Aanvraag indienen op basis van beroepservaring

Beroepservaring wat zijn de voorwaarden?

Als je vastgoedmakelaar wil worden en je je die titel wil toe-eigenen, kan je niet om een BIV-erkenning heen, zowel voor activiteiten in hoofd- als in bijberoep.

Vanaf 1 februari 2024 bestaat de mogelijkheid om, onder de onderstaande voorwaarden, op basis van beroepservaring te worden ingeschreven bij het BIV en zo het beroep te mogen uitoefenen in hoedanigheid van zelfstandige alsook de titel van vastgoedmakelaar te mogen voeren.

De vereiste beroepservaring bestaat eruit vastgoedmakelaarsactiviteiten uitgeoefend te hebben - op voltijdse basis - in de hoedanigheid van bediende, gedurende tenminste 6 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving. Concreet moet je je aanvraag ondersteunen met behulp van documenten die deze ervaring bewijzen, waaronder bijvoorbeeld: kopie van loonfiches , kopie van de arbeidsovereenkomst, individuele rekening(en) uitgaande van het sociaal secretariaat, ... Als je het beroep in een andere hoedanigheid dan bediende hebt uitgeoefend, vragen wij je bij je aanvraag elk nuttig document toe te voegen waaruit deze uitoefening blijkt.

Zodra je een volledig inschrijvingsdossier hebt ingediend bij de Uitvoerende Kamer, en een officiële bevestiging hebt gekregen dat je beroepservaring aan de gestelde eisen voldoet, krijg je toelating om de praktische bekwaamheidsproef af te leggen. Hiermee kunnen wij vaststellen of je dankzij je beroepservaring in staat bent je kennis in de praktijk te brengen en of je in staat bent het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen conform de geldende wetten en deontologische regels.

Slaag je voor de praktische bekwaamheidsproef? Gefeliciteerd! Je wordt ingeschreven op het tableau van beoefenaars bij het BIV en ontvangt vervolgens je BIV-erkenningsnummer.

Denk jij te beschikken over de nodige pertinente beroepservaring? Dan kan je je aanvraag nu indienen.

Vastgoedmakelaar worden, aanvraag indienen

Hoe vullen we het aanvraagformulier in?

Stap 1: Jezelf identificeren

Haal je e-ID en kaartlezer boven of open alvast je itsme-account. Klik op de knop “Doorgaan met e-ID of itsme”.

Je belandt nu op de identificatiepagina van de federale overheid. Kies de methode die jouw voorkeur heeft en volg de instructies op het scherm. 

Als de identificatie afgerond is, word je terug naar de BIV-account geleid, waar de ingelezen gegevens ter controle weergegeven worden. Vul deze gegevens aan waar nodig en ga verder. 

Klik enkel op “Ik heb geen e-ID of itsme” als je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt en je ook niet via itsme kunt gaan. Je wordt dan naar een formulier gebracht waar je je gegevens manueel moet intypen. Hou er rekening mee dat de verwerkingstijd van deze manueel ingevulde formulieren kan oplopen.

 

Stap 2: Bemiddelaar of syndicus?

Vervolgens kies je welke activiteiten je wil gaan uitoefenen, met andere woorden of je bemiddelaar wil worden of syndicus.

Wil je beide activiteiten doen, dan dien je een aparte aanvraag in voor elke activiteit. 

 

Stap 3: Kies voor een aanvraag op basis van een toegangverlenend diploma of op basis van beroepservaring.

Voor de toegang tot het beroep op basis van beroepservaring moet je aantonen dat je over een pertinente beroepservaring door de uitoefening van vastgoedmakelaarsactiviteiten als bediende op voltijdse basis beschikt, en dit gedurende minstens zes jaar tijdens de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving.

 

Stap 4: Dien de aanvraag in

Je krijgt een voorbeeld te zien van het volledige formulier, waarin de gegevens uit de voorgaande stappen al zijn ingevuld. Je kunt dit formulier in willekeurige volgorde, over meerdere dagen en in je eigen tempo verder invullen. Je kan een document uploaden en vervolgens uitloggen om later verder te werken. Er is in deze mogelijkheid voorzien omdat soms enige tijd gewacht moet worden om een attest te bekomen.

