Cases schaderegeling bij appartementen

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Assuralia conventies; bespreking samenloop verzekeringen; afstand verhaal van derden; conventie waterschade enz… Voorbeelden: waterschade, brand, storm, aansprakelijkheid, rechtsbijstand… Verschil tussen de contractuele waarborg en de vergoeding van uit een polis aansprakelijkheid...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
06/12/2022
13:30 - 16:30 Webinar 20
01/03/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25
12/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

06/12/2022

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20


Datum

01/03/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25


Datum

12/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Marktvergelijking brand woning

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Voorwaarden van een 20 tal polissen brand woning. Naslagwerk met de alg. voorwaarden van de verzekeraars. Vergelijking per deelwaarborg. Overzicht van verschillende deelwaarborgen. Vergelijking van de vergoedingsmethoden, verzekerde personen, gebouwen, deelwaarborgen waterschade, glasbreuk, storm,
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
07/12/2022
13:30 - 16:30 Webinar 20
27/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

07/12/2022

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20


Datum

27/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Schade brand: wetgeving

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Art 121 van de wet op de landverzekering. Termijnen, expertise en tegenexpertise, akkoord over delen van de schade, minimum vergoeding naar gelang (goedkoop) herstel of aankoop ander pand, rente bij laattijdige betaling…Met Excel tool ivm de vergoedende rente bij laattijdige betaling.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
08/12/2022
13:30 - 16:30 Webinar 20
19/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

08/12/2022

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20


Datum

19/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Verplichte brandverzekering

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Wettelijk en contractueel verplichte brandverzekering. Verplichte waarborgen en bedragen in de brandpolis eenvoudige risico’s.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
12/12/2022
13:30 - 15:30 Webinar 20
02/05/2023
13:30 - 15:30 Webinar 25

Datum

12/12/2022

Tijd

13:30 - 15:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20


Datum

02/05/2023

Tijd

13:30 - 15:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Aansprakelijkheid eigenaar, huurder; Vlaams woninghuurdecreet en andere regionale wetten

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Overzicht van de verschillende wetgevingen: Federale wet, Vlaams woninghuurdecreet, Waals decreet, Brusselse ordonnantie.Met aandacht voor de verantwoordelijkheid van beide partijen EN de verzekeringsplicht.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/12/2022
13:30 - 16:30 Webinar 20
29/03/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

13/12/2022

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20


Datum

29/03/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Grondverzakking, de Vlaamse kleibodem

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Deze opleiding behandelt de problematiek van de verplichte dekking natuurrampen in de polis brand eenvoudige risico’s. De onderafdeling grondverzakking wordt hier in detail besproken. Zowel de natuurlijke fenomenen als de andere komen aan bod.
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
24/01/2023
17:00 - 18:30 Webinar 25

Datum

24/01/2023

Tijd

17:00 - 18:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Brand eenvoudige risico's: toepassingen

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Verzekering van verfraaiingen; verzekerde bedragen en verzekerde personen; eerste risico en evenredigheid; verzekerbaar belang; verplichtingen van de verzekerde; bewijs waarborg en uitsluiting; verzekering voor rekening van wie het behoort; verzekering vruchtgebruiker en naakte eigenaar.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
25/01/2023
13:30 - 16:30 Webinar 20

Datum

25/01/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20

Verzekering van appartementen

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Overgang van bouwverzekeringen naar brandpolis; diverse waarborguitbreidingen; verzekerde bedragen en verfraaiingen door de eigenaar of door de huurder; diverse waarborgen aansprakelijkheid; verzekering rechtsbijstand mede-eigendom en privatieve eigendom.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
30/01/2023
13:30 - 16:30 Webinar 20
10/07/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

30/01/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

20


Datum

10/07/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Bestuurdersaansprakelijkheid

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Bestuurders van een vennootschap kunnen aansprakelijk gesteld worden op 3 domeinen: burgerlijk, strafrechtelijk en financieel. Deze opleiding gaat over de aard van de aansprakelijkheid van de bestuurder. De waarborgen en uitsluitingen van de polis komen ook aan bod.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
09/02/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25
04/04/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25
25/04/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

09/02/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25


Datum

04/04/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25


Datum

25/04/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Afstand van verhaal in de brandpolis

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
10 verschillende vormen van afstand van verhaal. Wetgeving en toepassing op diverse situaties. Onderscheid tussen delen van de wetgeving van suppletieve aard en wetgeving van dwingend recht.Bruikbare tips en voorbeeldclausules.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
06/03/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

06/03/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Brand eenvoudige risico's: diverse topics

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Verzekering voor rekening van; eerste risico, evenredigheid, excedent; overdraagbaarheid van premie; herbouw of nieuwwaarde; nieuwe energie en nieuwe bouwnormen; verhuis en vervoer van de inhoud; extra verplichtingen voor de huurder; het beste raster; de hypothecaire schuldeiser...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
26/04/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

26/04/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Schade brand Assuralia conventies

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Gedetailleerde bespreking aan de hand van de tekst van de conventies.Praktische toepassingen en voorbeelden bij schade.De opleiding is vooral gericht op toepasbaarheid bij schade.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
09/05/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25
06/06/2023
13:30 - 16:45 Webinar 25

Datum

09/05/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25


Datum

06/06/2023

Tijd

13:30 - 16:45

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

De verzekering rechtsbijstand

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
De complexe wetgeving zorgt voor een echte nood aan degelijk bijstand wanneer partijen hun rechten willen laten gelden; zeker en vast ook in de Immo sector.
Meerdere dagen
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
05/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

05/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Brand eenvoudige risico's: wetgeving

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Deelwaarborgen van de polis, vergelijking polisvoorwaarden.Onderscheid tussen: hoofdwaarborg en bijkomende waarborg; nieuwbouw en herbouwwaarde; uitsluiting en beding van verval.Artikels uit deel 4 van de wet van 4 april 2014; KB’s 24 12 1992 kb brand en kb activatie wet landverzekering
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
08/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

08/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Brand eenvoudige risico's aansprakelijkheid

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Extra- en contractuele aansprakelijkheid; aansprakelijkheid en verhaalafstand; waarborg verhaal van derden en BA gebouw; waarborg bij burenhinder; evolutie van de waarborg verhaal van de huurders; samenloop van aansprakelijkheid; vruchtgebruiker en naakte eigenaar; relatie met de onderhuurder.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

13/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25