Kan ik mijn competentietest of mijn praktische bekwaamheidsproef gedurende het gans jaar afleggen?

Absoluut, ook in de maanden juli en augustus worden er competentietesten alsook bekwaamheidsproeven (schriftelijk en mondeling) afgenomen.

14 juni 2021