Stage als vastgoedmakelaar: zo verloopt het!

Inschrijving gelukt, competentietest achter de rug, BIV-nummer ontvangen? Dan ben je klaar voor de stage!

Vastgoedmakelaar worden, stage
stage vastgoedmakelaar

Deelkolommen

Het Tableau van vastgoedmakelaars is onderverdeeld in twee kolommen: de kolom van de bemiddelaars en de kolom van de syndici. Je mag de activiteit van rentmeester uitoefenen ongeacht op welke kolom je bent ingeschreven. Eenzelfde indeling werd gemaakt voor de Lijst van Stagiairs, daarom moet je bij je inschrijving al melden op welke deelkolom(men) je wil ingeschreven worden. 

 • Als je het beroep van vastgoedmakelaar-bemiddelaar wil uitoefenen, dan moet je stage lopen bij een stagemeester die op de lijst van stagemeesters ingeschreven is op (minstens) de kolom van vastgoedmakelaar-bemiddelaars. Hetzelfde geldt voor syndicusactiviteiten.
 • Als je als bemiddelaar en als syndicus wil actief zijn, heb je twee mogelijkheden. Ofwel laat je je begeleiden door een stagemeester ingeschreven is op beide kolommen van de lijst van stagemeesters, ofwel kies je voor twee stagemeesters: één bemiddelaar en één syndicus waar je dan de stage voor de betreffende deelkolom volgt.
 • Wil je als rentmeester aan de slag, kies dan een kantoor die het rentmeesterschap uitvoert. Het maakt daarbij niet uit of je stagemeester is ingeschreven op de kolom van bemiddelaars, dan wel op die van de syndici.

Verplichtingen van de partijen

Ongeacht speciale bepalingen die stagiair en stagemeester onderling overeenkomen, moeten beide partijen zich houden aan de verplichtingen uit het stagereglement.

Wat stagiair én stagemeester betreft

Beide partijen…

 • schikken zich naar het stagereglement en de richtlijnen van het BIV
 • wijden zich loyaal aan de stage
 • eerbiedigen de discretieplicht
 • schaden de beroepsbelangen van de andere partij tijdens de stage niet
 • nemen tijdens de stage én tot twee jaar na de stage geen lopende dossiers over van elkaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij

Stagiair en stagemeester zijn verplicht om voor de opvolging van de stage de daartoe ontwikkelde stagetool in de persoonlijke accounts te gebruiken.

Wat de stagiair betreft

Als stagiair-vastgoedmakelaar:

 • voer je nauwgezet de stage uit
 • informeer je de Uitvoerende Kamer over eventuele moeilijkheden en de manier van begeleiding door de stagemeester
 • bewijs je na afloop de stage te hebben volbracht als zelfstandige
 • betaal je tijdig de jaarlijkse bijdrage
 • volg je tijdens de stage verplicht de e-learningcursussen van het BIV 
 • hoef je geen bijkomende vorming te volgen, maar het mag natuurlijk wel (zie ook het vormingsaanbod voor vastgoedmakelaars) 
 • maak je gebruik van de stagetool om de gevraagde documenten te uploaden, om permanent je stageactiviteiten elektronisch in te geven en te staven, en om op gezette tijdstippen een evaluatieformulier over de stage in te vullen

Om je dossier te verstevigen, vul je dit uiteraard aan met de nodige bewijsstukken waaruit jouw persoonlijke tussenkomsten blijken. Daarnaast moet je bewijzen van je vergoeding door de stagemeester toevoegen onder het kopje "Facturen", zodat we kunnen nagaan of het minimumbedrag wel degelijk betaald werd.

Is de Uitvoerende Kamer (UK) niet overtuigd van je dossier, of is er onenigheid tussen stagiair en stagemeester, dan kan de UK de partijen oproepen voor een ophelderende zitting.

Wat de stagemeester betreft

De stagemeester houdt eraan:

 • de stagiair op te volgen tijdens de stage. Dit gebeurt via de stagetool. Je kan hierin de gelogde activiteiten van je stagiair consulteren en je zal ook regelmatig gevraagd worden om een evaluatieformulier over de stage in te vullen 
 • de stagiair te adviseren bij zijn werkzaamheden
 • de stagiair te vergoeden voor zijn prestaties (Lees meer over de verplichte minimale vergoedingen)
 • de UK tijdens de stage te informeren over eventuele tekortkomingen van de stagiair.
Placeholder

Voorwaarden om je stage af te ronden

Om je stage af te ronden, moet je voldoen aan een reeks voorwaarden. Handig is dat je in je stagetool op elk moment je actuele stand van zaken en voortgang kunt bekijken. 

Dit zijn de voorwaarden:

 • Je basisdocumenten moeten in orde zijn. We verwachten in je stagetool de stageovereenkomst, je loopbaanattest op het einde van de stage, en je attest van derdenrekening. Ook moeten er voldoende facturen geüpload zijn.
 • Je agenda moet in orde zijn. De nodige uren aan stageactiviteiten moeten geregistreerd zijn. Er moeten 365 dagen gepasseerd zijn sinds het begin van je statuut. Er moeten voldoende bijlagen in je agenda geüpload zijn, en de einddatum van je stagestatuut mag nog niet voorbij zijn.
 • De zelfevaluaties moeten in orde zijn. De periodieke zelfevaluaties van stagiair en stagemeester moeten ingevuld zijn.
 • E-learning moet in orde zijn. Je moet geslaagd zijn voor de e-learningcursussen die beschikbaar waren toen je je stage begon.
 • En tot slot moet je BIV-bijdrage betaald zijn.

Als dat allemaal afgevinkt is, wordt de grote knop "stage afronden" in de stagetool aanklikbaar. Met die knop dien je je stagedossier in en komt het bij ons op de plank.