Permanente vorming

In dit onderdeel vind je informatie over je verplichting als makelaar om je permanent bij te scholen. Je BIV-account speelt hier een cruciale en heel praktische rol. Lees in het onderdeel "Persoonlijke account" hoe je je kunt inschrijven voor een vorminghoe je je (tijdig) uitschrijft of hoe je je vormingsuren kunt raadplegen.