Postgraduaat in de Vastgoedkunde

Organisator: Postuniversitair Centrum Kulak
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren20.00

Uitgangspunten
Vastgoed speelt een belangrijke en boeiende rol in het economische leven. De hoge eisen die de snel evoluerende samenleving daarbij stelt, vergen een grote en veelzijdige professionele competentie.

Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde antwoordt hierop door vanuit diverse invalshoeken een grondig wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van vastgoedkunde.

De nadruk ligt op:
- Het bijbrengen van multidisciplinaire kennis
- Op confrontatie met recente onderzoeksbevindingen
- Reflectie over de professionele en maatschappelijke relevantie van de verworven kennis

Dit gebeurt door een combinatie van theorie- en praktijkvorming met een interdisciplinaire aanpak. Daarbij staat interactie tussen deelnemers die actief zijn in diverse sectoren van het vastgoed en lesgevers uit verschillende disciplines centraal.

Data en plaats
Wekelijks op donderdag van 16 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur in het Arenbergkasteel in Heverlee (Leuven) of in KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Vanaf eind januari t.e.m. 12 december 2019 (m.u.v. juli en augustus)

Toelatingsvoorwaarden
U bent houder van een masterdiploma. Enkele jaren praktijkervaring in de vastgoedsector genieten de voorkeur.
Een beperkt aantal kandidaten zonder masterdiploma kan mits een overtuigend en  gemotiveerd kandidaatstellingsdossier uitzonderlijk worden toegelaten.

Getuigschrift
Als u de opleiding succesvol beëindigt, krijgt u een decretaal erkend getuigschrift  ‘Postgraduaat in de Vastgoedkunde’ uitgereikt door de KU Leuven. Aan de opleiding zijn 40 ECTS punten verbonden.

Studiemateriaal
U ontvangt het studiemateriaal schriftelijk en digitaal via een platform dat zowel als internettoepassing op uw PC/notebook of als mobiele app op uw tablet toegankelijk is. Studenten die met een tablet of notebook het college volgen, kunnen de documenten opslaan op een persoonlijke schijf. Ook de door u gemaakte wijzigingen en aantekeningen
in het studiemateriaal kunnen opgeslagen worden.

Inschrijven
Schrijf in vóór 9 januari 2019: http://puc.kuleuven-kulak.be
De deelnameprijs is 5250 euro.
Inbegrepen: deelname aan de lessen, cursusmateriaal
(schriftelijk en digitaal) en catering. Als deelnemer bent u verzekerd en ontvangt u een studentenkaart van de KU Leuven.

De deelnameprijs voor de scriptie is 500 euro.
Inbegrepen: examengeld en begeleiding door promotor. Uw inschrijving loopt t.e.m. 30 juni 2021.

CONNECT
WITH THE BEST
OF REAL ESTATE
@ ALUMNI APP

Alumni
U kan na de opleiding uw contacten continueren binnen de alumniwerking.
Op regelmatige basis worden voor én door alumni activiteiten georganiseerd in de sociale, educatieve en professionele sfeer. Dit maakt het mogelijk uw professioneel netwerk binnen de sector te onderhouden en verder uit te bouwen. De Alumni App is een unieke tool om dit
uitgebreide netwerk snel en efficiënt bereiken.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
04/02/2021 in HEVERLEE 16:00 - 20:00 35
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kasteelpark 1, 3001 Heverlee (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Verschilldende docenten