Omgaan met overlast in ME – juridische aspecten

Organisator: VIVO vzw - Vlaams Instituut Vastgoedopleiding
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Omgaan met overlast in ME – juridische aspecten (3u)


Helaas worden heel wat mede-eigenaars en VME’s geconfronteerd met overlast veroorzaakt door bewoners of buren. Dit kan gaan van hinder in de gemene delen (bv. hinder door afval of parkeerproblemen) tot hinder in de privatieve kavel (bv. waterinfiltratie, geluidsoverlast,…). En dan kijken de mede-eigenaars richting syndicus om dit snel op te lossen. Hoe kan u dergelijke problemen aanpakken en wat zijn uw mogelijkheden: minnelijke en procedureel? Kan u als syndicus werken laten uitvoeren aan een privatieve kavel? Hebt u altijd de ruggensteun nodig van de AV of kan u alvast optreden? Kan U sancties opnemen in het RIO?


Het nieuwe goederenrecht omvat een grotendeels nieuwe en meer uitgebreide wettelijke regeling inzake burenhinder. Welke nieuwe wettelijke tools kan u aanwenden om deze burenhinder aan te pakken? Hoe gebruikt u ze als syndicus of als mede-eigenaar? En wat is uw rol als syndicus hierin?


Wat als deze hinder veroorzaakt wordt door de huurders van een mede-eigenaar? Kan een VME huurders laten buitenzetten?


Daarnaast gaan we ook in op een aantal andere problemen die door individuele mede-eigenaars / huurders veroorzaakt worden zoals bv. het systematisch niet-betalen van de bijdragen, het uitvoeren van niet toegelaten werken aan gemene delen, het aanbrengen van beschadigingen tijdens een verhuis, parkeerproblemen, ...

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
22/10/2021 (Webinar) 14:00 - 17:00 32/36
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Thomas Soete
28/10/2021 in OOSTENDE 14:00 - 17:00 6/8
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kursaal Westhelling 5, 8400 OOSTENDE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Thomas Soete
23/11/2021 (Webinar) 14:00 - 17:00 24/30
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Steven Bivacco
30/11/2021 in LEUVEN 14:00 - 17:00 7/8
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Geldenaaksebaan 327, 3001 LEUVEN (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Steven Bivacco
13/12/2021 (Webinar) 14:00 - 17:00 64
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Thomas Soete
14/12/2021 in SINT-MICHIELS-BRUGGE 14:00 - 17:00 11/12
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Chartreuseweg 20, 8200 SINT-MICHIELS-BRUGGE (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Thomas Soete