Downloads

Downloads

Vastgoedmakelaarswet 2013

PDF - Laatst bijgewerkt: 31/01/2024

Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van februari 2024.

Downloaden

Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.

Downloaden

De regels inzake de organisatie en de werking van het BIV

PDF - Laatst bijgewerkt: 17/05/2024

Het KB van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Organisatiebesluit. Werking van de BIV-organen (Nationale Raad, Bureau, Kamers). (Tucht)procedure Kamers. Gewijzigd bij KB van 2 april 2014 - BS 5 mei 2014. 

Downloaden

Aanvraag tot herinschrijving als titularis

PDF - Laatst bijgewerkt: 23/04/2024

Dit is het formulier waarmee je je herinschrijving aanvraagt als titularis.

Downloaden

Aanvraag tot herinschrijving als stagiair

PDF - Laatst bijgewerkt: 23/04/2024

Dit is het formulier waarmee je je herinschrijving aanvraagt als stagiair.

Downloaden

Checklist van documenten die moeten worden voorgelegd bij de registratie van een rechtspersoon

DOCX - Laatst bijgewerkt: 16/02/2024

Downloaden

Inschrijvingsformulier rechtspersoon

DOCX - Laatst bijgewerkt: 16/02/2024

Met dit formulier doe je de aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon. De rechtspersoon wordt dan ingeschreven op het tableau van titularissen. Vergeet de checklist niet door te nemen!

Downloaden

Formulier bewijs van machtiging voor de overdracht persoonsgegevens_Waals Gewest

DOCX - Laatst bijgewerkt: 16/02/2024

Downloaden

Formulier bewijs van machtiging voor de overdracht persoonsgegevens - Vlaams Gewest

DOCX - Laatst bijgewerkt: 16/02/2024

Downloaden

Verhuuropdracht, exclusief, zonder stilzwijgende verlenging

DOCX - Laatst bijgewerkt: 16/02/2024