Het stagemeesterschap: altijd een leerrijke ervaring

Als stagemeester engageer je je om een nieuwe generatie vastgoedprofessionals onder je vleugels te nemen, wat we enkel maar kunnen toejuichen.

Vastgoedmakelaar worden, stage

Verplichtingen van de stagemeester

Stagemeesters hebben een aantal verplichtingen om de kwaliteit van de stage te garanderen.

  1. De stagemeester is nauw betrokken bij het werk van de stagiair en volgt zijn of haar activiteiten op, rekening houdend met de richtlijnen in en via de stagetool;
  2. De stagemeester adviseert de stagiair bij het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden als vastgoedmakelaar en leeft hierbij de plichtenleer na;
  3. De stagemeester vergoedt de stagiair degelijk voor zijn of haar prestaties ten behoeve van de stagemeester, overeenkomstig de richtlijnen ter zake die door het BIV worden opgesteld en aan de minister voorgelegd ter goedkeuring. Het is de stagemeester verboden om aan de stagiair rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding te vragen als tegenprestatie voor het stagemeesterschap.

Stagezoekertje plaatsen?

Laat de buitenwereld weten dat je een stagiair zoekt en plaats een stagezoekertje in je BIV-account!

Inloggen