Terug naar het overzicht

Estate Planning Fundamentals | De beginselen van het erfrecht en familiaal vermogensrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige basiskennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

In dit seminarie komen de beginselen aan bod van het erfrecht en het familiaal vermogensrecht als startpunt en als fundamentele basis voor elke successieplanning.

Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin de fundamenten en instrumenten van vermogensplanning aan bod komen. De 5 webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de eigen voorkennis en/of de gewenste verdieping.

Programma

De mogelijkheid en de vrijheid om vermogen over te dragen naar de volgende generatie wordt bepaald door de familiale context en wordt begrensd door de wettelijke bepalingen uit het erfrecht en het familiaal vermogensrecht. Deze wettelijke basis vormt derhalve het startpunt van elke successieplanning.

Aan de hand van concrete voorbeelden bespreekt uw docent, M. Nathalie LABEEUW (Cazimir) de basisprincipes van het erfrecht en het familiaal vermogensrecht die praktisch nuttig zijn in het kader van een successieplanning.

Meer bepaald worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De basisbeginselen van het erfrecht
  • De wiskunde van het erfrecht
   • Ordes, graden, plaatsvervulling, kloving, etc.
   • Reservataire erfgenamen en omvang van de reserve
   • Inbreng en inkorting
  • Aanvaarding of verwerping
  • Testament
  • Statuut van de huwelijkspartner
  • Afspraken maken over de erfenis (globale erfovereenkomst; punctuele erfovereenkomst)
 • De basisbeginselen van het familiaal vermogensrecht
  • Het huwelijksvermogensrecht & het samenwoningsvermogensrecht
   • Eigen en gemeenschappelijke goederen, eigen en gemeenschappelijke baten en lasten, “titre et finance”
   • De huwelijksvermogensstelsels (wettelijk stelsel, scheiding van goederen)
   • Het huwelijkscontract
  • De principes van vereffening en verdeling
  • Erven en schenken onder gehuwden en samenwonenden

Met dit webinar verwerft u nuttige en noodzakelijke voorkennis om de diverse successieplanningstechnieken, die aan bod zullen komen doorheen de volgende sessies, correct te kunnen inzetten.

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) LABEEUW Nathalie
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven