23/39 BRO - Onverdeeld onroerend goed gebruikt voor de beroepswerkzaamheid: btw en inkomstenbelastingen

Georganiseerd door FHS-Seminaries

Betalend
Een probleem dat zich de dag van vandaag de kop opsteekt is de situatie waarbij een belastingplichtige een gebouw aanwend voor zijn beroepsactiviteit dat slechts gedeeltelijk zijn eigendom is. Dit kan meerdere oorzaken hebben, denk maar aan deels beroepsmatig gebruik van de gezinswoning, mede...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
14:00 - 17:30 Webinar

Datum

13/06/2023

Tijd

14:00 - 17:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Aansprakelijkheidsdekking in de brandpolis

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Extra- en contractuele aansprakelijkheid; aansprakelijkheid en verhaalafstand; waarborg verhaal van derden en BA gebouw; waarborg bij burenhinder; evolutie van de waarborg verhaal van de huurders; samenloop van aansprakelijkheid; vruchtgebruiker en naakte eigenaar; relatie met de onderhuurder.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

13/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

Communicatie in een vastgoedkantoor: omgaan met conflicten en ontevredenheid

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Communicatie in een vastgoedkantoor: omgaan met conflicten en ontevredenheid (6u)Het is geen prettige taak om ontevreden klanten of werknemers te woord te staan. Onze verdedigingsmechanismen treden snel in werking en bemoeilijken daardoor vaak een professionele aanpak. Nochtans zijn...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
09:30 - 12:30 Kortrijksesteenweg 1144,  9051 Sint-denijs-westrem 5
27/06/2023
09:30 - 12:30 Thor Park 8040,  3600 Genk 5
16/08/2023
09:30 - 12:30 Webinar 5

Datum

13/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Kortrijksesteenweg 1144,  9051 Sint-denijs-westrem

Vrije plaatsen

5


Datum

27/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

5


Datum

16/08/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

5

Communicatie in een vastgoedkantoor: omgaan met conflicten en ontevredenheid

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Communicatie in een vastgoedkantoor: omgaan met conflicten en ontevredenheid (6u)Het is geen prettige taak om ontevreden klanten of werknemers te woord te staan. Onze verdedigingsmechanismen treden snel in werking en bemoeilijken daardoor vaak een professionele aanpak. Nochtans zijn...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
09:30 - 12:30 Kortrijksesteenweg 1144,  9051 Sint-denijs-westrem 8/10
22/06/2023
09:30 - 12:30 Webinar
27/06/2023
09:30 - 12:30 Thor Park 8040,  3600 Genk 8/10
16/08/2023
09:30 - 12:30 Webinar 9/10

Datum

13/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Kortrijksesteenweg 1144,  9051 Sint-denijs-westrem

Vrije plaatsen

8/10


Datum

22/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

27/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

8/10


Datum

16/08/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

9/10

De bindende schatting in het kader van een nalatenschap: de procedures

Georganiseerd door VIVO

Betalend
De bindende schatting in het kader van een nalatenschap: de procedures (3u)Hoe maak je een bindende schatting voor de aangifte bij een overlijden? Kan je je diensten rechtstreeks bij het notariaat aanbieden of moet je via Vlabel gaan? Wat zijn vandaag de minimumvereisten? En wat is...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
10:00 - 13:00 Webinar

Datum

13/06/2023

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De bindende schatting in het kader van een nalatenschap: de procedures

Georganiseerd door fonds323

Gratis
De bindende schatting in het kader van een nalatenschap: de procedures (3u)Hoe maak je een bindende schatting voor de aangifte bij een overlijden? Kan je je diensten rechtstreeks bij het notariaat aanbieden of moet je via Vlabel gaan? Wat zijn vandaag de minimumvereisten? En wat is...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
10:00 - 13:00 Webinar

Datum

13/06/2023

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De bindende schatting in het kader van een nalatenschap: de procedures

