De meest voorkomende btw-fouten toegelicht

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
De Belgische btw-wetgeving bestaat uit een kluwen aan wetteksten. Het vormt niet enkel een complex gegeven, maar is om de haverklap onderhevig aan wetswijzigingen inzake termijnen, tarieven, vrijstellingen, aftrekregeling, vrijstellingsregeling, …, wat het voor de beroepsbeoefenaar niet onmogelijk...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
05/12/2022
09:30 - 13:00 Webinar

Datum

05/12/2022

Tijd

09:30 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Belangrijkste recente ontwikkelingen inzake btw en onroerend goed

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
De aankoop van “nieuwe” woningen is onderworpen aan 21% btw. Tijdens dit seminarie krijgt u vooreerst een analyse van het begrip “nieuw gebouw”. Voor btw-doeleinden is een gebouw, in het kader van artikel 1, §9 W.Btw, nieuw tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
06/12/2022
09:30 - 13:00 Webinar

Datum

06/12/2022

Tijd

09:30 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: methodes van het werkelijk gebruik en het algemeen en bijzonder verhoudingsgetal

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
Btw-plichtigen die in de uitoefening van hun economische activiteit ook andere handelingen (binnen de btw-sfeer) verrichten dan die waarvoor ze recht op btw-aftrek hebben, zijn ertoe gehouden hun btw-aftrek te beperken. Op btw-vlak spreken we van een gemengde btw-plichtige. Btw-technisch gebeurt de...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/12/2022
14:00 - 17:30 Webinar

Datum

13/12/2022

Tijd

14:00 - 17:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Onroerende goederen: aspecten van directe belastingen

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
Dat twee personen samen een woning aankopen, komt dagelijks voor. De beslissing tot aankoop is vaak één van de makkelijkere aspecten van het volledige traject. Er wordt door de kopers niet altijd (tijdig) stilgestaan bij de fiscale implicaties van een gezamenlijke aankoop. Zo kan de situatie sterk...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/12/2022
09:30 - 13:00 Webinar

Datum

15/12/2022

Tijd

09:30 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Nieuw goederenrecht: fiscale aandachtspunten en opportuniteiten

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
De wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) heeft alle bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over het eigendomsrecht, de mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden in een nieuw kleedje gestoken. Op één uitzondering na, is Boek 3 in werking getreden op 1 september 2021.Wie...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
20/12/2022
09:30 - 13:00 Webinar

Datum

20/12/2022

Tijd

09:30 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
it seminarie wil de deelnemers een becommentarieerd overzicht geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2022 hebben voorgedaan op het vlak van het vennootschapsrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan de recente wetgeving en rechtspraak. Traditiegetrouw worden de theoretische beschouwingen...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
19/01/2023
14:00 - 17:30 Webinar

Datum

19/01/2023

Tijd

14:00 - 17:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Update en jaaroverzicht btw

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt in dit seminarie een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van de btw. Het belooft een rijkelijk gestoffeerd seminarie te worden, waarin o.a. de volgende thema’s en onderwerpen zeker al aan bod zullen komen:factuurverklaring verlaagd btw...
Eendaags
Erkende uren 3,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
26/01/2023
14:00 - 17:30 Webinar

Datum

26/01/2023

Tijd

14:00 - 17:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen