De verschillende soorten vorming

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 29/02/2024

Niet-erkende vormingen

Niet-erkende vormingen zijn alle andere vormingen, trainingen, coachingsessies, enzoverder waarvoor er geen voorafgaandelijke erkenning voor een bepaald aantal vormingsuren werd toegekend. Hier geldt dat je uiteraard vrij bent om je in te schrijven voor eender welke vorming, maar dat deze uren niet meetellen tot de Uitvoerende Kamer het tegendeel beslist.

Als je een vorming hebt gevolgd die niet vooraf erkend werd door het BIV, dien je het aanwezigheidsattest (dat de vormingsverstrekker je bezorgt) bij te houden voor het geval de Uitvoerende Kamer hier om vraagt. Je moet ons geen attesten bezorgen; wij kunnen deze omwille van het voorgaande niet toevoegen in je account.  

De Uitvoerende Kamer beslist niet voorafgaandelijk of op vraag over het al dan niet meetellen van uren uit niet-erkende vormingen, maar enkel wanneer zij zelf nagaan of je voldaan hebt aan je vormingsverplichting. Enkel dan bezorg je ons de aanwezigheidsattesten van deze vormingen.

Was dit artikel nuttig?