De vormingsverplichting van de vastgoedmakelaar

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 13/03/2024

Voor titularissen

De vormingsplicht voor een titularis-vastgoedmakelaar bestaat per kalenderjaar uit 10 uur permanente vorming, en dit per deelkolom waarop hij is ingeschreven.

Met andere woorden, iemand die enkel op de kolom van de bemiddelaars staat ingeschreven, moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Iemand die op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) is ingeschreven, moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen. 

Je kiest zelf of je vormingen ter plaatse dan wel online volgt. Erkende e-learningcursussen die (al dan niet betalend) door externe vormingsverstrekkers worden aangeboden komen onbeperkt in aanmerking als permanente vorming.

Titularis in de loop van het jaar (weder)ingeschreven

Als je ingeschreven wordt op het Tableau van titularissen, dan heb je recent de bekwaamheidsproef tot een goed einde gebracht. We gaan er daarom van uit dat je dit jaar al behoorlijk wat studiewerk verrichtte. Voor dit kalenderjaar kan dat volstaan. Je hoeft dus geen bijkomende vorming meer te volgen, maar het mag natuurlijk wel!

Ook titularissen die zich na een periode van inactiviteit opnieuw inschreven, zijn niet verplicht om tijdens het kalenderjaar van hun inschrijving vorming te volgen. Hier geldt evenzeer dat wij het volgen van vorming wel aanraden.

Andere vragen

Het is niet mogelijk om vormingsuren over te dragen naar een ander kalenderjaar.

De vormingsverplichting geldt voor alle vastgoedmakelaars. Daar wordt geen enkele uitzondering op gemaakt.

Wel proberen we ervoor te zorgen dat het aanbod aan erkende vormingen zo ruim mogelijk is zodat ieder er zijn gading kan vinden.

Deze aanduidingen zijn louter informatief. Het is van geen belang of een vorming eerder interessant is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming voor iedere vastgoedmakelaar, ongeacht de kolom of kolommen waarop je bent ingeschreven.

Een vastgoedmakelaar die enkel ingeschreven is op de kolom van de bemiddelaars kan dus perfect aan zijn vormingsverplichting voldoen door een vorming te volgen waarbij 'interessant voor syndici' vermeld wordt.

 

Was dit artikel nuttig?