BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Veel gestelde vragen over vorming

Veel gestelde vragen over vorming

Aangemaakt op: 27/11/2019
Laatste update: 14/10/2021
Hoeveel uur vorming moet ik volgen?

Hoeveel uur vorming je moet volgen hangt af van of je titularis dan wel stagiair bent. Voor titularissen hangt het aantal verplichte vormingsuren bovendien ook af van het aantal kolommen van het tableau waarop ze zijn ingeschreven.

Voor een titularis, dat is een vastgoedmakelaar die ingeschreven is op het tableau, bestaat de vormingsplicht uit het volgen van 10 uur permanente vorming per kalenderjaar, en dit per deelkolom van het tableau waarop men is ingeschreven. Er zijn twee deelkolommen, met name: deelkolom ‘bemiddelaars’ en deelkolom ‘syndici’. Maximum 2 uur van deze vorming mag via BIV e-learning behaald worden.

Bijvoorbeeld: Joris staat enkel op de kolom van de bemiddelaars ingeschreven, Hij moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Hetzelfde geldt voor Evy die enkel de kolom van de syndici staat ingeschreven. Katrien daarentegen staat op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) ingeschreven, zij moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen.

Het is van geen belang of een vorming eerder interessant is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming voor iedere vastgoedmakelaar, ongeacht de kolom(men) waarop je bent ingeschreven.

Naast vormingen ‘in situ’ komen ook de BIV-e-learningscursussen in aanmerking, deze laatste wel beperkt tot maximaal 2 uur per kalenderjaar. Nadat je 2 uur e-learning behaald hebt voor dit kalenderjaar, zal je tot 1 januari van volgend kalenderjaar geen bijkomende e-learningattesten meer ontvangen.

Het is niet mogelijk om een ‘overschot’ aan gevolgde vorming over te dragen naar een volgend kalenderjaar.

Ter info:tot 2018 bestond de vormingsverplichting voor titularissen uit het volgen van 20 uur permanente vorming, bekeken en berekend over 2 jaar, ongeacht de kolom(men) waarop je was ingeschreven.

Voor stagiairs is het volgen van erkende vormingen op locatie niet verplicht.

Als stagiair-vastgoedmakelaar moet je wél bij afloop van de stage voor een reeks e-learningcursussen een attest behaald hebben om aan de bekwaamheidsproef te kunnen deelnemen.

Waar kan ik mijn attesten van deelname aan vormingen terugvinden?

Wil je weten hoe ver je staat met je permanente vormingsverplichting of wil je controleren of jouw aanwezigheid op een vorming al aan ons werd doorgegeven? Check dan je persoonlijke account op BIV.be. Daar vind je je vormingsattesten mooi opgelijst per jaar terug. Je ziet er meteen ook in een voortgangsbalkje of je al voldoende vorming hebt gevolgd voor dit jaar. Op die pagina vind je ook meer uitleg bij hetgeen je ziet.

Vind je je overzicht niet dadelijk terug? Kijk dan hier voor meer uitleg.

Volgende je een vorming maar staat je aanwezigheidsattest niet in je account? Kijk dan bij deze FAQ om te weten wat je moet doen.

Bij vormingen uit het erkende vormingsaanbod worden de aanwezigheidsattesten automatisch in je persoonlijke account geplaatst. U hoeft zelf niets te doen. Je hoeft ons dus nooit zelf aanwezigheidsattesten van gevolgde vormingen te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden verzoeken. Het is ook niet mogelijk om zelf attesten van vormingen toe te voegen aan uw account.

Ik volgde een erkende vorming maar ik vind mijn aanwezigheidsattest niet terug in mijn persoonlijke account.

Contacteer in dat geval de organisator van deze vorming, de vormingsverstrekker dus. Het is de vormingsverstrekker die de aanwezigheidslijsten aan ons moet overmaken.

Je hoeft ons nooit zelf aanwezigheidsattesten van gevolgde vormingen te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden verzoeken. Het is ook niet mogelijk om zelf attesten van vormingen toe te voegen aan uw account.

Ter info: volgde je een gratis BIV vorming (BIV by VIVO-vorming)  waarvan je je attest niet terugvindt? Dan moet je terecht bij VIVO, zij organiseren immers de vormingen die het BIV gratis aanbiedt aan haar leden. 

Ik volgde een niet-erkende vorming en ik wil mijn attest van deelname toevoegen aan mijn permanente vormingsuren in mijn persoonlijke account.

Hou in dat geval je attest zelf bij. Het is niet mogelijk om attesten van niet erkende vormingen toe te (laten) voegen aan uw account op biv.be.

Je hoeft ons ook nooit zelf deze attesten te bezorgen, tenzij we daar specifiek om zouden vragen.

Voor deze vormingen kan de Uitvoerende Kamer binnen het BIV achteraf nog beslissen of een vorming in aanmerking genomen wordt of niet. Dit doen zij echter niet voorafgaandelijk of op vraag, maar enkel wanneer zij een bepaalde vastgoedmakelaar zelf vragen naar zijn gevolgde vorming.

Ik ben een stagiair, wat is mijn vormingsverplichting?

Tijdens je stage moet je een reeks e-learningscursussen afleggen. Je vindt deze terug in je persoonlijke account onder ‘E-Learning’. Welke cursussen voor jou verplicht zijn vind je hier terug.

Laat de e-learning niet liggen tot op het eind. Zodra je alle e-learnings behaald hebt, zullen eventuele bijkomende cursussen niet meer verplicht zijn.

Je hebt als stagiair geen verdere verplichting tot het volgen van vorming. We raden je wel aan om je kennis bij te schaven over de thema’s waarop je bij de competentietest minder goed scoorde. Daarom geven we je ook als stagiair de mogelijkheid om deel te nemen aan het aanbod gratis permanente vorming die we aanbieden. Meer hierover op www.biv.be/vorming.

Ik ben in de loop van huidig kalenderjaar (weder)ingeschreven op het tableau van vastgoedmakelaars. Hoe zit het dan met mijn vormingsverplichting voor dit kalenderjaar?

Nieuwe vastgoedmakelaars brachten recent de bekwaamheidsproef tot een goed einde. We gaan ervan uit dat je dit jaar al behoorlijk wat studiewerk verrichtte. Voor dit kalenderjaar kan dat volstaan. Je hoeft dus geen bijkomende vorming meer te volgen, maar het mag natuurlijk wel!

Ook vastgoedmakelaars die zich na een periode van inactiviteit opnieuw inschreven op het tableau zijn niet verplicht om tijdens het kalenderjaar van hun inschrijving vorming te volgen. Hier geldt evenzeer dat wij het volgen van vorming wel aanraden.

Ik ben enkel actief in een bepaalde nichemarkt (buitenlands vastgoed, winkelverhuur,…) en vind slechts in beperkte mate vormingen die daarbij aansluiten. Kan ik een vrijstelling krijgen van de vormingsverplichting?

De vormingsverplichting geldt onverkort voor alle vastgoedmakelaars. Daar wordt geen enkele uitzondering op gemaakt. Wel  proberen we ervoor te zorgen dat het aanbod aan erkende vormingen zo ruim mogelijk is zodat ieder er zijn gading kan vinden.

Ik volgde vorig jaar meer vorming dan voor mij verplicht was. Kan ik deze uren overdragen naar dit jaar?

Het is niet mogelijk om vormingsuren over te dragen naar een ander kalenderjaar.

Mag ik als syndicus enkel vorming volgen die staat aangegeven als ‘interessant voor syndici’ en als bemiddelaar enkel vorming die staat aangegeven als ‘interessant voor bemiddelaars’?

Deze aanduidingen zijn louter informatief. Het is van geen belang of een vorming eerder interessant is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar, iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming voor iedere vastgoedmakelaar, ongeacht de kolom(men) waarop je bent ingeschreven.

Was dit artikel nuttig?