Het einde van de stage is in zicht: wat nu?

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 12/10/2023

Wanneer eindigt de stage?

Als alle voorwaarden voldaan zijn, en alle documenten aanwezig zijn, kan je je stage afronden. In je stagetool wordt dan de knop “stage afronden” aanklikbaar. 

Welke voorwaarden dit zijn, met de actuele stand van zaken, vind je in je stagetool. Een voorwaarde die met een groen balkje is aangeduid, is in orde. Is de voorwaarde rood, dan is er nog werk aan de winkel op dat vlak, vooraleer je je stage kan afronden.

Voorbeeld. Zodra je 1500 uren geregistreerd hebt in je agenda, wordt deze voorwaarde groen en hoef je je agenda niet nog verder aan te vullen.

Met de knop "stage afronden", dien je eigenlijk je stagedossier in bij de Uitvoerende Kamer. Deze beslist dan of je stage kan afgerond worden. Is dat het geval, dan krijg je de toegang tot de bekwaamheidsproef. Van deze beslissing brengt de Uitvoerende Kamer je per brief op de hoogte.

Tot je opname op het tableau van vastgoedmakelaars (dus tot je met succes de schriftelijke én de mondelinge proef hebt afgelegd) behoud je wel het statuut van stagiair en dus ook dat van zelfstandige.

Als stagiair moet je uiterlijk binnen de 36 maanden na de officiële start van je stage geslaagd zijn voor de schriftelijke en de mondelinge bekwaamheidsproef. Het is dus cruciaal dat je tijdig je dossier indient. Als je niet binnen de drie jaar na het begin van je statuut titularis geworden bent, dan word je “ambtshalve weggelaten” van de lijst van stagiairs. Je kan dan maximaal één keer een wederinschrijving op de lijst van stagiairs aanvragen en je stage van nul herbeginnen. Deze informatie vind je ook in de tijdlijn in de stagetool.

Een nieuwe stagiair begeleiden

Zodra de Uitvoerende Kamer de stagiair toegang heeft verleend tot de bekwaamheidsproef, eindigt in principe de relatie tussen de stagemeester en de stagiair (tenzij anders overeengekomen tussen beiden). De stagiair is vanaf die dag niet langer verplicht om verder actief te zijn voor het stagekantoor. 

Een stagemeester kan twee stagiairs tegelijkertijd begeleiden. Vanaf de datum van de beslissing die de stagiair toelaat tot de bekwaamheidsproef, "komt de plek vrij" en kan de stagemeester een nieuwe stagiair onder zijn hoede nemen. De stagemeester hoeft dus niet te wachten tot zijn of haar stagiair de bekwaamheidsproeven heeft afgelegd.

Was dit artikel nuttig?