Nog enkele dingen vóór de stage begint...

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 14/06/2022

Bemiddelaar en syndicus? Hoofdstage en bijstage

Wie vastgoedmakelaar-bemiddelaar én vastgoedmakelaar-syndicus wil worden moet een ‘hoofdstage’ kiezen die 200 dagen duurt en een ‘aanvullende’ stage van 100 dagen volbrengen.  

Beide stages kunnen tegelijkertijd of na elkaar gelopen worden. Als je een stage als bemiddelaar en tegelijkertijd een stage als syndicus doet, dan heb je twee stage-agenda's om in te vullen. Vul de juiste activiteit aan in de juiste agenda. 

Voor wat betreft de (schriftelijke en mondelinge) bekwaamheidsproef moet de hoofdstage eerst als geldig gevalideerd worden vooraleer je de bekwaamheidsproeven voor de bijstage kan afleggen. Met andere woorden: je moet toelating gekregen hebben om de bekwaamheidsproef af te leggen voor je hoofdstage, alvorens je diezelfde toelating kan krijgen voor je bijstage.

Stage lopen in het buitenland

Elke stage wordt verplicht gelopen in en voor een kantoor in België. Het is dus niet mogelijk om (een deel van) de stage in het buitenland te volbrengen. 

De derdenrekening

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars krijgen regelmatig gelden gestort die tijdelijk moeten bijgehouden worden voor anderen in het kader van hun professionele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een waarborg of een voorschot, betaald bij de aankoop van een woning. Deze gelden moeten gescheiden blijven van het eigen vermogen van de vastgoedmakelaar. Dat wordt gedaan via een derdenrekening (ook wel kwaliteitsrekening genoemd). Het is dus een aparte bankrekening die gebruikt wordt voor betalingen van en aan derden. 

Bij je inschrijving op de lijst van stagiairs (je aanvraag “vastgoedmakelaar worden”) wordt gevraagd om een bewijs (attest van de bank) te uploaden dat je over zo’n derdenrekening beschikt. Dit mag de derdenrekening van het stagekantoor zijn.  

Hou er rekening mee dat als je tijdens je stage eigen activiteiten ontwikkelt buiten het kantoor van de stagemeester, je voor deze activiteiten over een eigen derdenrekening moet beschikken. 

Wie enkel stage loopt als syndicus hoeft niet over een derdenrekening te beschikken.

Was dit artikel nuttig?