Vastgoedmakelaar worden

Als je vastgoedmakelaar wil worden en je je die titel wil toe-eigenen, kan je niet om een BIV-erkenning heen, zowel voor activiteiten in hoofdberoep als in bijberoep. 

Traject vastgoedmakelaar worden

Video

©BIV

Brochure

De informatie over het traject om vastgoedmakelaar te worden, bestaat ook in brochurevorm, en dit in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Zelfstandig of bediende

Zelfstandig vastgoedmakelaar worden of bediende?

Wie als bediende voor een erkend vastgoedmakelaar werkt, heeft zelf geen BIV-erkenning nodig en valt steeds onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van een makelaar. 

Bedienden die ook bestuurder, zaakvoerder of vennoot zijn, worden daarentegen "op onweerlegbare wijze vermoed" de activiteit als zelfstandige uit te oefenen en hebben wél een BIV-erkenning nodig. 

Diplomavereiste

Vereist diploma

Elk diploma van minimum niveau 6 in het Europees kwalificatiekader (EQF) of gelijkwaardig geeft toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Concreet voor Belgische diploma’s: je moet minstens over een Bachelordiploma beschikken, ofwel over een diploma Ondernemingsopleiding Vastgoedmakelaar. 

Diplomavereiste in orde? Dan kan je je aanvraag gaan indienen.

Stagetraject

Aanvraag indienen

Hier lees je over welke documenten je moet beschikken om de procedure vlot en succesvol te doorlopen. We leggen ook uit hoe het indienen van de aanvraag heel concreet in zijn werk gaat. Het aanmaken van je eigen BIV-account is alvast de eerste stap.

Competentietest

Competentietest afleggen

Wanneer je een volledig inschrijvingsdossier bij de Uitvoerende Kamer (UK) hebt ingediend en je de bevestiging hebt gehad dat dit dossier in orde is, mag je de competentietest afleggen.

Stage

Stage lopen

Na de competentietest word je ingeschreven op de lijst van stagiairs en krijg je je BIV-nummer. Vanaf het moment dat je je BIV-nummer hebt, mag je met je stage van start gaan. Niet eerder! Je loopt je stage in het kantoor van je stagemeester, met wie je een stageovereenkomst hebt afgesloten. 

Bekwaamheidsproef

Bekwaamheidstest afleggen

De laatste stap in het traject is de bekwaamheidstest. Daarmee gaan we na of je als stagiair aan het einde van je stageperiode in staat bent om de theoretische kennis in de praktijk toe te passen, en of je in staat bent om het beroep van vastgoedmakelaar volgens de geldende wetten en deontologische regels uit te oefenen.

Geslaagd Certificaat Naambord

Geslaagd?

Proficiat! Je wordt ingeschreven op het Tableau van titularissen. Je behoudt het BIV-nummer dat je kreeg toen je stagiair werd, en je bent vanaf nu titularis-vastgoedmakelaar. We nodigen je uit voor een receptie, waar je je naambord en een officieel certificaat ontvangt!

Nadien kan je indien gewenst een bijkomend exemplaar bestellen.

Heb je je beroepskwalificaties in het buitenland verkregen en wil je in België als vastgoedmakelaar aan de slag? Dan is deze informatie op jou van toepassing.

En verder...

De job van vastgoedmakelaar is een heel uitdagende job met een grote impact in het leven van mensen, of het nu gaat om bemiddeling, syndicschap of rentmeesterschap.

Omdat de vastgoedsector zoveel meer omvat dan alleen huizen verkopen of vergaderingen met mede-eigenaars organiseren, moet je als vastgoedmakelaar je aan de deontologische spelregels houden en moet je jezelf permanent bijscholen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.