BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Je vormingsuren raadplegen

Je vormingsuren raadplegen

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 14/10/2021

Vorming

"Hoeveel uren vorming heb ik al gevolgd en hoeveel moet ik er nog volgen?" De vraag komt regelmatig terug, aangezien er een vormingsplicht geldt voor elke vastgoedmakelaar.

Een antwoord op deze vragen vind je in je persoonlijke account. In het gedeelte “Vorming” en vervolgens bij "Gevolgde vormingen" kan je op elk moment checken hoeveel uren erkende vorming je al gevolgd hebt en hoeveel vorming je nog moet volgen om in orde te zijn met je vormingsverplichting. We houden je ook persoonlijk per mail op de hoogte van jouw nieuwe attesten. Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

Standaard tonen we de gegevens voor het huidig kalenderjaar. De stand van zaken uit een eerder kalenderjaar zie je door op de filter te klikken en een ander jaar te kiezen. Staat een jaar hier niet tussen, dan zijn er geen vormingen geregistreerd voor dat jaar.

Ontbreken er attesten? Contacteer dan de vormingsverstrekker in kwestie. Onderstaande gegevens zijn immers direct gebaseerd op de deelnemerslijsten die de vormingsverstrekkers aan het BIV dienen door te geven.

Erkende vormingen op locatie én e-learning

De gegevens die je in je account terugvindt, zijn gegevens van erkende vormingen gebaseerd op de aanwezigheidslijsten die we na elke vorming van de vormingsverstrekkers ontvangen.

Voor erkende vormingen op locatie vind je in je account alle attesten vanaf 1/1/2016, steeds met pdf-bestand.

Voor e-learning gaat het om alle attesten vanaf 1/1/2008, maar er is enkel een pdf beschikbaar voor attesten behaald vanaf 1/1/2016.

Wat e-learning betreft, is het belangrijk om te weten dat je sowieso moet geslaagd zijn voor een cursustest (75% behalen) om een attest te kunnen ontvangen. Bovendien kan je als titularis sinds het eerste kwartaal van 2019 nog maar 2u per jaar aan e-learningattesten ontvangen. Bijkomende uren worden niet geattesteerd. Lees meer over de vormingsverplichting in dit artikel.

Ontbreken er gegevens?

Vormingen die niet op voorhand erkend zijn en die dus niet in het vormingsaanbod op BIV.be terug te vinden zijn of waren, vind je niet terug in je account.

Je vindt onder je attesten wel een lijst van vormingen waarvoor we van de verstrekker nog geen informatie hebben gekregen over jouw al dan niet aanwezig zijn. Blijft een vorming te lang in deze lijst hangen, contacteer dan de verstrekker.

Ontbreken er attesten voor één of meer vormingen die je wel degelijk hebt bijgewoond, wend je dan tot de betreffende organisator!

Stuur ons geen attesten op, tenzij de Uitvoerende Kamer je hier expliciet om vraagt.

Was dit artikel nuttig?