Waar kan ik mijn attesten van deelname aan vormingen terugvinden?

Wil je weten hoe ver je staat met je permanente vormingsverplichting of wil je controleren of jouw aanwezigheid op een vorming al aan ons werd doorgegeven? Check dan je persoonlijke account op BIV.be. Daar vind je je vormingsattesten mooi opgelijst per jaar terug. Je ziet er meteen ook in een voortgangsbalkje of je al voldoende vorming hebt gevolgd voor dit jaar. Op die pagina vind je ook meer uitleg bij hetgeen je ziet.

Vind je je overzicht niet dadelijk terug? Kijk dan hier voor meer uitleg.

Volgende je een vorming maar staat je aanwezigheidsattest niet in je account? Kijk dan bij deze FAQ om te weten wat je moet doen.

Bij vormingen uit het erkende vormingsaanbod worden de aanwezigheidsattesten automatisch in je persoonlijke account geplaatst. U hoeft zelf niets te doen. Je hoeft ons dus nooit zelf aanwezigheidsattesten van gevolgde vormingen te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden verzoeken. Het is ook niet mogelijk om zelf attesten van vormingen toe te voegen aan uw account.

27 november 2019