Verkiezingen: van kandidaatstelling tot mandaat

Alles over de BIV-verkiezingen: van kandidaatstelling tot mandaat.

Verkiezingen

Jezelf kandidaat stellen? Dit zijn de voorwaarden

Wil je ook graag je steentje bijdragen op sectorniveau via een functie binnen het BIV? Dan kan je je kandidaat stellen voor een BIV-mandaat en kom je op de kieslijst als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Tenminste drie jaar ingeschreven zijn op het Tableau van titularissen
 • Geen tuchtstraf hebben opgelopen (tenzij deze door eerherstel werd ongedaan gemaakt)
 • Steun genieten van meer dan 5 kiezers uit je eigen taalgroep (minstens 6)
 • Tijdig een volledig in orde zijnde kandidatuur overmaken
  • Aangetekend verstuurd aan de BIV-voorzitter of afgegeven tegen ontvangstbewijs
  • Met duidelijke vermelding voor welk orgaan je jezelf kandidaat stelt (NR, UK of KvB)
  • Met vermelding van je naam, voornaam/-namen en woonplaats
  • Met je eigen handtekening en de handtekeningen van de (minstens 6) kiezers die je kandidatuur steunen

Omwille van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van elk orgaan, kan je jezelf slechts kandidaat stellen voor één mandaat. Je kan je niet kandidaat stellen voor het Bureau, want de leden van het Bureau worden aangeduid door en onder de leden van de Nationale Raad.

Nederlandstalige mandatarissen worden verkozen door de vastgoedmakelaars die ingeschreven zijn op de Nederlandstalige taalrol. Het principe is hetzelfde voor de Franstaligen.

Wie mag stemmen?

Vastgoedmakelaars die op het Tableau ingeschreven zijn, en die niet geschorst of geschrapt zijn, zijn stemgerechtigd. Titularissen die ooit een waarschuwing of een berisping hebben gekregen mogen dus met andere woorden hun stem wel nog uitbrengen. Stagiairs zijn niet stemgerechtigd.

Stembrief voorbeeld verkiezingen 2012
©BIV

Procedure: zo verlopen de BIV-verkiezingen

De bekendmaking van de verkiezingen gebeurt ten minste twee maanden voor de verkiezingen in het Belgisch Staatsblad. Op hetzelfde moment worden de BIV-leden per omzendbrief ingelicht. Dat is meteen ook het startschot voor het indienen van de kandidaturen.

Nadat de kandidaten voor de BIV-mandaten bekend zijn, stelt het BIV de stembrief op. Op deze stembrief staan de namen van de kandidaten die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden in alfabetische volgorde.

De stembrieven belanden enkele dagen later en ten minste 15 dagen voor de verkiezing in de brievenbussen van alle BIV-titularissen, zodat zij hun stem kunnen uitbrengen. Zij kruisen de gewenste kandidaten aan en sturen de stembrief terug naar het BIV, in de daartoe voorziene enveloppes: de binnenste enveloppe bevat de stembrief, terwijl de buitenste enveloppe de binnenste enveloppe bevat.

Eenmaal aangekomen op het BIV, verzamelen de personeelsleden de binnenste enveloppes, die in de stembus belanden, en worden de buitenste enveloppes vernietigd. Zo wordt de anonimiteit van de stemming gegarandeerd.

Vervolgens wordt er overgegaan tot de telling van de stemmen. De telling gebeurt door personeelsleden en door aangeduide niet-kandidaat-vastgoedmakelaars. Blanco stemmen en stembrieven die niet correct zijn ingevuld, worden niet meegerekend.

Na de telling worden de kandidaten aflopend opgelijst volgens het aantal stemmen. De eerste x kandidaten, waarbij x het aantal uit te delen mandaten is, worden verkozen tot effectief lid. De volgende x kandidaten worden verkozen tot plaatsvervangend lid. Bij een gelijk aantal stemmen, gaat de voorkeur naar de titularis met de grootste anciënniteit.

De voorzitter maakt de uitslag van de stemming onmiddellijk bekend. De lijst van de effectieve en plaatsvervangende mandatarissen wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Verkiezingsresultaten

Nationale Raad - Nederlandstalige rol

Effectieve verkozenen

 • MOROBÉ Olivier (398)
 • BECUE Julie (375)
 • THIERS Frederiek (356)
 • DEVOS Mehdi (352)
 • COENEN Stephan (344)
 • VIAENE Kristien (326)
 • TRUYENS Annouck (316)
 • VANRUNXT Dominique (303)
 • ALLEMAN Jan (303)

Plaatsvervangende verkozenen

 • NAUWELAERTS Joëlle (297)
 • HENDRICKX Wendy (287)
 • DELRIVE Frédéric (283)
 • VAN PARYS Bellina (280)
 • VERHAEGHE Vincent (276)
 • COELUS Dirk (272)
 • VERMEEREN Walter (268)
 • JANSSENS Luc (255)
 • LAUWERS Bart (227)

Niet-verkozenen

 • VAN DEN BROECK Bob (119)

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

Effectieve verkozenen

 • LELIAERT Stefaan (534)
 • DEKETELAERE Alain (396)
 • POUILLE Sophie (395)

Plaatsvervangende verkozenen

 • MAES Ingrid (380)
 • LISSENS Ilse (284)
 • REUNIS Bertil (263)
 • VAN CAMPENHOUT Tom (259)
 • VAN DER MEEREN Luc (242)
 • VANDERSNICKT Glen (235)

Niet-verkozenen

 • DE SAEGER Leo (154)
 • COOMAN Filip (142)

Nederlandstalige Kamer van beroep

Effectieve verkozenen

 • DEWAELE Filip (526)
 • HAEGENS Willy (409)

Plaatsvervangende verkozenen

 • DAEMS Anjes (400)
 • VAN DER VEKEN Filip (372)
 • UTTERWULGHE Cindy (351)
 • VAN DER STRAETEN Gerda (325)
 • BLOCKHUYS Olivier (298)
 • DE VIJT Marleen (282)

Nationale Raad - Nederlandstalige rol

Effectieve verkozenen

 • Stefaan LELIAERT (499)
 • Hendrik LEURS (418)
 • Daniel BUSCHMAN (402)
 • Dirk COELUS (394)
 • Alain DEKETELAERE (387)
 • Gerda VAN DER STRAETEN (375)
 • Patrick DE SMET (368)
 • Cindy UTTERWULGHE (366)
 • Mehdi DEVOS (361)

Plaatsvervangende verkozenen

 • Olivier MOROBE (356)
 • Thomas VALKENIERS (345)
 • Stefan ROOSEN (338)
 • Dominique VANRUNXT (331)
 • Bertil REUNIS (325)
 • Bart LAUWERS (325)
 • Tom VAN CAMPENHOUT (318)
 • Jean-Paul THEWIS (311)
 • Stephan VERSTRAETEN (303)

Niet-verkozenen

 • Hendrik-Jan OMBELETS (189)
 • Paul DE BLAY (136)

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

Effectieve verkozenen

 • Johan TACKOEN (490)
 • Sophie POUILLE (406)
 • Elie BEX (392)

Plaatsvervangende verkozenen

 • Ingrid MAES (383)
 • Gert TOYE (376)
 • Rik SCHEPENS (373)
 • Walter DEVLIES (371)
 • Eric MARKEY (361)
 • Frédéric DELRIVE (335)

Niet-verkozenen

 • Nicole SAINTPO (196)
 • Dominicus VANDEZANDE (148)

 Nederlandstalige Kamer van beroep

Effectieve verkozenen

 • Filip DE WAELE (496)
 • Agnes DAEMS (440)

Plaatsvervangende verkozenen

 • Willy HAEGENS (433)
 • Jan JASSOGNE (427)
 • Peter BONHOMME (395)
 • Armand ZEGERS (369)
 • Pol LOWETTE (357)
 • Gaëtan RIAT (278)

Niet-verkozenen

 • Yanick SCHOONBAERT (124)

Vetgedrukt lees je de namen van de kandidaten die tot effectief lid verkozen zijn. In het cursief duiden we aan wie tot plaatsvervangend lid is verkozen. 

Nationale Raad - Nederlandstalige rol

 • BEX Elie 474
 • BOHYN Valerie 190
 • BOTERBERGH Patrick 471
 • CARDON de LICHTBUER Miguël 133
 • CHRISTIAEN Wim 467
 • CLOETENS Marc 476
 • de HAAS Stephan 141
 • DEKETELAERE Alain 543
 • DE SMET Patrick 540
 • DE VROE Gwenny 429
 • DEWAELE Filip 699
 • FONTANA Virginio 51
 • JANSSENS Luc 460
 • MACHON Luc 936
 • OMBELETS Hendrik-Jan 151
 • ROSSEEL Luc 552
 • THEWIS Jean-Paul 359
 • UTTERWULGHE Cindy 505
 • VAN DER VEKEN Filip 590
 • VAN DE WOESTYNE Karen 492
 • VAN D’HELSEN Dirk 366
 • VAN ROOST Diederik 109
 • VERVISCH Francis 484
 • ZEGERS Armand 432

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

 • DE RIDDER Raoul 141
 • HAEGENS Willy 641
 • LAUWERS Bart 433
 • LELIAERT Stefaan 636
 • LEURS Hendrik 532
 • LOWETTE Pol 517
 • ONS Dave 359
 • PUTTEMANS Pieter 386
 • SAINTPO Nicole 502
 • TACKOEN Johan 629
 • THIERS Frank 339
 • VANDEZANDE Dominicus 132

Nederlandstalige Kamer van beroep

 • BERKEIN Kristien 866
 • COENEN Stephan 506
 • DE BLAY Paul 171
 • DE LAET Gert 429
 • DENDALE Philip 392
 • DEVLIES Walter 466
 • JASSOGNE Jan 732
 • MARKEY Eric 516
 • SCHEPENS Rik 542

Vetgedrukt lees je de namen van de kandidaten die tot effectief lid verkozen zijn. In het cursief duiden we aan wie tot plaatsvervangend lid is verkozen. 

Nationale Raad - Nederlandstalige rol

 • BERKEIN Kristien 800
 • BORREMANS Daniël 701
 • CARDON DE LICHTBUER Miguël 200
 • CLOETENS Marc 712
 • COENEN Stephan 719
 • CUSTERS Veerle 761
 • DE BLAY Paul 444
 • DE LEEUW Bart 160
 • DEWAELE Filip 806
 • GEBRUERS Jan 439
 • HENDRICKX August 719
 • LELIAERT Stefaan 760
 • MACHON Luc 890
 • MELLEBEEK Rudiger 458
 • NELDE Hendrik 730
 • OMBELETS Hendrik-Jan 218
 • PIERAERD Wilfried 381
 • PIERRE Hans 116
 • ROSSEEL Luc 726
 • SAINTPO Nicole 798
 • SCHRIJVERS Luc 160
 • SNOEYS Michel 126
 • THIERS Frank 718
 • TOYE Gert 762
 • VAN COILLIE - DE WAELE Christine 473
 • VAN DAELE Andre 133
 • VAN DER HEYDEN Anja 486
 • VAN DER STRAETEN Gerda 715
 • VAN DER VEKEN Filip 745
 • VANDEZANDE Dominicus 421
 • VAN KOECKHOVEN Lynn 712
 • VAN MARCKE Esther 746
 • VEREECKEN Filip 183
 • VERSTRAETE Annelies 151
 • ZEGERS Armand 789

