Terug naar het overzicht

Hervorming buitencontractuele aansprakelijkheid

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Hervorming buitencontractuele aansprakelijkheid: afschaffing immuniteit uitvoeringsagent en gevolgen voor de contractspraktijk

Share

Inschrijven 10/07/2023 (14u - 16u)

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount: Schrijf in op uiterlijk 09/07/2023 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde kan eveneens een deelname-attest voor permanente vorming ontvangen.
 • Docenten Prof. Joeri VANANROYE (KU Leuven - Quinz) | Olivier ROODHOOFDT (KU Leuven)
 • Lestype: pre-recorded webinar met Live chat
 • Permanente vorming: 
  • OVB, ITAA : 2u permanente vorming
  • BIV, IBR : in aanvraag 
  • SAM TES & NKN : post factum aan te vragen op individuele basis (zonder garantie van toekenning)
 • Thema's kmo-portefeuille:
  • Beroepsspecifieke competenties ​(voor niet-ITAA leden dient er een link aanwezig te zijn tussen het onderwerp en de activiteit van uw onderneming) 

Met het wetsvoorstel van 8 maart 2023 houdende boek 6 BW staat een grondige wijziging op til van de regels omtrent de buitencontractuele aansprakelijkheid. De belangrijkste vernieuwing is de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

Uitvoeringsagenten (in het bijzonder bestuurders) zouden bijgevolg ook buitencontractueel kunnen worden aangesproken door de medecontractant van hun opdrachtgever. Dit betekent, bijvoorbeeld, een aanzienlijke verzwaring van de bestuursaansprakelijkheid maar is ook relevant voor de contractspraktijk in elke sector.

Hoe kan u zich best voorbereiden op de verwachte hervorming, en welke gevolgen kan dit voorstel inhouden voor vennootschappen, organisaties, haar bestuurders en werknemers? Die vragen rijzen in het bijzonder in de hypothese van insolventie..

Programma

In dit webinar bespreken Prof. Joeri Vananroye en m. Olivier Roodhooft de voorgestelde wijziging bekeken door een ondernemingsrechtelijke bril, met een focus op de werking van deze regels bij rechtspersonen en in de hypothese van insolventie. 

Allereerst zal de context van het hervormingsproject worden geschetst waarna dieper ingegaan wordt op de voornaamste wijziging van het hervormingsproject, zijnde de afschaffing van het samenloopverbod en de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent.

De nadruk ligt hierbij op de (nadelige) gevolgen van de voorgestelde wijzigingen en de implicaties daarvan voor de vennootschap/vereniging (inclusief bestuurders) en haar onderneming. Daarbij worden steeds praktische tips gegeven om (contractueel) te anticiperen op de voorgestelde wijzigingen.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 • Krachtlijnen van het wetsvoorstel houdende boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) in het Burgerlijk Wetboek van 8/3/23
 • Samenloopverbod contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
 • Gevolgen van de afschaffing van de quasi-immuniteit (inclusief regresvorderingen) en hoe hierop te anticiperen

Docenten

Joeri Vananroye is hoogleraar ondernemingsrecht aan de KU Leuven en advocaat aan de balie te Brussel (Quinz). Hij richtte corporatefinancelab.org op.

Olivier Roodhooft is doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven waar hij onder het promotorschap van prof. Joeri Vananroye een doctoraat voorbereidt over de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders. Hij was actief als advocaat aan de balie van Brussel (Intui advocaten) waar hij zich toelegde op het vennootschapsrecht. Hij is auteur van talrijke publicaties in het vennootschapsrecht, in het bijzonder omtrent corporate litigation.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • Het belang van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht voor rechtspersonen en organisaties, in het bijzonder vennootschappen en verenigingen, alsook voor haar uitvoeringsagenten (bestuurders, werknemers,…)
 • De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • De gevolgen van de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent en het samenloopverbod
 • De gevolgen van de hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht voor de organisatie van vennootschappen en voor hun overeenkomsten

 

Deelnemers in staat stellen om

 • Te anticiperen op en adviseren over de gevolgen van het wetsvoorstel aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de verzwaarde aansprakelijkheid van uitvoeringsagenten (bestuurders, werknemers,…)

Webinar - praktisch

Pre-recordedDit webinar wordt op voorhand opgenomen, maar de docent is wel aanwezig tijdens de uitzending om uw vragen live via de chat te beantwoorden

Kijken Na registratie ontvang je een email met een link om het webinar te bekijken in je internet browser. 

 • Chrome werkt het beste. Installeer Chrome bij voorkeur als je standaard browser
 • Na afloop kan je de replay van het webinar gedurende 14 dagen herbekijken. 

Vragen stellen

 • Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent via de chat-functie behandeld tijdens het webinar, hetzij per e-mail na afloop.
 • Je kan ook vragen stellen tijdens de replay, die dan per e-mail door de docent kunnen behandeld worden. 

AanwezigheidsattestEnkel deelnemers (en genodigden) die werden geregistreerd voor het webinar kunnen een aanwezigheidsattest ontvangen. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de week per e-mail verstuurd.

Deelnameprijs

150 EUR + BTWInclusief handouts en recording van het webinar.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis - Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 09/07/2023
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. ​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587.

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Prof. Joeri VANANROYE (KU Leuven - Quinz) | Olivier ROODHOOFDT (KU Leuven)
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven