BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

De vormingsverplichting van de vastgoedmakelaar

De vormingsverplichting van de vastgoedmakelaar

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 17/09/2019

Algemeen

Een vastgoedmakelaar heeft een vormingsplicht. Die plicht om jaarlijks je kennis bij te schaven, garandeert dat je steeds met kennis van zaken je cliënten verder helpt. In een steeds veranderend landschap is dat een absolute noodzaak.

Je bent vrij in het kiezen van de vormingen die je wenst te volgen, voor zover er een duidelijke link is met de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar, of met technische of juridische actualiteit. Het is van geen belang of een vorming eerder interessant is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming. Een vastgoedmakelaar die enkel ingeschreven is op de kolom van de bemiddelaars kan dus perfect aan zijn vormingsverplichting voldoen door een vorming te volgen waarbij vermeld wordt : 'interessant voor syndici'.

Let wel: om de gratis BIV-vormingen te volgen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

Erkende of niet-erkende vorming

We maken een onderscheid tussen voorafgaandelijk erkende vormingen en vormingen die niet voorafgaandelijk erkend zijn. 

De vormingen die je in ons vormingsaanbod terugvindt, zijn voorafgaandelijk erkend en tellen per definitie mee. Een attest van een erkende vorming komt in onze database terecht zodra de vormingsverstrekker jouw aanwezigheid doorgeeft. Zelf krijg je dergelijke attesten vrijwel meteen na verwerking van je aanwezigheid te zien in je online account.

Voor andere, niet vooraf erkende vormingen is het essentieel dat je zelf je aanwezigheidsbewijzen of attesten bewaart. Zorg ervoor dat je ze kan voorleggen als de Uitvoerende Kamer vraagt om je permanente vorming aan te tonen. De UK zal op dat moment oordelen of deze al dan niet meetellen. 

Het is niet nodig om spontaan je aanwezigheidsbewijzen van vormingen allerhande naar ons op te sturen. Doe dit enkel wanneer de Uitvoerende Kamer dat vraagt.

 

Titularissen: vorming op locatie verplicht, e-learning optioneel

De vormingsplicht voor een titularis-vastgoedmakelaar bestaat per kalenderjaar uit 10 uur permanente vorming, en dit per deelkolom waarop hij is ingeschreven, waarbij maximaal 2 uur uit e-learning kan gehaald worden.

Met andere woorden, iemand die enkel op de kolom van de bemiddelaars staat ingeschreven, moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Iemand die op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) is ingeschreven, moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen. Nadat je 2 uur e-learning behaald hebt voor dit kalenderjaar, zal je tot 1 januari van volgend kalenderjaar geen bijkomende e-learningattesten meer ontvangen.

Het is niet mogelijk om gevolgde vormingsuren over te dragen naar een volgend jaar.

Merk op dat tot 2018 de vormingsverplichting voor titularissen bestond uit het volgen van 20 uur permanente vorming, bekeken en berekend over 2 jaar, ongeacht de kolom(men) waarop je was ingeschreven. 

Stagiairs: e-learning verplicht, vorming op locatie optioneel

Voor stagiairs is het volgen van erkende vormingen op locatie niet verplicht.

Als stagiair-vastgoedmakelaar moet je wél bij afloop van de stage voor een hele reeks e-learningcursussen een attest behaald hebben om naar de bekwaamheidsproef te kunnen gaan.

Laat de e-learning niet liggen tot op het eind. Zodra je alle e-learnings behaald hebt, zullen eventuele bijkomende cursussen niet meer verplicht zijn.

Was dit artikel nuttig?