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

 • BOLLEN Maria 542
 • CHRISTIAEN Wim 712
 • CLAES Achille 545
 • COOLS Jeroen 191
 • DE HAAS Stephan 168
 • DE LANGHE Bernard 165
 • DE ROOVER Margriet 724
 • DE WAELE Patricia 222
 • HAEGENS Willy 776
 • JASSOGNE Jan 825
 • LEURS Hendrik 732
 • LOWETTE Pol 719
 • MAERTENS Francis 710
 • MUTSAARS Michel 699
 • PUTTEMANS Pieter 710
 • SCHARLEY Kristof 315
 • VAN HULLE Frank 161
 • VANGHESDAELE Sandra 206

Nederlandstalige Kamer van beroep

 • DE LAET Gert 759
 • DEPOORTER Mariette 819
 • DEVLIES Walter 776
 • MARKEY Eric 357
 • PRIEUS Josiane 708
 • RIAT Gaëtan 649
 • SCHEPENS Rik 762
 • TACKOEN Johan 990
 • VAN COILLIE Winand 491
 • VERVISCH Francis 761

Vetgedrukt lees je de namen van de kandidaten die tot effectief lid verkozen zijn. In het cursief duiden we aan wie tot plaatsvervangend lid is verkozen. 

Nationale Raad - Nederlandstalige rol

 • CARDON de LICHTBUER Miguël 502
 • CLAES Achille 570
 • COENEN Stephan 455
 • DAEMS Anjes 558
 • DE COUSSEMAKER Erwin 476
 • DELRUE Stefaan 458
 • DERMUL Pol 646
 • DESMET Dirk 458
 • DEVLIES Walter 541
 • DEWAELE Pol 583
 • GEBRUERS Jan 505
 • JASSOGNE Jan 606
 • MAES Ingrid 522
 • MOEYAERT Marnix 85
 • MUTSAARS Michel 450
 • OMBELETS Hendrik-Jan 487
 • PUTTEMANS Pieter 490
 • SAINTPO Nicole 567
 • STEYVERS Alain 458
 • THIERS Frank 672
 • VAN COILLIE-DE WAELE Christine 564
 • VAN DER HAEGEN A. Raymond 204
 • VAN DER HEYDEN Anja 565
 • VAN DER MEERSCHE Daisy 506
 • VAN DE WOESTYNE Marc 580
 • VANDEZANDE Dominicus 476
 • VANDORPE Luc 536
 • VAN MARCKE Esther 555
 • VAN RIEBEKE Jan 506
 • VROOMEN Jacques 460
 • WALBERS Joseph 480

Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

 • BERKEIN Kristien 610
 • BOLLEN Marleen 570
 • CHRISTIAEN Wim 510
 • DE BLAY Paul 490
 • DE BOECK Jozef 465
 • DECLOEDT Filip 537
 • DEPOORTER Mariette 580
 • HORIO Luc 461
 • LOWETTE Pol 468
 • MACHON Luc 553
 • MELLEBEEK Rudiger 519
 • PAPILLON Xavier 486
 • PEETERS René 500
 • ROBEET Jacques 487
 • ROBERSSCHEUTEN Herman 456
 • VAN DER VEKEN Filip 548
 • VANGHESDAELE Sandra 519
 • VANHOUDT Franz 437
 • VAN KOECKHOVEN Lynn 512
 • VERWEIRDE Eddie 245
 • ZEGERS Armand 541

Nederlandstalige Kamer van beroep

 • BERGMANS Gustaaf 529
 • DELBEKE Marnix 501
 • DE ROECK-SCHOETERS Karine 613
 • DE ROOVER Kamiel 514
 • DE SMET Ghislain 563
 • MARKEY Eric 681
 • MARTENS Carl 538
 • MINNEBO Dirk 482
 • TACKOEN Johan 766
 • VAN TUYCKOM Leo 564
 • VERSTRAETE Annelies 564
 • WOLLAERT Jacques 559