Gebruik van planningtools: Inleidende begrippen voor ingenieurs en niet-ingenieurs

Organisator: ie-net ingenieursvereniging
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Planningtools (ook soms wel projectmanagementsoftware of programmatuur voor projectplanning genoemd) zoals bv. MS Project worden in de industrie, niet enkel in de bouwsector maar ook in de procesindustrie en in de energiesector, aangewend voor het dynamisch beheer en de opvolging van de uitvoering van grote projecten. Hiermee kan men een project opdelen in activiteiten middels een Work Breakdown Structure (WBS), die activiteiten schikken in hun onderlinge afhankelijkheden en deze activiteiten eventueel toewijzen aan medewerkers. De tool bepaalt ook het kritieke pad en geeft inzicht in een project waarmee gerichte acties in gang kunnen worden gezet. Ook kan tijdens de uitvoering het verloop van deze taken worden vastgelegd en daarmee kan worden bepaald of het project in zijn geheel vertraging oploopt. Naast de opvolging in de tijd is er ook meestal opvolging qua budget voorzien.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
20/04/2022 (Webinar) 13:00 - 17:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: dr. Stijn Van de Vonder, Proove, Managing Director van Proove BV en expert in projectplanning