Ik volgde een niet-erkende vorming en ik wil mijn attest van deelname toevoegen aan mijn permanente vormingsuren in mijn persoonlijke account.

Hou in dat geval je attest zelf bij. Het is niet mogelijk om attesten van niet erkende vormingen toe te (laten) voegen aan uw account op biv.be.

Je hoeft ons ook nooit zelf deze attesten te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden vragen.

Voor deze vormingen kan de Uitvoerende Kamer binnen het BIV achteraf nog beslissen of een vorming in aanmerking genomen wordt of niet. Dit doen zij echter niet voorafgaandelijk of op vraag, maar enkel wanneer zij een bepaalde vastgoedmakelaar zelf vragen naar zijn gevolgde vorming.

27 november 2019