De verschillende soorten vorming

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 08/02/2022

Niet-erkende vormingen

Niet-erkende vormingen zijn alle andere vormingen, trainingen, coachingsessies, enzoverder waarvoor er geen voorafgaandelijke erkenning voor een bepaald aantal vormingsuren werd toegekend. Hier geldt dat je uiteraard vrij bent om je in te schrijven voor eender welke vorming, maar dat deze uren niet meetellen tot de Uitvoerende Kamer het tegendeel beslist.

De Uitvoerende Kamer beslist hierover niet voorafgaandelijk of op vraag, maar enkel wanneer zij zelf nagaan of je voldaan hebt aan je vormingsverplichting. Enkel dan bezorg je ons de aanwezigheidsattesten van deze vormingen.

Was dit artikel nuttig?