Let op: je ontvangt een bericht wanneer je aanvraag 5 werkdagen inactief blijft. Zodra dit bericht is ontvangen en je aanvraag gedurende 15 werkdagen inactief blijft, wordt het automatisch verwijderd.

Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht. Het vastgoedmakelaarskantoor dat je hier invoert, wordt je hoofdvestiging en wordt op onze website gepubliceerd op de ‘zoek een vastgoedmakelaar’ pagina zodra je wordt ingeschreven op het tableau van beoefenaars door de Uitvoerende Kamer.

Hou hier rekening mee:

 1. Vermijd speciale tekens.
 2. Als u het adres van een website invoert, vergeet dan niet “http://” of https:// toe te voegen.
 3. De taalrol is gebaseerd op de postcode van uw hoofdvestiging.
  • Wanneer deze postcode in het Waalse Gewest gelegen is, wordt u ingeschreven op de Franstalige taallijst.
  • Wanneer deze postcode in het Vlaamse Gewest gelegen is, is je taalrol het Nederlands.
  • In beide gevallen verdwijnt het veldje “officiële taal” omdat je geen keuze hebt 
  • Heeft je stagekantoor een Brusselse postcode, dan kan je de “officiële taal” wel kiezen. 
 4. De taalrol bepaalt onder meer of de Uitvoerende Kamer of de Chambre exécutive je aanvraag zal behandelen.
tarieven-tarifs

Betaling van dossierkosten

Om je aanvraag te kunnen verwerken, vragen we om 125 euro dossierkosten te betalen. In het online aanvraagformulier vind je de nodige instructies. Deze dossierkosten worden afgetrokken van je eerste ledenbijdrage.

Je kan ervoor kiezen om via overschrijving te betalen, of met de meeste gebruikelijke online betaalmogelijkheden (VISA, Mastercard, de app van je bank, …).

Als je ervoor kiest om via overschrijving te betalen, vragen we om een betaalbewijs te uploaden bij je aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld een schermafbeelding zijn van je bankapplicatie. Je ontvangt meteen na je keuze voor de overschrijving een automatische e-mail met de betaalinstructies. Hier staan onder andere het rekeningnummer en de gevraagde mededeling in. Na ontvangst van de overschrijving, zullen wij jouw dossierkosten aanvinken als “betaald”. Hou er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Kies je een online betaalmogelijkheid, dan kan de betaling meteen automatisch verwerkt worden en zal je aanvraag al na enkele minuten op “betaald” springen.

tuchtsanctie-sanctiondisciplinaire

Verklaring op eer

Je dient op eer te verklaren of je ooit al in staat van faillissement bent gesteld. 

Dat doe je door de juiste optie aan te vinken in je aanvraag. De opties zijn: "Nooit in staat van faillissement verklaard" en "Reeds in staat van faillissement verklaard". Indien deze laatste optie van toepassing is, moet je het vonnis hiervan toevoegen bij "Documenten".

Downloads

Benodigde documenten, attesten of bewijzen

Onderaan de aanvraagpagina in je account vind je de bijlagen die we nodig hebben bij je aanvraag.  

Aandachtspunten:

 1. Je kan enkel documenten uploaden in PDF-formaat met een maximum van 10 MB. Doe je dit niet, dan krijg je een waarschuwing te zien dat het document niet voldoet.
 2. Let op hoeveel documenten per rubriek kunnen worden geüpload.
  • Wanneer je meerdere documenten uploadt onder een rubriek dat slechts één document toestaat, zal het laatst geüploade document het vorige overschrijven en vervangen.
  • In de rubriek “Bewijs ervaring” heb je de mogelijkheid om meerdere PDF-bestanden te uploaden.
 3. Aarzel niet om de links in het aanvraagformulier te raadplegen om meer informatie te krijgen over de vereiste documenten.

Ik voeg hierbij :

 1. bewijs van pertinente beroepservaring als vastgoedmakelaar en dit op voltijdse basis, in de hoedanigheid van bediende, gedurende tenminste 6 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving (zie punt III hieronder);
 2. een recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
 3. een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan drie maanden;

Bewijs van beroepservaring:

De inschrijving op het tableau van titularissen kan bekomen worden op basis van pertinente beroepservaring indien wordt beantwoord aan de voorwaarden van art.  5, §2 b) van de  wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals gewijzigd bij wet van 23 november 2023.

Deze ervaring bestaat eruit het beroep van vastgoedmakelaar uitgeoefend te hebben - op voltijdse basis - in de hoedanigheid van bediende, gedurende tenminste 6 jaar (al dan niet onderbroken) tijdens de tien jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving.

De kandidaat-titularis vastgoedmakelaar levert het bewijs van zijn/haar beroepservaring door alle middelen. De bewijsstukken worden beoordeeld door de bevoegde Uitvoerende Kamer. 

Ter informatie en zonder exhaustief te zijn, kunnen de volgende documenten voorgelegd worden als bewijs dat het beroep als bediende voltijds werd uitgeoefend gedurende 6 jaar tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving op het tableau:

 • een kopie van de loonfiches, opgesteld door de werkgever of het sociaal secretariaat van een onderneming, ingeschreven in de KBO onder een of meer van volgende nacebelcodes:
  • 68311 (“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
  • 68321 (“Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
  • 68322 (“Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis”)
  • en waaruit tenminste 6 jaar  tewerkstelling (in totaal) blijkt tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving op het tableau;
 • de individuele rekening uitgaande van het sociaal secretariaat en betrekking hebbende op een totaal van minimaal 6 jaar voltijdse tewerkstelling tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving op het tableau;
 • een kopie van het uittreksel van de inschrijving in de KBO onder een of meer van hiervoor vermelde nacebelcodes, in naam van de natuurlijke of rechtspersoon waarvoor de aanvrager heeft gewerkt, voor een periode van minstens 6 jaar tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving op het tableau;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst(en) voor bedienden bij een onderneming, die ingeschreven is/was in de KBO onder een of meer van hiervoor vermelde nacebelcodes;
 • een verklaring op eer met functieomschrijving van de aanvrager, uitgaande van de werkgever(s) waarvoor de werknemer/aanvrager werkt/heeft gewerkt.

De Kamers (van het BIV) kunnen de aanvrager steeds verzoeken om nadere gegevens en/of bewijsstukken voor te leggen.

BIV-inspectie mogelijk
©Shutterstock

Een aanvraag indienen

Om je aanvraag te kunnen indienen, moet je aanvraag minstens op enkele punten in orde (groen) zijn. 

 • je identiteitsgegevens zijn geverifieerd (dit gebeurt automatisch als je je e-ID of itsme gebruikt)
 • je kantoorgegevens zijn ingevuld en opgeslagen
 • je dossierkosten zijn betaald (verificatie gebeurt onmiddellijk bij online betaling, na enkele dagen bij overschrijving)
 • je bijlagen zijn geüpload

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt de status van de aanvraag “klaar om in te dienen” en wordt de groene knop “indienen” aanklikbaar. Hiermee leg je je aanvraag aan ons voor. Wij zullen zo spoedig mogelijk je aanvraag inhoudelijk nakijken en feedback bezorgen. Dit kan je allemaal opvolgen in je account. 

Als er bepaalde onderdelen van je aanvraag niet helemaal correct of onduidelijk zijn, zullen we dit aangeven en kan je correcties aanbrengen en opnieuw indienen.

De status van je aanvraag

Je aanvraag heeft steeds een status die aangeeft wat er moet gebeuren of in welke fase de aanvraag zich bevindt. De mogelijke statussen zijn de volgende.

 • Aanvraagformulier vervolledigen. Je aanvraag voldoet nog niet aan de voorwaarden om ingediend te worden. Je kan op eigen tempo aan de vervollediging werken. Kijk onderaan de aanvraagpagina voor informatie over wat nog niet in orde is.
 • Klaar om in te dienen (minimumvoorwaarden voldaan). Je aanvraag voldoet aan de minimale voorwaarden om ingediend te worden. Je moet de aanvraag wel nog indienen vooraleer we ze behandelen.
 • Klaar om in te dienen (Alle voorwaarden voldaan). Je aanvraag voldoet aan meer dan de minimale voorwaarden om ingediend te worden. Je moet de aanvraag wel nog indienen vooraleer we ze behandelen.
 • Aanvraag kon niet volledig verwerkt worden. Contacteer ons. Je hebt je aanvraag ingediend, maar er is ergens achter de schermen iets foutgelopen. Kan gebeuren, maar niets is verloren. Neem even contact met ons op en dan bekijken we het samen.
 • Ingediend, wachten op beoordeling. Je aanvraag is ingediend! Nu is het wachten op de beoordeling ervan. Soms krijgen we erg veel aanvragen tegelijk binnen, soms zijn er dat iets minder. Geef ons wat tijd.
 • Aanpassingen nodig. We hebben je aanvraag beoordeeld, en er is gebleken dat bepaalde gegevens of documenten niet voldoende recent zijn, niet voldoende volledig of gewoon fout zijn. Je ziet in de aanvraag over welke gegevens het gaat en je krijgt meestal een bericht met extra uitleg. We verwachten dat je de nodige aanpassingen doorvoert.
 • Aanpassingen goedgekeurd. De aanpassingen die je hebt doorgevoerd, zijn goedgekeurd. Je aanvraag zal snel de status “aanvaard” krijgen.
 • Aanvraag geweigerd. Je aanvraag is geweigerd. Je zal meer informatie van ons ontvangen.
 • Aanvraag op de UK-agenda geplaatst. Er zijn bepaalde elementen in je aanvraag waarvoor onze diensten het nodig achten dat de Uitvoerende Kamer zich uitspreekt. Ook hier is de timing afhankelijk van veel variabelen zoals de zittingsagenda en de workload van de Kamer.
 • Aanvraag aanvaard. Je aanvraag is aanvaard. Je zal meer informatie krijgen over de volgende stap: de competentietest.
 • Klaar voor competentietest. Je bent uitgenodigd om je in te schrijven voor de competentietest. Deze status blijft staan tot na de competentietest, meer bepaald tot het moment waarop je aanvraag definitief aanvaard wordt.
Vastgoedmakelaar worden, bekwaamheidsproef

Praktische bekwaamheidsproef

Wat is de praktische bekwaamheidsproef en wat is het doel ervan?

Zodra je beroepservaring door de Uitvoerende Kamer is gevalideerd, moet je slagen voor een praktische bekwaamheidsproef alvorens je kan worden ingeschreven op het tableau van beoefenaars bij het BIV. De praktische bekwaamheidstest gaat na in hoeverre je ‘bekwaam’ bent om toegang te krijgen tot het beroep en bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. 

Wie slaagt met minimum 60% voor zijn schriftelijk onderdeel, mag de mondelinge proef aanvatten. Het is de laatste stap die je moet zetten alvorens je aan de slag kan in de hoedanigheid van titularis. 

Hoe mezelf voorbereiden? Wat studeren?

Aangezien de schriftelijke bekwaamheidsproef identiek is als deze die moet worden afgelegd door BIV-stagiairs, verwijzen wij je door naar het artikel bedoeld voor deze stagiair: “Stage afgerond? Op naar de schriftelijke bekwaamheidsproef! ” , daar kom je te weten hoe je je op het examen kan voorbereiden wanneer het zover is. Je vindt er ook een verklarende video

Het schriftelijke gedeelte

Inschrijving

Als je van de Uitvoerende Kamer de toelating gekregen hebt om deel te nemen aan het schriftelijk gedeelte van de bekwaamheidstest, dan ontvang je een uitnodiging om je in te schrijven. We vragen je dan om (online) een datum te kiezen uit een lijst met mogelijke data.

Je ontvangt nog geen uitnodiging voor het mondeling gedeelte van de bekwaamheidstest. Dat gebeurt pas nadat je voor het schriftelijk gedeelte geslaagd bent.

Afleggen

Je legt het schriftelijk gedeelte af op een pc in ons examenlokaal en dit in het Nederlands of in het Frans. De vragen zijn niet vergelijkbaar met de vragen die je tijdens het mondeling gedeelte mag verwachten. 

Je schriftelijk gedeelte bestaat uit 60 meerkeuzevragen die je binnen de 2 uur moet oplossen. Iedere vraag heeft 3 antwoordmogelijkheden waarvan er telkens maar 1 correct is. Er wordt geen giscorrectie toegepast. Zowel een fout antwoord als een open gelaten vraag levert dus 0 punten op. Je krijgt meteen na afloop je score te zien. Je bent geslaagd als je minstens 60% behaalt. 

Resultaat

Omdat je de schriftelijke proef aflegt op de computer en omdat het een meerkeuze-examen betreft, krijg je het resultaat enkele ogenblikken na het indienen al op je scherm te zien.

Herkansing ?

Slaag je de eerste keer niet, dan krijg je een herkansing. Slaag je evenmin bij de herkansing, dan kan je pas na verloop van drie jaar opnieuw een poging wagen om de bekwaamheidsproef af te leggen

Het mondelinge gedeelte

Inschrijven

Je kan niet zelf een datum voor je mondeling examen kiezen. Ons secretariaat zal je deze datum schriftelijk meedelen. Je mag er op rekenen dat de mondelinge proef gemiddeld zo’n 6 à 8 weken na de schriftelijke proef komt. Hou er rekening mee dat dit afhangt van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het aantal examens dat op de planning staat! Ook in de maanden juli en augustus worden examens afgenomen.

Indien de datum niet zou passen, kan je altijd contact opnemen met ons om een nieuwe datum overeen te komen voor het mondelinge gedeelte. 

Voor de mondelinge proef kom je voor de Uitvoerende Kamer van de taalrol waarop je bent ingeschreven. Als je dit wenst, mag je je laten bijstaan door een tolk naar keuze. 

Afleggen

De leden van de Uitvoerende Kamer stellen je enkele vragen die betrekking hebben op de vastgoedmakelaarspraktijk  afhankelijk van de deelkolom (bemiddelaar of syndicus) waarin je ingeschreven wenst te worden. Je moet tijdens het mondelinge gedeelte bewijzen dat je alle kennis in huis hebt om het beroep van vastgoedmakelaar in al zijn facetten te kunnen uitoefenen.

Elke kandidaat die slaagt voor het mondeling examen, kan alle activiteiten uitoefenen die verband houden met de kolom waarin hij wordt ingeschreven. Hierdoor test de Uitvoerende Kamer breed. Ook als je van plan bent om je toe te spitsen op één domein, moet je kunnen aantonen dat je het brede spectrum beheerst. Een voorbeeldvraag zou kunnen zijn: "Neem eens een huurovereenkomst of compromis door en toon aan dat je kennis hebt van alle vermelde begrippen en deze ook begrijpt."

Resultaat

We begrijpen dat je na afloop van het mondeling gedeelte in spanning wacht op het resultaat, en daarom doen we er ook alles aan om je zo snel mogelijk je score te bezorgen. Je kan het resultaat van je examen diezelfde avond nog terugvinden in je persoonlijke account. In de week volgend op je examen ontvang je dit ook op papier. Om te slagen voor het examen moet je ten minste 60% behalen. Indien je niet geslaagd bent, zal je ook een motivatieformulier ontvangen waarin we je resultaat duiden.  

Herkansing ?

Slaag je de eerste keer niet, dan krijg je een herkansing. Slaag je niet voor de herkansing, dan kan je pas na verloop van drie jaar opnieuw een poging wagen om de bekwaamheidsproef af te leggen.

Enkele veel gehoorde misvattingen 

 • “Er wordt maar één vraag gesteld en bij een fout antwoord ben je meteen gebuisd”.
 • “Er wordt maar één detailvraag gesteld en verder niks”
 • "Ik moet alleen mijn schriftelijke examen herzien om het mondeling te slagen".

Praktische informatie

 • Zowel het schriftelijk als het mondeling gedeelte vinden plaats op het BIV. 
 • Zorg dat je voor het mondeling gedeelte op het aangewezen uur aanwezig bent en laat minstens 3 weken op voorhand een bericht na bij het secretariaat van de UK als je niet aanwezig kan zijn op de vooropgestelde datum. Op die manier kan een andere kandidaat jouw plaats innemen.
 • Breng zeker je identiteitskaart (of rijbewijs) mee om je te identificeren.

Hulpmiddelen zijn verboden! Tijdens het afleggen van de praktische bekwaamheidsproef is het gebruik van elk toestel met communicatiemogelijkheden verboden, alsook  naslagwerken of technologische snufjes die van dienst zouden kunnen zijn. Alle toestellen moeten uitgeschakeld worden. Het volledige reglement kan je hieronder vinden