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
De bindende schatting in het kader van een nalatenschap: de procedures (3u)Hoe maak je een bindende schatting voor de aangifte bij een overlijden? Kan je je diensten rechtstreeks bij het notariaat aanbieden of moet je via Vlabel gaan? Wat zijn vandaag de minimumvereisten? En wat is...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
10:00 - 13:00 Webinar

Datum

13/06/2023

Tijd

10:00 - 13:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

De Maatschap

Georganiseerd door Lexdura

Betalend
De maatschap is een nuttig instrument om het beheer van een vermogen te organiseren. Tijdens dit seminarie bespreken we het wetgevend kader, de recente standpunten van de Vlaamse Belastingdienst en de mogelijke toepassingen van de maatschap.
Eendaags
Erkende uren 2

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
12:00 - 14:00 Webinar 65

Datum

13/06/2023

Tijd

12:00 - 14:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

65

DURF te gaan voor persoonlijke groei PART 2

Georganiseerd door 100% Synergie

Betalend
PART 2 - 4u opleidingsurenVan “coach-able” naar coach? - Wie coacht de coach? Het inkoopscenario dat succes verzekert… Hoe een groter aanbod jouw marktpositie bepaalt… bepaal dus je toekomst! Denk groot en word groots…
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
13:30 - 19:00 Schoolstraat 17,  1980 Zemst 15

Datum

13/06/2023

Tijd

13:30 - 19:00

Locatie

Schoolstraat 17,  1980 Zemst

Vrije plaatsen

15

F.I.T - Module 2: Telefonisch (koud) prospecteren

Georganiseerd door Real Estate Academy

Betalend
Telefonisch (koud) prospecteren
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
09:00 - 17:30 Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout 45
12/09/2023
09:00 - 17:30 Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout 45
14/12/2023
09:00 - 17:30 Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout 45

Datum

13/06/2023

Tijd

09:00 - 17:30

Locatie

Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout

Vrije plaatsen

45


Datum

12/09/2023

Tijd

09:00 - 17:30

Locatie

Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout

Vrije plaatsen

45


Datum

14/12/2023

Tijd

09:00 - 17:30

Locatie

Luitenant Lippenslaan 66,  2140 Borgerhout

Vrije plaatsen

45

Het nieuwe Pachtdecreet

Georganiseerd door die Keure Opleidingen

Betalend
Het nieuwe Pachtdecreet is bijna een feit … Eindelijk, de huidige wetgeving dateert immers van 1969. Ook al werd de regelgeving sindsdien een aantal keer gewijzigd, toch was ze gedateerd en steeds moeilijker toepasbaar.
Eendaags
Erkende uren 5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
10:00 - 16:30 Sint-Denijslaan 485,  9000 Gent 50

Datum

13/06/2023

Tijd

10:00 - 16:30

Locatie

Sint-Denijslaan 485,  9000 Gent

Vrije plaatsen

50

Terugkerende juridische knelpunten in mede-eigendom – een selectie

Georganiseerd door VIVO

Betalend
In deze sessie bespreken we een aantal moeilijke juridische dossiers waarmee je als syndicus vandaag zeker te maken krijgt. Is de problematiek duidelijk en ken je een aantal mogelijke oplossingen? Dan blijken sommige van die terugkerende zaken waarmee je...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 213/214
19/06/2023
14:00 - 17:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 5
22/06/2023
14:00 - 17:00 Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde 5

Datum

13/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

213/214


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

5


Datum

22/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde

Vrije plaatsen

5

Terugkerende juridische knelpunten in mede-eigendom – een selectie

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
In deze sessie bespreken we een aantal moeilijke juridische dossiers waarmee je als syndicus vandaag zeker te maken krijgt. Is de problematiek duidelijk en ken je een aantal mogelijke oplossingen? Dan blijken sommige van die terugkerende zaken waarmee je...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 38/80
19/06/2023
14:00 - 17:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 17/20
22/06/2023
14:00 - 17:00 Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde 17/20

Datum

13/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

38/80


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

17/20


Datum

22/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde

Vrije plaatsen

17/20

Terugkerende juridische knelpunten in mede-eigendom – een selectie

Georganiseerd door fonds323

Gratis
In deze sessie bespreken we een aantal moeilijke juridische dossiers waarmee je als syndicus vandaag zeker te maken krijgt. Is de problematiek duidelijk en ken je een aantal mogelijke oplossingen? Dan blijken sommige van die terugkerende zaken waarmee je...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 206/219
19/06/2023
14:00 - 17:00 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 10
22/06/2023
14:00 - 17:00 Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde 10

Datum

13/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

206/219


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

10


Datum

22/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde

Vrije plaatsen

10

Timemanagement: je planning én je stress onder controle!

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Je maakt kennis met de basisprincipes van een effectief en efficiënt timemanagement. De docent helpt je om hindernissen op je werk te identificeren en zet je op weg met een beter actieplan. Zo krijg je terug controle over je agenda, tijd en managementtools...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
09:30 - 12:30 Thor Park 8040,  3600 Genk 5

Datum

13/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

5

Timemanagement: je planning én je stress onder controle!

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Je maakt kennis met de basisprincipes van een effectief en efficiënt timemanagement. De docent helpt je om hindernissen op je werk te identificeren en zet je op weg met een beter actieplan. Zo krijg je terug controle over je agenda, tijd en managementtools...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
09:30 - 12:30 Thor Park 8040,  3600 Genk 10

Datum

13/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

10

Trends en creatieve vastgoedoplossingen in volle transitie - Energiebesparende maatregelen in het appartementsgebouw

Georganiseerd door die Keure Opleidingen

Betalend
Vastgoedrecht is constant in beweging en er komen steeds nieuwe trends op de proppen, dus ook de bijhorende problemen en discussies! Tijdens deze webinars worden oplossingen en concrete antwoorden op juridische vragen aangereikt.
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
13/06/2023
15:00 - 16:30 Webinar

Datum

13/06/2023

Tijd

15:00 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional (3u)Als makelaar ben je tijdens het afsluiten van vastgoedtransacties verplicht om witwaspraktijken te melden en te identificeren . Bereid je daarom goed voor en zorg dat je geïnformeerd bent over je identificatie- en...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
14/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 6/80
03/07/2023
13:30 - 16:30 Webinar 72/80
25/10/2023
09:00 - 12:00 Rechterstraat 6,  3511 Kuringen-hasselt 17/20

Datum

14/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

6/80


Datum

03/07/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

72/80


Datum

25/10/2023

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Rechterstraat 6,  3511 Kuringen-hasselt

Vrije plaatsen

17/20

Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional (3u)Als makelaar ben je tijdens het afsluiten van vastgoedtransacties verplicht om witwaspraktijken te melden en te identificeren . Bereid je daarom goed voor en zorg dat je geïnformeerd bent over je identificatie- en...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
14/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 210/214
03/07/2023
13:30 - 16:30 Webinar 210/214
25/10/2023
09:00 - 12:00 Rechterstraat 6,  3511 Kuringen-hasselt 75

Datum

14/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

210/214


Datum

03/07/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

210/214


Datum

25/10/2023

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Rechterstraat 6,  3511 Kuringen-hasselt

Vrije plaatsen

75

Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional (3u)Als makelaar ben je tijdens het afsluiten van vastgoedtransacties verplicht om witwaspraktijken te melden en te identificeren . Bereid je daarom goed voor en zorg dat je geïnformeerd bent over je identificatie- en...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
14/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 205/219
03/07/2023
13:30 - 16:30 Webinar 5
25/10/2023
09:00 - 12:00 Rechterstraat 6,  3511 Kuringen-hasselt 5

Datum

14/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

205/219


Datum

03/07/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

5


Datum

25/10/2023

Tijd

09:00 - 12:00

Locatie

Rechterstraat 6,  3511 Kuringen-hasselt

Vrije plaatsen

5