Je vormingsuren en -attesten raadplegen

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 11/08/2022

Vorming

"Hoeveel uren vorming heb ik al gevolgd en hoeveel moet ik er nog volgen?" De vraag komt regelmatig terug, aangezien er een vormingsplicht geldt voor elke vastgoedmakelaar.

Een antwoord op deze vragen vind je in je persoonlijke account. In het gedeelte “Vorming” en vervolgens bij "Gevolgde vormingen" kan je op elk moment checken hoeveel uren erkende vorming je al gevolgd hebt en hoeveel vorming je nog moet volgen om in orde te zijn met je vormingsverplichting. We houden je ook persoonlijk per mail op de hoogte van jouw nieuwe attesten. Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt.

Standaard tonen we de gegevens voor het huidig kalenderjaar. De stand van zaken uit een eerder kalenderjaar zie je door op de filter te klikken en een ander jaar te kiezen. Staat een jaar hier niet tussen, dan zijn er geen vormingen geregistreerd voor dat jaar.

Vormingsuren in account

Ontbreken er gegevens?

Vormingen die niet op voorhand erkend zijn en die dus niet in het vormingsaanbod op BIV.be terug te vinden zijn of waren, vind je niet terug in je account.

Je vindt onder je attesten wel een lijst van vormingen waarvoor we van de verstrekker nog geen informatie hebben gekregen over jouw al dan niet aanwezig zijn. Blijft een vorming te lang in deze lijst hangen, contacteer dan de verstrekker.

Ontbreken er attesten voor één of meer vormingen die je wel degelijk hebt bijgewoond, wend je dan tot de betreffende organisator!

Stuur ons geen attesten op, tenzij de Uitvoerende Kamer je hier expliciet om vraagt.

Andere vragen

Contacteer in dat geval de organisator van deze vorming, de vormingsverstrekker dus. Het is de vormingsverstrekker die de aanwezigheidslijsten aan ons moet overmaken.

Je hoeft ons nooit zelf aanwezigheidsattesten van gevolgde vormingen te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden verzoeken. Het is ook niet mogelijk om zelf attesten van vormingen toe te voegen aan uw account.

Ter info: volgde je een gratis BIV vorming (BIV by VIVO-vorming) waarvan je je attest niet terugvindt? Dan neem je contact op met onze organiserende partner via info@biv-vorming.be.

Het is niet mogelijk om attesten van niet erkende vormingen toe te (laten) voegen aan je BIV-account.

Je hoeft ons ook nooit zelf deze attesten te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden vragen. Hou gewoon zelf je attest zorgvuldig bij. 

Voor deze vormingen kan de Uitvoerende Kamer binnen het BIV achteraf nog beslissen of een vorming in aanmerking genomen wordt of niet. Dit doen zij echter niet voorafgaandelijk of op vraag, maar enkel wanneer zij een bepaalde vastgoedmakelaar zelf vragen naar zijn gevolgde vorming.

Was dit artikel nuttig?