Permanente vorming

In dit onderdeel vind je informatie over je verplichting als makelaar om je permanent bij te scholen, zodat je steeds mee bent met de laatste ontwikkelingen in de vastgoedsector. Je BIV-account speelt hier een cruciale en heel praktische rol. Lees in het onderdeel "Persoonlijke account" hoe je je kunt inschrijven voor een vorminghoe je je (tijdig) uitschrijft of hoe je je vormingsuren kunt raadplegen.