Future Proof Kantoren 2021

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren5.00

09.00 uur         ONTHAAL

 

09.30 uur         INLEIDING door moderator: Celine Janssens (onder voorbehoud), Partner Stadim, begeleidt de studiedag vanuit haar expertise en brede kennis, en geeft na

een korte bespreking van de dagindeling een inleiding in brede zin op de impact van Covid-19 op het kantoorvastgoed.

 

09.40 uur         Impact coronacrisis op kantoorvastgoed: onzekerheid het nieuwe normaal

                        Isabelle Vandeur MRE (toegezegd),  Senior Director - Advisory & Transaction Services – CBRE, Geeft een analyse van de kantorenmarkt 2020 t.o.v. voorgaande jaren in vergelijking met enerzijds de omliggende landen en anderzijds grote Belgische steden zoals Ant-werpen, Brussel, Gent,…,etc. Last but not least gaat zij dieper in op investeringen in kantoren en geeft een vergelijking en visie op de leegstand van kantoren t.g.v. de crisis en wat te doen met de toename van leeg-staande kantoren. Kortom, wat is de bedoeling, wat is de toekomst en wat zijn de opportuniteiten voor kantoorvastgoed.

 

10.20 uur         Juridische impact van Covid-19 op vastgoedcontracten

Hoe zit het met de juridische invloed van corona op vastgoedcontracten? Een belangrijke vraag, want het antwoord op deze vraag zal bepalen wat een partij al dan niet mag doen of eisen, en zal bepalen wie de (financiële) gevolgen zal dragen. Mr. Filip Duwaerts en mr. Steven Bivacco van Ardent Advocaten, bespreken de actuele problematiek inzake vastgoedcontracten. Wat met mijn makelaarsovereenkomst, de huur van mijn winkel of magazijn, de renovatieovereenkomst die ik afsloot voor mijn woning, de vertragingen opgelopen door de aannemer… Moet ik huur blijven betalen en wat als ik dit niet doe, mag ik de uitvoering van de werken eisen of mag mijn aannemer uitstellen, mag ik vertragingsboetes vragen? En (hoe) kunnen al deze risico’s contractueel worden opgevangen? Een kort en bondig overzicht met enkele praktische tips.

 

11.00 uur         BREAK

 

11.20 uur         Ventilatie, het nieuwe zwaartepunt in de strijd tegen corona

In kantoren staat de ventilatie vaak nog zo afgesteld dat het coronavirus vrij kan circuleren. Hoe zit het met de ventilatiesystemen en installaties van bedrijven?

Wat met oudere gebouwen? Wat is de relatie tussen thuiswerk en luchtcirculatie?

Wat is het risico van onvoldoende ventilatie? Hoe zit het met de energiefactuur?

Nico Seymus (toegezegd), Corporate Consultancy manager - Vinçotte, vertelt u alles over de uitwerking en evaluatie van de coronamaatregelen voor kantoren en bedrijfsgebouwen.

 

 

 

 

 

 

12.00 uur      Smart building-technieken kantoren post-corona:

Sywert H. Brongersma, Ph.D (toegezegd), Distinguished Member of Technical Staff Funded Projects imec The Netherlands, bespreekt de in een stroomversnelling geraakte toename van slimme technologieën en de impact op de toepassing van slimme technologieën in gebouwen, ofwel “smart buildings” waarin slimme en innovatieve technieken zijn geïntegreerd die de werk- en leefomgeving verbeteren.

In functie van de momenteel “hete hangijzers” in gebouwen komen in het bijzonder aan bod o.a.  liften, lift- en lobbycapaciteit, luchtkwaliteit en nieuwe technologische ontwikkelingen voor verbeteren luchtkwaliteit t.b.v. welzijn en vitaliteit medewerkers, …,etc.

 

12.40 uur         LUNCH

 

13.40 uur         Het coronavirus en de financiële impact op vastgoed-financiering:

een visie vanuit de banksector: Franky Tolpe (onder voorbehoud) Head of Immo Solutions Specialised Finance – Belfius, bespreekt in het kader van COVID-19 de financiering van vastgoedbeleggingen, de standaard risicoanalyse van vastgoed-financiering in vergelijking met de risicoanalyse van vandaag en de specifieke maat-regelen in het kader van COVID-19

 

14.20 uur         Flexruimte  vs. de Vaste Werkplek:

Gaan flexkantoren, co-working offices, flexibel satellietkantoor, tijdelijke kantoor-ruimte, …,etc. de vaste werkplek en het klassieke kantoor verdringen? Armand Stuivenwold (toegezegd) – Sales Director Belgium Regus, wereldleider in flexibele werkplekken, bespreekt de nieuwe manier van werken, die sterk wordt gestimuleerd door Covid-19, en de snelle verspreiding van de flexibele werkoplossingen van Regus, die in alle steden ter wereld beschikbaar zijn.

 

15.00 uur         BREAK

 

15.20 uur         Huisvestingsstrategie en vastgoedbeheer Vlaamse overheid:

Reeds vanaf het pre-coronatijdperk bestaat de vastgoedstrategie van de Vlaamse overheid erin om efficiënter om te gaan met haar vastgoedpatrimonium, met als primair doel het aanbieden van een goede werkomgeving, activity-based. Het vastgoed van de Vlaamse overheid is eind 2019 geïntegreerd naar Het Facilitair

Bedrijf die het vastgoedbeheer tegen 2024 overneemt. Frank Geets  (toegezegd)

– Administrateur-Generaal - Facilitair Bedrijf Vlaamse Overheid, bespreekt zowel de vastgoedstrategie, als de impact van de coronacrisis en de focus op thuiswerk, voor de huisvestingsstrategie van de Vlaamse overheid.

 

16.00 uur         Case Study: Proximustoren te groot door telewerk.

Proximus verhuist uit de bekende Proximustoren, omdat men verwacht dat telewerk ook na de coronacrisis zal blijven. Een denkoefening waar meer bedrijven vandaag

de dag mee bezig zijn. Margaret Denis (onder voorbehoud) – Director Cultural, Change management & Digital workplace Transformation – Proximus vertelt u de visie van Proximus op telewerk en over de verkoop (+/-100.000m²) en gedeeltelijk sale-lease-back (+/-50.000m²) van de kantoren na grondige verbouwing/transformatie.

16.40 uur         WRAP UP & NETWERKDRINK

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
14/09/2021 in BRUSSEL 09:00 - 17:00 65
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Crowne Plaza Brussels Airport
Adres: Da Vincilaan 4, 1831 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Celine Janssens , Isabelle Vandeur , Filip Duwaerts , mr. Steven Bivacco , Nico Seymus , Sywert H. Brongersma, Franky Tolpe , Armand Stuivenwold , Frank Geets , Margaret Denis