Terug naar het overzicht

Een kredietaanvraag onderhandelen voor KMO's

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Een bankfinanciering vormt de belangrijkste financieringsbron voor KMO’s, maar met de immer strengere voorwaarden op vlak van eigen inbreng en waarborgen verloopt een kredietonderhandeling vaak moeizaam.

Maar hoe beoordeelt een bank een kredietaanvraag, hoe stelt u een kredietaanvraag samen, welke informatie neemt u op, en wat zijn de doorslaggevende argumenten om een gunstige kredietbeslissing af te dingen?

Programma

 

In dit webinar bespreekt de docent, Kristoph WAUTERS (Bank van Breda) hoe het kredietonderzoek door de bank verloopt, welke risico’s worden onderzocht en welke parameters bepalend zijn bij de kredietbeslissing.

Met praktijkvoorbeelden leert u hoe de bank een balans en resultatenrekening analyseert en welke ratio’s bepalend zijn voor de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit. U verneemt wat de betekenis is van een interne rating, en hoe deze rating een rol speelt bij de bepaling van de financieringsvoorwaarden.

U verneemt welke argumenten kunnen overtuigen en wat de marge is om te onderhandelen over de waarborgen en de financieringsmodaliteiten .

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod doorheen de uiteenzetting:

  • Het beslissingsproces en beslissingsbevoegdheden
  • De criteria en factoren die een kredietbeslissing bepalen:
    • welke (krediet- en andere) risico’s worden onderzocht
    • welke finnanciële en niet-financiële parameters zijn bepalend voor een kredietbeslissing
  • Rol van de interne rating, en hoe deze bepaald wordt
  • Vaststelling van het de kredietwaardigheid en de terugbetalingscapaciteit aan de hand van de analyse van de jaarrekening
  • Het evenwicht tussen het vastgestelde risico en de voorgestelde waarborg- en financieringsmodaliteiten
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) WAUTERS Kristoph
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven