Cookieverklaring

Partijen

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website"). 

Deze verwerking wordt uitgevoerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel, België, ("wij", "ons"), geregistreerd bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0267.300.821, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

De 'Gebruiker', 'je', 'u': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met BIV via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder jouw aandacht worden gebracht via onze Website en waar nodig wordt je hernieuwde toestemming gevraagd.

Ons gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan je ons steeds contacteren.

Je kunt ook voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door je instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken. 

Welke cookies?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website. Dit overzicht wordt getoond met behulp van de plugin die we voor het cookiebeheer gebruiken.

Zie je hier net onder geen overzicht van gebruikte cookies verschijnen, dan kan het helpen om je popup-blocker uit te schakelen.

 

 

Cookies beheren

Wat als ik een klacht heb over het cookiegebruik van BIV?

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres dpo@biv.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.