Op de BIV-website vind ik een model van stageovereenkomst terug. Moet ik dit verplicht volgen?

De standaard stageovereenkomst van het BIV bevat alle nuttige en noodzakelijke informatie. Als je dit gebruikt, ben je zeker dat je goed zit. Wil je toch iets anders gebruiken, dan moet je minstens de gegevens van dit model opnemen.

Eventueel kan er bij aanvang van de stage of op een later tijdstip een addendum of een bijkomende stageovereenkomst door de partijen worden ondertekend. In dat geval moet ook dit addendum goedgekeurd worden door de Uitvoerende Kamer.

16 maart 2017