BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

De vormingsverplichting van de vastgoedmakelaar

De vormingsverplichting van de vastgoedmakelaar

Aangemaakt op: 19/12/2017
Laatste update: 19/12/2018

10 uur per deelkolom per kalenderjaar

Een vastgoedmakelaar heeft een vormingsplicht. Die plicht om jaarlijks je kennis bij te schaven, garandeert dat je steeds met kennis van zaken je cliënten verder helpt. In een steeds veranderend landschap is dat een absolute noodzaak.

Een titularis op het Tableau van vastgoedmakelaars moet per kalenderjaar 10 uur permanente vorming volgen, en dit per kolom waarop hij is ingeschreven.

Iemand die enkel op de kolom van de bemiddelaars staat ingeschreven, moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Iemand die op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) is ingeschreven, moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen.

Het is niet mogelijk om gevolgde vormingsuren over te dragen naar een volgend jaar.

Tot 2018 bestond de vormingsverplichting voor titularissen uit het volgen van 20 uur permanente vorming, bekeken en berekend over 2 jaar, ongeacht de kolom(men) waarop je was ingeschreven. 

Welke vormingen?

Je bent vrij in het kiezen van de vormingen die je wenst te volgen, voor zover er een duidelijke link is met de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar, of met technische of juridische actualiteit. Het is van geen belang of een vorming eerder nuttig is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming.

Let wel: om gratis te BIV-vorming te volgen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

Enkel de vormingen die je in ons vormingsaanbod terugvindt, zijn voorafgaandelijk erkend. Dat betekent dat je na je aanwezigheid zeker een vormingsattest krijgt. Volg je een vorming die niet voorafgaandelijk erkend is, dan moet je, als de Uitvoerende Kamer daarom vraagt, bewijzen kunnen voorleggen van de door jou gevolgde vormingen. De Uitvoerende Kamer zal dan oordelen of deze al dan niet meetellen als permanente vorming.

Online gevolgde e-learningcursussen van het BIV tellen voor maximum 2 uur mee in je totaal jaarlijks pakket van permanente vorming.

 

Aantonen

Het is niet nodig om spontaan je aanwezigheidsbewijzen van vormingen allerhande naar ons op te sturen. Maar als de Uitvoerende Kamer dat vraagt, moet je je aanwezigheidsbewijzen wel kunnen voorleggen. Zeker voor niet-erkende vormingen is het dus essentieel dat je zelf je aanwezigheidsbewijzen of attesten bewaart.

Stagiair?

Als stagiair-vastgoedmakelaar dien je een reeks e-learningcursussen te volgen.

Was dit artikel nuttig?