Een correcte vergoeding voor de diensten van de stagiair

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 18/01/2024

In de stageovereenkomst bepalen stagemeester en stagiair vrij de stagevergoeding. Deze moet minimaal € 8,82 per uur bedragen (indexatie jan. 2024).

Ook nog in de stageovereenkomst wordt aangeduid op welke manier de vergoeding wordt uitbetaald:

  • Ofwel is de uurvergoeding de enige vorm van vergoeding voor de stagiair
  • Ofwel is deze cumuleerbaar met eventuele commissie(s)
  • Ofwel kan het ook gaan om een voorschot op een commissie, waarbij de afgesproken commissie dus wordt verminderd met de uurvergoeding

De Uitvoerende Kamer controleert dit, en gaat ook na of de afgesloten overeenkomst gehonoreerd werd. Op het einde van de maand moet de stagiair (minstens) het minimumloon ontvangen hebben in overeenstemming met de overeenkomst.

Als de stagemeester niet (correct) betaalt

Je begint uiteraard met het gesprek hierover aan te gaan met je stagemeester. Een stagiair inschakelen zonder deze correct te betalen (minstens het hierboven vermelde minimumloon) is immers deontologisch fout.

Als een onderling gesprek echt nergens toe leidt, kan je de volgende stappen overwegen:

  • Je kan een tuchtrechtelijk dossier tegen je (al dan niet voormalige) stagemeester indienen bij de Uitvoerende Kamer van het BIV, waarna we de zaak zullen onderzoeken. Indien er een bewezen tuchtrechtelijke overtreding vastgesteld wordt, kan de UK een tuchtsanctie uitspreken. De Uitvoerende Kamer heeft niet de mogelijkheid om een betaling of een schadevergoeding op te leggen.
  • Om een betaling of een schadevergoeding af te dwingen, kan je enkel terecht bij de rechtbank.
Was dit artikel nuttig?