Downloads

Downloads

Vastgoedmakelaarswet 2013

PDF - Laatst bijgewerkt: 09/02/2022

Vastgoedmakelaarswet van 11 februari 2013 aangaande vastgoedmakelaars-bemiddelaar, -syndicus en -rentmeester. Versie van september 2021.

Downloaden

Reglement van Plichtenleer (Deontologie van de vastgoedmakelaar)

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/01/2022

Het Reglement van Plichtenleer is de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Vastgoedmakelaars die zich niet aan deze deontologie houden, riskeren een tuchtsanctie.

Downloaden
Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector. De antidiscriminatiewetgeving, tips en nuttige adressen.

Opvolger van brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het vermijden? Praktische tips."

Downloaden

Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet

PDF - Laatst bijgewerkt: 04/08/2022

KB van 01-04-2022 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars.

Downloaden

Lijst atypische verrichtingen vastgoedmakelaar

DOCX - Laatst bijgewerkt: 03/08/2022

Versie 12/07/2022

Downloaden

Handleiding Antiwitwas

DOCX - Laatst bijgewerkt: 03/08/2022

Versie juli 2022. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd door in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 6 juni 2017).

Downloaden

Bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Oprichting van het BIV.

Downloaden

Document voor schadeaangifte bij BIV-verzekering

PDF - Laatst bijgewerkt: 14/06/2022

Door vastgoedmakelaars te hanteren formulier voor de aangifte van schadegevallen. Opgelet: gebruik bij voorkeur het online platform (link in document).

Downloaden

Wet op de mede-eigendom

PDF - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wet mede-eigendom (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek).

Downloaden

Overeenkomst derdenrekening

DOCX - Laatst bijgewerkt: 07/06/2022

Wie een nieuwe derdenrekening wil openen, kan met deze modelovereenkomst naar de bank stappen. Alle banken aanvaarden of gebruiken dit document. Een ingevuld en ondertekend model wordt ook geaccepteerd bij een aanvraag om vastgoedmakelaar te worden.

Downloaden