengen.

Je komt de test afleggen op het BIV in Brussel, op het datum en tijdstip van je keuze. Zodra jouw dossier voor inschrijving op de lijst van stagiairs volledig is, ontvang je van ons via e-mail een uitnodiging en kan je je in je persoonlijke account inschrijven voor een sessie naar keuze.

Vervolgens zal je dossier op tafel komen bij de Uitvoerende Kamer (UK). De UK zal op de eerstvolgende vrije zitting jouw aanvraag bekijken en indien alles in orde is, zal je opgenomen worden op de lijst van stagiairs. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Hou er rekening mee dat het een tweetal weken zal duren voor je bericht krijgt over je opname op de lijst van stagiairs na het afleggen van de competentietest. De exacte datum van deze bevestiging kan niet op voorhand gegeven worden. 

Het heeft dan ook geen zin om het BIV te contacteren om te weten wanneer je de bevestiging van je opname op de lijst van stagiairs ontvangt.

Nadat je bent ingeschreven op de lijst van stagiairs, kan je de resultaten van je competentietest terugvinden in je online account op biv.be. Ook je stagemeester zal jouw resultaten te zien krijgen in zijn of haar account.