Je inschrijving als vastgoedmakelaar

Een aanvraag indienen om vastgoedmakelaar te worden, is erg eenvoudig en verloopt volledig digitaal. Op deze pagina lees je hoe het werkt.

Vastgoedmakelaar worden, aanvraag indienen

Jezelf identificeren

Haal je e-ID en kaartlezer boven of open alvast je itsme-account. Klik op de knop “Doorgaan met e-ID of itsme”.

Je belandt nu op de identificatiepagina van de federale overheid. Kies de methode die jouw voorkeur heeft en volg de instructies op het scherm. 

Als de identificatie afgerond is, word je terug naar de BIV-account geleid, waar de ingelezen gegevens ter controle weergegeven worden. Vul deze gegevens aan waar nodig en ga verder. 

Klik enkel op “Ik heb geen e-ID of itsme” als je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt en je ook niet via itsme kunt gaan. Je wordt dan naar een formulier gebracht waar je je gegevens manueel moet intypen. Hou er rekening mee dat de verwerkingstijd van deze manueel ingevulde formulieren kan oplopen. 

Bemiddelaar of syndicus?

Vervolgens kies je welke activiteiten je wil gaan uitoefenen, met andere woorden of je bemiddelaar wil worden of syndicus.

Wil je beide activiteiten doen, dan dien je een aparte aanvraag in voor elke activiteit. 

Hoofdstage of bijstage

Je eerste aanvraag, of je enige aanvraag, wordt steeds je hoofdstage. Dien je nadien nog een tweede aanvraag in voor de andere deelkolom, dan wordt dat automatisch je bijstage.

Een hoofdstage impliceert dat je 1500 stageuren moet lopen. Een bijstage impliceert 750 stageuren. 

Je krijgt na deze keuze het volledige formulier te zien, met de gegevens uit de vorige stappen reeds ingevuld. Je kan dit formulier verder vervolledigen in een willekeurige volgorde, gespreid over meerdere dagen en op je eigen tempo. Als je dat wil, kan je een document uploaden en daarna uitloggen om een andere keer verder te werken. Dit hebben we zo voorzien omdat het soms kan gebeuren dat je een tijdje moet wachten op een attest.

Kantoorgegevens, stagemeester, taal

Vul de gegevens van je stagekantoor en je stagemeester in. De velden met een sterretje zijn verplicht. Het kantoor dat je hier invult, wordt je hoofdkantoor en wordt gepubliceerd op onze website in de makelaarszoeker zodra je stagiair bent geworden. 

Vul het BIV-nummer van je stagemeester in zonder leestekens.

Als je de website van je stagekantoor invult, vergeet dan “http://” of "https://" niet.

De taalrol of “officiële taal” wordt gebaseerd op de postcode van het stagekantoor. Als de postcode van je stagekantoor hoort bij een Vlaamse gemeente, word je op de Nederlandstalige taalrol ingeschreven en wordt dus je “officiële taal” automatisch “Nederlands”. Heeft je stagekantoor een Waalse postcode, dan wordt je taalrol “Frans”. In beide gevallen verdwijnt het veldje “officiële taal” omdat je geen keuze hebt. Heeft je stagekantoor een Brusselse postcode, dan kan je de “officiële taal” wel kiezen. De taalrol bepaalt onder meer of de Uitvoerende Kamer of de Chambre exécutive je aanvraag zal behandelen.

Betaling van dossierkosten

Om je aanvraag te kunnen verwerken, vragen we om 125 euro dossierkosten te betalen. In het online aanvraagformulier vind je de nodige instructies. Deze dossierkosten worden afgetrokken van je eerste ledenbijdrage.

Je kan ervoor kiezen om via overschrijving te betalen, of met de meeste gebruikelijke online betaalmogelijkheden (VISA, Mastercard, de app van je bank, …). 

Als je ervoor kiest om via overschrijving te betalen, vragen we om een betaalbewijs te uploaden bij je aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld een schermafbeelding zijn van je bankapplicatie. Je ontvangt meteen na je keuze voor de overschrijving een automatische e-mail met de betaalinstructies. Hier staan onder andere het rekeningnummer en de gevraagde mededeling in. Na ontvangst van de overschrijving, zullen wij jouw dossierkosten aanvinken als “betaald”. Hou er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren.

Kies je een online betaalmogelijkheid, dan kan de betaling meteen automatisch verwerkt worden en zal je aanvraag al na enkele minuten op “betaald” springen.

Inschrijving vastgoedmakelaar worden met laptop

Benodigde documenten, attesten of bewijzen

Onderaan de aanvraagpagina in je account vind je de bijlagen die we nodig hebben bij je aanvraag.  

