Terug naar het overzicht

Fusies, splitsingen en overige vennootschapsrechtelijke herstructureringen

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Fusies, splitsingen en overige vennootschapsrechtelijke herstructureringen

Share

Inschrijven 19/01/2024 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 160 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk  14 december 2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docent : Felix Dobbelaere (Eubelius)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA, IBR : 2u permanente vorming (BIV in aanvraag)
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille
  • Financiële geletterdheid

Het boek 12 van het WVV bepaalt de wettelijke regels voor fusies, splitsingen en de overige herstructureringsvormen van vennootschappen, en voorziet tal van procedures die een automatische overdracht van activa en passiva mogelijk maken met bescherming voor schuldeisers, werknemers en minderheidsaandeelhouders.

Maar welke vormen kan een herstructurering aannemen, welke procedures dienen te worden gevolgd, en wat is de rol van de externe deskundigen na de recente wijzigingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen?

Programma

In dit webinar worden de verschillende herstructureringsvormen en hun recent gewijzigde procedures haarfijn uitgelegd.

De docent, Felix Dobbelaere, bespreekt de voorwaarden om gebruik te maken van de verschillende herstuctureringsvormen, en de specifieke wettelijke bepalingen die het boek 12 van het WVV voorziet op het vlak van oa. besluitvorming en verslaggeving voor de fusie en splitsing door oprichting, fusie en splitsing door overneming, zusterfusie, geruisloze fusie, partiële splitsing, geruisloze partiële splitsing, asymmetrische partiële splitsing, inbreng en overdracht van bedrijfstak en algemeenheid, etc..

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voorwaarden inzake de fiscale neutraliteit van een verrichting, en wordt stilgestaan bij de rol van de notaris en de externe deskundige. Met schematische voorbeelden wordt het gebruik van de verschillende herstructureringsvormen aangetoond aan de hand van concrete toepassingsgevallen.

Hoewel de nadruk ligt op de nationale herstructureringsverrichtingen, wordt aangestipt welke nieuwigheden de invoering van de mobiliteitsrichtlijn meebrengt en ook van toepassing zijn op nationale verrichtingen.

Meer bepaald komen de volgende onderwerpen aan bod

 • Een overzicht van de verschillende herstructureringsvormen, en hun voor- en nadelen uitgelegd
 • De procedures van de verschillende herstructureringsvormen
 • De voorwaarden om gebruik te maken van de verschillende herstuctureringsvormen, en waarom wel of niet voor dergelijke vereenvoudigde procedure opteren
 • de verslagplichten, met inbegrip van de rol van de externe deskundige
 • de rol van de notaris
 • de beschermingsmechanismen voor schuldeisers, werknemers en minderheidsaandeelhouders
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) DOBBELAERE Felix
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven