Terug naar het overzicht

Estate Planning Fundamentals | Controlestructuren en fiscale planning van een opvolging in het familiebedrijf

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Vermogensplanning is een complexe puzzel, waarvoor een grondige kennis vereist is van het erfrecht, het familiale vermogensrecht, de erf- en schenkbelasting, de planningsinstrumenten en de vaak wisselende standpunten van de Vlaamse Belastingsdienst.

Deze puzzel wordt nog complexer wanneer de overdracht betrekking heeft op het familiebedrijf. In dit seminarie worden de controlestructuren besproken om de overdracht van het familiebedrijf te regelen en de technieken om een familiale bedrijfsoverdracht fiscaal te optimaliseren.

Dit seminarie maakt deel uit van een 5-delige reeks waarin de fundamenten en instrumenten van vermogensplanning aan bod komen. De 5 webinars kunnen afzonderlijk gevolgd worden afhankelijk van de eigen voorkennis en/of de gewenste verdieping.

Programma

Bij een overdracht van het familiebedrijf heeft de overlater vaak de wens om de aandelen fiscaal gunstig aan de kinderen over te dragen, maar nog enige tijd mee te werken en gedurende deze periode zelf nog de controle te behouden.

In de praktijk wordt de overdracht van het familiebedrijf met behoud van een vorm van zeggenschap tot stand gebracht door het opzetten van een controlestructuur die een verdeling tot stand brengt tussen de winst- en de stemrechten.

Sinds 2012 is in Vlaanderen een gunstregime van toepassing voor de overdracht van familiebedrijven, waardoor een vrijstelling in de schenkbelasting of een verlaagd tarief in de erbelasting van toepassing is, mits evenwel voldaan is aan strikte voorwaarden. Maar de fiscus ligt op de loer, en tal van valkuilen en hindernissen duiken op.

Uw docent, M. Kelly MOENS (Eubelius), bespreekt in dit webinar de controlestructuren (maatschap, private stichting, stichting administratiekantoor) die courant worden gebruikt om de overdracht van het familiebedrijf met behoud van controle te regelen, en welke standpunten de Vlaamse Belastingdienst inneemt met betrekking tot deze structuren.

Voorts wordt het fiscale gunstregime voor de overdracht van het familiebedrijf besproken, en onderzocht hoe de fiscale administratie invulling geeft aan de toepassingsvoorwaarden ervan.

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) MOENS Kelly
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven