De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z (Dag 1)

Organisator: Intersentia
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren5.00

Dag 1. Ruimtelijke planning

Deze studiedagen worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die herhaaldelijk wordt bijgestuurd.
Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (Codextrein, Omgevingsvergunningsdecreet, Verzameldecreet Omgeving en Instrumentendecreet). Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Actualia omgevingsrecht, dat met een aantal zorgvuldig geselecteerde topics garant staat voor een synthetische of een creatieve bijdrage.

 

PROGRAMMA

09u30: Registratie van de deelnemers
10u00: Start van de uiteenzetting (pauze rond 11u30)

Ruimtelijke planning
- ruimtelijke structuurplannen
- ruimtelijke beleidsplannen
- ruimtelijke uitvoeringsplannen
- stedenbouwkundige verordeningen
- gewestplannen en andere plannen van aanleg

13u00: Broodjesbuffet

13u45: Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Ruimtelijke planning (vervolg)
- bestemmingsvoorschriften
- goede ruimtelijke ordening
- ruimtelijk kwetsbare gronden
- watergevoelig openruimtegebied
- planschadevergoeding en planbatenheffing (incl. vooruitblik naar Instrumentendecreet)
- planologisch attest

16u30: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u00: Voorzien einde

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
08/10/2021 in GENT 09:30 - 17:00 80
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Maaltekouter 3, 9051 Gent (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Mr. Bart De Becker