Onder het kopje “diploma’s” kun je meerdere pdf-bestanden uploaden. Voor alle andere gevraagde documenten kan je telkens slechts één pdf uploaden. Upload je een tweede pdf, dan vervangt deze de eerste. 

Voorbeelden attest zelfstandige

Loopbaanattest ("Attest zelfstandige")

Zorg voor een recent attest van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Met “recent” bedoelen we: maximum drie maanden geleden uitgereikt! Hier moet de datum van aansluiting vermeld staan, net als je hoofd- of bijberoep.

Géén KBO-uittreksel!

 Voorbeelden bewijs derdenrekening

Bewijs van derdenrekening

Als vastgoedmakelaar heb je een derdenrekening nodig om voorschotten en andere gelden die niet van jou of voor jou zijn, op te laten storten. We vragen daarom een bewijs dat je beschikt over zo’n geblokkeerde rekening. Dit mag de derdenrekening van je stagekantoor zijn.

Bij voorkeur bewijs je dat je beschikt over een derdenrekening met een recent (bij voorkeur niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de bank, of met een attest van de bank met duidelijke vermelding van “derdenrekening”, of met een derdenrekeningovereenkomst met de bank. We hebben hier een model van overeenkomst van, opgesteld voor vastgoedmakelaars door de federatie van financiële instellingen.

Hou er rekening mee dat als je tijdens je stage eigen activiteiten ontwikkelt buiten het kantoor van je stagemeester, je voor deze activiteiten over een eigen derdenrekening moet beschikken.

Wie enkel stage loopt als syndicus hoeft niet over een derdenrekening te beschikken.

  De status van je aanvraag

  Je aanvraag heeft steeds een status die aangeeft wat er moet gebeuren of in welke fase de aanvraag zich bevindt. De mogelijke statussen zijn de volgende.

  • Aanvraagformulier vervolledigen. Je aanvraag voldoet nog niet aan de voorwaarden om ingediend te worden. Je kan op eigen tempo aan de vervollediging werken. Kijk onderaan de aanvraagpagina voor informatie over wat nog niet in orde is.
  • Klaar om in te dienen (minimumvoorwaarden voldaan). Je aanvraag voldoet aan de minimale voorwaarden om ingediend te worden. Je moet de aanvraag wel nog indienen vooraleer we ze behandelen.
  • Klaar om in te dienen (Alle voorwaarden voldaan). Je aanvraag voldoet aan meer dan de minimale voorwaarden om ingediend te worden. Je moet de aanvraag wel nog indienen vooraleer we ze behandelen.
  • Aanvraag kon niet volledig verwerkt worden. Contacteer ons. Je hebt je aanvraag ingediend, maar er is ergens achter de schermen iets foutgelopen. Kan gebeuren, maar niets is verloren. Neem even contact met ons op en dan bekijken we het samen.
  • Ingediend, wachten op beoordeling. Je aanvraag is ingediend! Nu is het wachten op de beoordeling ervan. Soms krijgen we erg veel aanvragen tegelijk binnen, soms zijn er dat iets minder. Geef ons wat tijd.
  • Aanpassingen nodig. We hebben je aanvraag beoordeeld, en er is gebleken dat bepaalde gegevens of documenten niet voldoende recent zijn, niet voldoende volledig of gewoon fout zijn. Je ziet in de aanvraag over welke gegevens het gaat en je krijgt meestal een bericht met extra uitleg. We verwachten dat je de nodige aanpassingen doorvoert.
  • Aanpassingen goedgekeurd. De aanpassingen die je hebt doorgevoerd, zijn goedgekeurd. Je aanvraag zal snel de status “aanvaard” krijgen.
  • Aanvraag geweigerd. Je aanvraag is geweigerd. Je zal meer informatie van ons ontvangen.
  • Aanvraag op de UK-agenda geplaatst. Er zijn bepaalde elementen in je aanvraag waarvoor onze diensten het nodig achten dat de Uitvoerende Kamer zich uitspreekt. Ook hier is de timing afhankelijk van veel variabelen zoals de zittingsagenda en de workload van de Kamer.
  • Aanvraag aanvaard. Je aanvraag is aanvaard. Je zal meer informatie krijgen over de volgende stap: de competentietest.
  • Klaar voor competentietest. Je bent uitgenodigd om je in te schrijven voor de competentietest. Deze status blijft staan tot na de competentietest, meerbepaald tot het moment waarop je aanvraag definitief aanvaard wordt.