Tarieven en erelonen

Het BIV beveelt vastgoedmakelaars géén tarieven aan, legt vastgoedmakelaars geen tarieven op en dwingt geen tarieven af. Het opleggen van tarieven is immers strijdig met het mededingingsrecht omdat het de vrije markteconomie zou fnuiken. Elke vastgoedmakelaar is dus vrij om zijn of haar commissie te bepalen, ongeacht de specifieke beroepsactiviteit (bemiddeling, syndicschap of rentmeesterschap).