Veroordelingen tegen illegale makelaars

We strijden actief tegen zogezegde makelaars zonder BIV-erkenning. Hieronder vind een didactisch overzicht van dossiers die we voor de rechtbank brachten en de vonnissen die in deze dossiers vielen. 

Overzicht beslissingen

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Charleroi
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Kreeg verbod opgelegd om zich nog voor te stellen als vastgoedmakelaar
 • Moet het kantoor en de website sluiten en mag geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag,

 • Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 317,08 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV, in BIV-mail en op kosten van de verweerder, gedurende drie maanden op de homepage.

Akkoordvonnis

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Antwerpen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3500 € per dag en per inbreuk

 • Werden veroordeeld tot de kosten van het geding: 323,66 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Luik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Mag niet langer vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen zonder dat zijzelf, haar organen, zaakvoerders, vennoten of medewerkers niet aan de wettelijke vereisten van het BIV voldoen.

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag de vennootschap niet langer samenwerken met niet erkende personen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk, maximum 50.000 euro

Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 264,75 € dagvaardingskosten en 1440 € rechtsplegingsvergoeding

Het beschikkende gedeelte van het vonnis mag bekend gemaakt worden op de site van het BIV en ook op kosten van de verweerder gedurende twee maand op de homepage en in de vitrine van de vennootschap.

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Eupen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Mogen geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag

 • Werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding: 369,59 € dagvaardingskosten en 360 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en de website van het BIV

Stakingsvordering

Rechtbank
Hof van beroep Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen alsook om zich als vastgoedmakelaar voor te stellen

Dit onder verbeurte van een dwangsom van 3000 € per inbreuk en per dag (maximum € 500.000)

 • Werden solidair veroordeeld tot € 1320 rechtsplegingsvergoeding

Arrest Hof van Beroep van Brussel 27 juni 2016

Bevestigt het vonnis d.d. 5 december 2012

Verweerders worden veroordeeld tot de kosten van het beroep: € 1430

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Gent
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders 1 en 2

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 7000 € per inbreuk

Werden veroordeeld tot de kosten van het geding: 353,02 € dagvaardingskosten en 90 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de website van het BIV, in BIV-mail en BIV-news

Akkoordvonnis

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders 1 en 2

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3700 € per inbreuk

Werden veroordeeld tot de kosten van het geding: 632,88 € dagvaardingskosten en 82,5 € rechtsplegingsvergoeding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

moeten de onwettige activiteit die bestaat uit het zich profileren als een vennootschap die volgens de BIV-regelgeving in orde is - door gebruik te maken van het BIV-nummer van een persoon die in realiteit geen uitstaans heeft met de vennootschap - stoppen

moeten op de website alle pagina’s

die verband houden met beheer van onroerende goederen en syndicusactiviteiten schrappen alsook moeten zij stoppen met het aanbieden van dergelijke diensten onder gelijk welk voorwendsel.

Verweerder 2

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 2 niet langer samenwerken met niet erkende personen die de hoedanigheid hebben van leidinggevende organen, aandeelhouders of medewerkers, zo onder meer verweerder 1

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per dag en per inbreuk, maximum 250.000 euro

Werden veroordeeld tot de kosten van het geding: 291,29 € dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Luik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

mogen geen diensten die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar meer aanbieden in België of voor goederen hier gelegen en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium ( vitrine, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen van derden

Verweerder 2

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag vennootschap X niet langer samenwerken met niet erkende personen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk

Werden veroordeeld tot de kosten van het geding: 524,29 € dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en op de website

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk per dag

Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 261,14 € dagvaardingskosten en 500 € rechtsplegingsvergoeding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Gent
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 3500 € per inbreuk per dag

Werd veroordeeld tot de kosten van het geding: 295,26 € dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding

Kopij van deze beslissing moet worden overgemaakt aan de minister van economische zaken te Brussel

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

mogen niet meer samenwerken met illegale derden

moeten het kantoor en website sluiten, mogen geen diensten meer aanbieden die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar en mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrines, tijdschriften, kranten, websites, borden) m.b.t. de commercialisatie van onroerende van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk

