Spelregels voor het volgen van vorming

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 17/03/2022

Laatste update 06/07/2023

Wie een vorming volgt, moet zichzelf de tijd en de ruimte gunnen om dit grondig en aandachtig te kunnen doen. Om discussies te vermijden over het al dan niet toekennen van een attest van deelname, hebben we een protocol opgesteld voor het volgen van vorming. 

Webinars: externe vormingsverstrekkers

Om aan een webinar van een externe vormingsverstrekker (niet BIV of BIV by VIVO) te kunnen deelnemen en een attest van deelname te ontvangen, moet je aan de volgend voorwaarden voldoen.

Voorafgaandelijk aan de vorming:

  • Ga na of het geluid en de camera van je computer goed functioneren, of er een goede internetverbinding is,…
  • De verbindingslink wordt door de vormingsverstrekker ten minste 30 minuten voor het begin van de training verzonden. Sluit ten minste 5 minuten van tevoren aan. 

De toegang wordt ontzegd tot deelnemers die meer dan 15 minuten te laat inloggen.  

Tijdens de vorming:

  • De vorming moet worden gevolgd op een geschikte plaats.
  • De vorming moet aandachtig gevolgd worden
  • De vorming moet ten minste 80% van de tijd worden gevolgd om een attest van deelname te ontvangen.

E-learningscursussen

Om deel te nemen aan een e-learningscursus en een attest van deelname te ontvangen, moet de deelnemer de hieronder vermelde voorwaarden naleven:

  • De deelnemer moet de volledige vorming voltooien, ongeacht de elementen waaruit deze bestaat: video's, PowerPoint-presentaties, enz.
  • Om een certificaat van voltooiing te ontvangen, moet de deelnemer alle vragen beantwoorden die in de cursus worden gesteld.
Was dit artikel nuttig?