Stage afgerond? Op naar de schriftelijke bekwaamheidsproef

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

Aangemaakt op 21/12/2021

Laatste update 22/12/2023

Video: Wat gebeurt er na de stage?

©BIV

De thema’s in de schriftelijke bekwaamheidsproef

De thema’s die we bevragen, zijn: 

 • Beheer en rentmeesterschap 
 • Boekhouden en ondernemen 
 • Bouwkunde 
 • Woningbouwwet 
 • Contractenrecht incl. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving 
 • Deontologie 
 • Vastgoedfiscaliteit 
 • Hypothecair krediet en verzekeringen 
 • Omgevingsrecht 
 • Verhuur 
 • Verkoop 
 • Waardebepaling 
 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht 

Om te bepalen welke thema’s bevraagd worden in de schriftelijke bekwaamheidsproef, werkten we samen met enkele experten uit de praktijk. Zij kwamen tot bovenstaande lijst op basis van hun eigen expertise, maar ook aan de hand van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323). 

Deze beroepskwalificatiedossiers brengen in kaart wat het beroep van vastgoedmakelaar inhoudt en welke kennis nodig is om alle taken die dit beroep met zich meebrengt te volbrengen.  

De onderwerpenlijst werd vervolgens afgetoetst door drie Vlaamse hogescholen: Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool en AP Hogeschool Antwerpen. Deze hogescholen hebben op ons verzoek over de thema’s vragen opgesteld. 

Herkansing? Ja, één keer

Iedereen die de schriftelijke bekwaamheidsproef aflegde, kan de behaalde score terugvinden in de persoonlijke account op biv.be.

Je krijgt in je account geen overzicht van de vragen. Niet-geslaagde stagiairs die dat wensen, bieden we wel de mogelijkheid om hun examen in te kijken. Daartoe stuur je een e-mail naar testen@biv.be, je ontvangt dan een paar data waarop inzage mogelijk is. Hierbij gaat het dan enkel om een mogelijkheid tot inzage, er wordt geen bijkomende uitleg of feedback gegeven.

Wie niet slaagt, dat wil zeggen wie niet minstens 60% behaalt, kan zich inschrijven voor een herkansing.

Eerst schriftelijk, dan mondeling

Nadat je geslaagd bent voor het schriftelijk gedeelte, nodigen we je per e-mail uit voor de mondelinge proef op een vooraf bepaalde datum.

Was dit artikel nuttig?