Gratis BIV-vorming volgen? Dit zijn de voorwaarden

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 04/07/2024

Dat de gratis BIV-vormingen populair zijn, is gekend. Ondanks de duizenden zitjes die we elk jaar gratis aanbieden, blijft het zaak om er snel bij te zijn als de inschrijvingen opengaan. We stellen het jaarlijks aanbod nooit in één keer open. Drie à vier keer per jaar stellen we een beperkt aanbod open. We informeren hierover altijd voorafgaandelijk via BIV-mail.

Je moet voldoen aan al de voorwaarden om te kunnen inschrijven en om ingeschreven te blijven voor een gratis BIV-vorming. 

De voorwaarden voor het volgen van gratis BIV-vorming:

  • Je bent in orde met de betaling van je BIV-bijdrage;
  • Je bent het voorbije jaar niet ongemeld afwezig geweest voor een gratis BIV-vorming.
  • Je hebt het maximale aantal toegelaten vormingen of inschrijvingen voor dit jaar nog niet bereikt.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op BIV-vorming. Je zal steeds vormingen van andere verstrekkers kunnen volgen, ook als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden.

In orde zijn met de bijdrage

Wie zijn bijdrage tijdig betaalt, blijft de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven voor gratis BIV-vormingen.

Aanwezigheid tijdens de vorming

Uiteraard verwachten we dat je gedurende de volledige vorming aanwezig blijft. Dat geldt zowel voor vormingen ter plaatse als voor webinars. Het kan altijd gebeuren dat je een paar minuten te laat bent, maar wie uiterlijk een kwartier na aanvang nog steeds niet aanwezig (of ingelogd) is moeten we helaas als afwezig beschouwen. Deze personen ontvangen dan geen attest voor de vorming, zullen automatisch uitgeschreven worden voor eventuele gratis BIV vormingen waarvoor ze reeds waren inschreven en kunnen zich gedurende 1 jaar niet inschrijven voor het gratis vormingsaanbod. 

Het maximale aantal nog niet bereikt

Op dit moment mag je maximaal 5 gratis BIV-vormingen per jaar volgen (op voorwaarde uiteraard dat ook de andere voorwaarden in orde zijn). Hou er rekening mee dat je slechts één attest kan verdienen per unieke vorming. Voor een vorming die je twee keer volgt, krijg je dus maar één keer een attest.

Zodra je aantal inschrijvingen én attesten van gratis BIV-vorming het maximale aantal heeft bereikt, kan je niet meer inschrijven voor nog een gratis BIV-vorming.

Je persoonlijke stand van zaken

Onder de informatieve beschrijving van de vorming, vind je een blok met de voorwaarden om in te schrijven. Daar zie je jouw persoonlijke stand van zaken wat betreft de geldende voorwaarden. Als je drie vinkjes ziet, zoals in de afbeelding hieronder, kan je inschrijven voor een lesmoment naar keuze.

Voorwaarden om BIV-vorming te mogen volgen

Waarom zijn er voorwaarden?

Vroeger kon je vrijblijvend inschrijven voor BIV-vormingen en was er geen gevolg verbonden aan een afwezigheid. Dat systeem, zo bleek uit analyse van de cijfers, was omwille van de vele ongemelde afwezigheden niet langer houdbaar.

Stoeltjes bleven leeg terwijl andere vastgoedmakelaars tegen een bordje "volzet" aankeken als ze zich wilden inschrijven. Een makelaar die zich inschrijft voor een gratis vorming en die zijn afwezigheid niet tijdig meldt, neemt immers onnodig de plek in van een collega-makelaar die de vorming wél had willen bijwonen. Het is dus weinig collegiaal om een gratis stoeltje te reserveren om het vervolgens leeg te laten.

Bovendien, zoals we allemaal weten, bestaat “gratis” niet. Het BIV betaalt deze gratis plaatsen met middelen uit de BIV-bijdrages, net omdat we het vormingsaspect voor onze leden belangrijk vinden. We ontvangen sowieso de factuur voor een niet tijdig afgemelde aanwezigheid. Een plek die niet, of niet meer tijdig, ingevuld wordt, is een verloren kans. Enkele vastgoedmakelaars slaagden er zelfs in om meer dan 10 keer ongemeld afwezig te zijn. Daarom grepen we in.

Was dit artikel nuttig?