Werden veroordeeld tot de kosten van het geding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Gent
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

 • Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen
 • Dit onder verbeurte van een dwangsom van 2000 € per dag/ per inbreuk
 • Werd veroordeeld tot de kosten van het geding 307,86 dagvaardingskosten en 1320 € rechtsplegingsvergoeding

Vonnis kan bekend gemaakt worden op de BIV-website en in BIV-news

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder 1

verweerder 1 is ondertussen stagiair en is dus gerechtigd zijn stage te lopen in en voor het kantoor van de stagemeester, maar verweerder twee (diens vennootschap) voldoet niet aan artikel 12 van de wet van 11 februari 2013.

Tot zolang dit niet in orde krijgt verweerder 1 verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen in verweerder 2

Verweerder 2

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk

Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding : dagvaardingskosten + rechtsplegingsvergoeding

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Charleroi
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

mag niet meer samenwerken met illegale derden

moet zijn kantoor en website sluiten, hij mag geen diensten meer aanbieden die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar en hij mag niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrines, tijdschriften, kranten, websites, borden)m.b.t. de commercialisatie van onroerende van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk

Werd veroordeeld tot de kosten van het geding

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en op haar website

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

Kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

moeten hun kantoor en website sluiten

mogen niet langer publiciteit voeren via enig medium (papieren tijdschriften, websites, borden)m.b.t. de commercialisatie van onroerende goederen in België

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per inbreuk

Werden veroordeeld tot de kosten kosten van het geding

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en op kosten van de verweerders gedurende drie maanden op de homepage van hun website

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Luik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

 • moeten alle illegale activiteiten staken.
 • moeten alle kantoren en hun website sluiten en alle verwijzingen of publiciteit omtrent de commercialisatie van onroerende goederen voor derden moeten worden verwijderd. Uit eender welke media.
 • Alles onder verbeurte van een dwansgom van 10.000 € per dag en per inbreuk, maximum 400.000,00 €.
 • werden solidair veroordeeld tot de gerechtskosten.
 • werden veroordeeld tot de kosten (o.a. de kosten van de vaststelling door het BIV…).

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en gedurende drie maanden op de website van het BIV.

Klacht met burgerlijke partijstelling

Rechtbank
Correctionele rechtbank Hasselt
Betreft
Verkoop
Beslissing
Gevangenisstraf
Geldboete

op strafrechtelijk vlak:

Verweerder wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 maand alsook een geldboete van 1100 euro

het voordeel van het uitstel van de tenuitvoerlegging wordt echter toegekend en dit voor de gehele opgelegde hoofdgevangenisstraf van 1 maand gedurende een termijn van 3 jaar.

Op burgerrechtelijk vlak

Verweerder werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 351 € (te vermeerderen met de gerechtelijke intresten)

Alsook tot betalen van de kosten van de burgerlijke partij

Inning dwangsommen

Rechtbank
Rechtbank van eerste aanleg Brugge
Betreft
Verkoop
Beslissing
Dwangsommen

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Brugge kregen verweerders reeds in 2013 een verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen alsook om zich als vastgoedmakelaar voor te stellen, dit onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per dag en per vastgestelde inbreuk.

Gezien verweerders actief bleven binnen de vastgoedmakelaardij werd de procedure tot inning van de dwangsommen opgestart.

De rechtbank van eerste aanleg besliste op 20 mei dat de lastens tegenpartij definitief vervallen dwangsommen, ingevolge de inbreuken op het definitief vonnis d.d. 2013, worden vastgesteld op 7.500 euro meer intresten.

Tegenpartij werd tevens veroordeeld tot de gerechtskosten.

Stakingsvordering

Rechtbank
Hof van beroep Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder 1 en 2 kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen.

Verweerder 3:

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 3 niet langer samenwerken met niet erkende personen.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag.

Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding.

Arrest kan bekend gemaakt worden in BIV-mail en /of BIV-news.