Terug naar het overzicht

Uw vennootschap en uw echtscheiding

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Scheiden doet lijden, en dit geldt des te meer wanneer ex-(huwelijks)partners samen betrokken zijn in een vennootschap.

Maar wat zijn de gevolgen van de ontbinding van een huwelijk voor de vennootschap, welke vennootschapsrechtelijke actiemogelijkheden zijn er om patstellingen in de vennootschap te vermijden en hoe kunnen preventief afspraken gemaakt worden in goede tijden om discussies te vermijden in kwade tijden?

Programma

Een (echt)scheiding vormt vaak een bron van conflict over de vennootschap, en kan aanleiding geven tot tal van discussies over de zeggenschap, de vermogensrechten en de inkomsten uit de vennootschap, of nog, tot patstellingen in het bestuur.

In dit seminarie bespreken de docenten, Prof. M. Robbie TAS en M. Caroline HOTTERBEEKX, het lot van de vennootschap tussen echtgenoten in een echtscheidingscontext.

Met concrete voorbeelden wordt aangetoond welke conflicten in de praktijk ontstaan wanneer partners uiteen gaan, en welke mogelijkheden het vennootschapsrecht biedt voor deze conflicten. 

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Het statuut van de aandelen in het familiaal vermogensrecht
  • Titre et finance (onderscheid tussen het statuut van de vermogensrechten resp. de zeggenschapsrechten)
  • Vennootschapsrechtelijke actiemogelijkheden met een focus op de geschillenregeling
  • Afspraken en bedingen in het huwelijkscontract of in een aandeelhoudersovereenkomst (stemafspraken, bestuur, exitclausules etc.)
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) TAS Robbie | HOTTERBEEKX Caroline
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven