Alles over de BIV-bijdrage

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 16/12/2021

Laatste update 03/04/2023

BIV-bijdrage 2023

Natuurlijke personen

Leden   Bijdrage
Titularissen    € 875,00 (*)
Bestaande stagiairs   € 875,00 (*)
Nieuwe stagiairs Bij inschrijving tussen 01/01 en 30/06/2023 € 825,00 (**)
Nieuwe stagiairs Bij inschrijving tussen 01/07 en 31/12/2023 € 412,50 (**)
Wederingeschreven stagiairs en titularissen Bij wederinschrijving tussen 01/01 en 30/06/2023 € 875,00 (*)
Wederingeschreven stagiairs en titularissen Bij wederinschrijving tussen 01/07 en 31/12/2023 € 437,50 (*)

(**) Bij je inschrijving betaal je € 125 dossierkosten. Dat bedrag (voor dossierkosten) wordt vervolgens integraal van je eerste bijdrage afgetrokken… De dossierkosten worden niet terugbetaald in geval van een weigering van de inschrijving.

(*) Wie enkel ingeschreven is op de deelkolom van syndici, is de CFI-bijdrage niet verschuldigd. Het volstaat dus om € 20,63 in mindering te brengen van deze bedragen.

Rechtspersonen

De BIV-bijdrage 2023 voor de rechtspersonen ingeschreven op het Tableau der titularissen bedraagt € 476,00.

Drie pijlers

Deze bijdrage bestaat sinds 2016 uit drie componenten:

  • het BIV-lidgeld,
  • de CFI-bijdrage,
  • en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële borgstelling.

Zo kan het Instituut zich elke dag blijven inzetten voor jou en je imago door de niet-erkende, illegale makelaars en rotte appels uit de mand te halen, maar ook door de kennis van vastgoedmakelaars voortdurend te helpen groeien (vorming, e-learning, helpdesk...).

Met je BIV-lidgeld draag je bij aan de goede en onafhankelijke werking van het Instituut. Dankzij die middelen kunnen we ons elke dag blijven inzetten voor jou. Zittingen organiseren van de Nationale Raad, de Kamers of het Bureau, vorming op touw zetten, e-learningcurssusen ontwikkelen, een juridische helpdesk aanbieden, regelmatig communiceren, materiaal aankopen, lonen uitbetalen... Stuk voor stuk zijn dit zaken die dankzij de BIV-lidgelden kunnen bestaan.

De CFI-bijdrage, die iedere vastgoedmakelaar jaarlijks aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking of “Antiwitwascel” dient over te maken, innen we en storten we integraal door. Wie enkel ingeschreven is op de deelkolom van syndici is de CFI-bijdrage niet verschuldigd.

Voor de premie voor de collectieve BIV-verzekeringspolis (burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en financiële borgstelling) werken we met een gelijkaardig principe sinds 2016. 

Goedgekeurd

De bedragen worden jaarlijks goedgekeurd door de voogdijminister van het BIV, de minister van middenstand.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van het BIV vind je op elk overschrijvingsformulier dat je ontvangt: BE42 2100 7181 9054.

BIC: GEBABEBB

Was dit artikel nuttig?