Spelregels voor het volgen van vorming

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 17/03/2022

Laatste update 29/03/2022

Wie een vorming volgt, moet zichzelf de tijd en de ruimte gunnen om dit grondig en aandachtig te kunnen doen. Om discussies te vermijden over het al dan niet toekennen van een attest van deelname, hebben we een protocol opgesteld voor het volgen van vorming. 

Webinars: BIV-vorming

Om deel te nemen aan een BIV (by VIVO) webinar en een attest van deelname te ontvangen, moet de deelnemer aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorafgaandelijk aan de vorming:

 • Ga na of het geluid en de camera van de eigen computer goed functioneren, of er een goede internetverbinding is,…
 • De verbindingslink wordt door de vormingsverstrekker ten minste 30 minuten voor het begin van de training verzonden. Sluit ten minste 5 minuten van tevoren aan. 

De toegang wordt ontzegd tot deelnemers die meer dan 15 minuten te laat inloggen.

Tijdens de vorming:

 • De vorming moet worden gevolgd op een geschikte plaats: op kantoor of thuis. De vorming mag niet vanuit de wagen gevolgd worden;
 • De webcam moet aan staan en mag tijdens de hele vorming niet worden uitgezet of geblokkeerd;
 • Het gezicht van de deelnemer moet in zijn geheel zichtbaar zijn op de camera;
 • Het kan gebeuren dat de internetverbinding van de deelnemer tijdens de vorming wegvalt. Mocht dit gebeuren, laat dit dan onmiddellijk per telefoon of e-mail weten aan de vormingsverstrekker, zodat de toegang tot het webinar hersteld kan worden;
 • De vorming moet aandachtig worden gevolgd. Deelnemers werken tijdens de vorming dus niet verder, nemen geen telefoon op,…
 • In geval van duidelijke niet-naleving gaat de vormingsverstrekker als volgt te werk:
  • 1e opmerking via de chat;
  • 2e opmerking via de chat;
  • Formele waarschuwing via de chat;
  • De deelnemer zal uit de cursus worden verwijderd en ontvangt geen attest van deelname voor deze vorming.

Naast voorgaande maatregel zal een deelnemer die 2 keer van een vorming werd verwijderd, als afwezig worden beschouwd voor deze vorming en gedurende een jaar niet kunnen deelnemen aan onze gratis BIV-vormingen.

De vorming moet volledig worden gevolgd. Aan het einde van de opleiding zal de aanwezigheid worden geregistreerd. Voor een gedeeltelijk gevolgde opleiding kan geen attest van deelname worden uitgereikt.

Webinars: externe vormingsverstrekkers

Om aan een webinar van een externe vormingsverstrekker te kunnen deelnemen en een attest van deelname te ontvangen, moet de deelnemer aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorafgaandelijk aan de vorming:

 • Ga na of het geluid en de camera van de eigen computer goed functioneren, of er een goede internetverbinding is,…
 • De verbindingslink wordt door de vormingsverstrekker ten minste 30 minuten voor het begin van de training verzonden. Sluit ten minste 5 minuten van tevoren aan. 

De toegang wordt ontzegd tot deelnemers die meer dan 15 minuten te laat inloggen.  

Tijdens de vorming:

 • De vorming moet worden gevolgd op een geschikte plaats.
 • De vorming moet aandachtig gevolgd worden
 • De vorming moet ten minste 80% van de tijd worden gevolgd om een attest van deelname te ontvangen.

E-learningscursussen

Om deel te nemen aan een e-learningscursus en een attest van deelname te ontvangen, moet de deelnemer de hieronder vermelde voorwaarden naleven:

 • De deelnemer moet de volledige vorming voltooien, ongeacht de elementen waaruit deze bestaat: video's, PowerPoint-presentaties, enz.
 • Om een certificaat van voltooiing te ontvangen, moet de deelnemer alle vragen beantwoorden die in de cursus worden gesteld.
Was dit artikel nuttig?