Veroordelingen tegen illegale makelaars

We strijden actief tegen zogezegde makelaars zonder BIV-erkenning. Hieronder vind een didactisch overzicht van dossiers die we voor de rechtbank brachten en de vonnissen die in deze dossiers vielen. 

Overzicht beslissingen

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Aarlen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder 1

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

Verweerder 2

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 2 niet langer samenwerken met niet erkende personen.

Alle verwijzingen naar het aanbieden van diensten of naar alle vastgoedannonces voor onroerende goederen gelegen in België dienen van de website van de verweerder verwijderd te worden.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag.Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding.

Het vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail.

Klacht met burgerlijke partijstelling

Rechtbank
Correctionele rechtbank Luik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Geldboete
Gevangenisstraf

op strafrechtelijk vlak:

Verweerder 1 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden met uitstel.

Verweerder 2 werd als “mededader” van de illegale activiteiten eveneens schuldig bevonden en veroordeeld.

Verweerder 2 krijgt op strafrechtelijk vlak echter een opschorting van de uitspraak met 3 jaar.

op burgerrechtelijk vlak:

Beide verweerders werden veroordeeld tot betaling van een geldboete van 2405,47 € (te vermeerderen met de gerechtelijke intresten)

Verweerders worden tevens veroordeeld tot de procedurekosten

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders

tot zolang niet is voldaan aan de regelgeving krijgen verweerders verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen. Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 2 niet langer samenwerken met niet erkende personen.

Tevens dient de vennootschap en haar website te worden gesloten. Verweerders wordt tevens het verbod opgelegd om via gelijk welke mediums publiciteit te voeren voor de verkoop of verhuur van onroerende goederen waarvan zij niet de eigenaar zijn.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 € per dag en per vastgestelde inbreuk.

Vonnis kan tevens bekendgemaakt worden in BIV-mail en gedurende drie maanden op de site van verweerder 2 en dit op kosten van de verweerders.

Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding : dagvaardingskosten + rechtsplegingsvergoeding

Inning dwangsommen

Rechtbank
Rechtbank van eerste aanleg Tongeren
Betreft
Verkoop
Beslissing
Dwangsommen

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Hasselt kregen verweerders reeds in 2006 een verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen alsook om zich als vastgoedmakelaar voor te stellen, dit onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk

Gezien verweerders actief bleven binnen de vastgoedmakelaardij werd de procedure tot inning van de dwangsommen opgestart.

De rechtbank van eerste aanleg besliste op 10 okotber 2013 dat tegenpartij effectief 5 inbreuken beging en dat derhalve de definitief vervallen dwangsommen, ingevolge de inbreuken op het definitief vonnis d.d. 2006, worden vastgesteld op 12.500 euro meer intresten.

Tegenpartij werd tevens veroordeeld tot de gerechtskosten.

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per inbreuk en per dag.

Werd veroordeeld tot de gerechtskosten: dagvaardingskosten + rechtsplegingsvergoeding.

Tevens wordt de sluiting van elk agentschap, elk kantoor, elke website die de verweerder hiertoe uitbaat opgelegd.

Vonnis kan gepubliceerd worden in de BIV-mail en op de website van het BIV.

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Doornik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerders 1,3 en 4 kregen verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen. (ten aanzien van verweerder 2 wordt vastgesteld dat hij effectief illegaal vastgoedmakelaarsactiviteiten stelde voordat hij het BIV-nummer heeft verkregen)

Verweerders 3 en 4 mogen niet (langer) samenwerken met niet erkende personen, zoals onder meer verweerder 1

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 1000 € per inbreuk en per dag.

Verweerders werden tevens veroordeeld tot de gerechtskosten.

Tevens wordt de sluiting van de vennootschappen in kwestie (verweerder 3 en 4) opgelegd en moet het gestelde vonnis gedurende 3 maand gepubliceerd worden op de website van verweerder 3.

Het vonnis kan tevens gepubliceerd worden in de BIV-mail en op de website van het BIV.

Inning dwangsommen

Rechtbank
Rechtbank van eerste aanleg Tongeren
Betreft
Verkoop
Beslissing
Dwangsommen

Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Hasselt kregen verweerders reeds in 2005 een verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen alsook om zich als vastgoedmakelaar voor te stellen, dit onder verbeurte van een dwangsom van 3700 € per inbreuk (maximum 100000€)

Gezien verweerders actief bleven binnen de vastgoedmakelaardij werd de procedure tot inning van de dwangsommen opgestart.

De rechtbank van eerste aanleg besliste op 6 december 2012 dat de lastens tegenpartij definitief vervallen dwangsommen, ingevolge de inbreuken op het definitief vonnis d.d. 2005, worden vastgesteld op 25.900,00 euro meer intresten.

Tegenpartij werd tevens veroordeeld tot de gerechtskosten.

Akkoordvonnis

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Akkoordvonnis:

Verweerder zal geen vastgoedmakelaarsactiviteiten meer uitoefenen onder verbeurte van een dwangsom van 2000 € per inbreuk en per dag

Verweerder werd veroordeeld tot de gerechtskosten

Stakingsvordering

Rechtbank
Rechtbank van koophandel Luik
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder 1:

kreeg verbod opgelegd om nog vastgoedmakelaarsactiviteiten te stellen.

Verweerder 2:

tot zolang niet is voldaan aan de regelgeving krijgen verweerders verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen en moet het kantoor en de website gesloten worden.

Voor het stellen van vastgoedmakelaarsactiviteiten mag verweerder 2 niet langer samenwerken met niet erkende personen.

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 € per dag en per vastgestelde inbreuk.

Verweerders werden solidair veroordeeld tot de kosten van het geding : dagvaardingskosten + rechtsplegingsvergoeding.

Klacht met burgerlijke partijstelling

Rechtbank
Correctionele rechtbank Namen
Betreft
Verkoop
Beslissing
Gevangenisstraf
Geldboete

Verweerders:

worden op burgerrechtelijk vlak

veroordeeld tot het betalen van 1313, 44 € + interesten aan het BIV

veroordeeld tot 1 euro morele schadevergoeding

Op strafrechtelijk vlak werd verweerder 1 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden en een boete van 25.000€ (of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden)

verweerder 2 werd veroordeeld tot een boete van 5.500€

(voor beide betreft het een voorwaardelijke straf)

Stakingsvordering

Rechtbank
Hof van beroep Brussel
Betreft
Verkoop
Beslissing
Stopzetting van activiteiten

Verweerder:

Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten te stellen onder verbeurte van een dwangsom van 2500 € per inbreuk en per dag

Werd veroordeeld tot de gerechtskosten