Projectontwikkeling voor de publieke huisvestingssector: algemeen kader en praktijk

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Projectontwikkeling voor de publieke huisvestingssector: algemeen kader en praktijk (3u)Met de steeds hogere vastgoedprijzen zetten de markt meer en meer onder druk. De sociale huisvesting moet worden uitgebreid om die druk te verkleinen.Daarnaast moet het bestaande...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
14/06/2023
19:00 - 22:00 Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde 28/30
19/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 295/299

Datum

14/06/2023

Tijd

19:00 - 22:00

Locatie

Tramstraat 59,  9052 Zwijnaarde

Vrije plaatsen

28/30


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

295/299

Atypische verkoopconstructies in 2023

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Atypische verkoopconstructies in 2023 (3u)Er bestaan talloze alternatieven om een woning aan te kopen tegen een gunstige aankoopprijs, mits je de rechtsfiguren kent. Denk maar aan huurkoop, lijfrente, hamsterhuren, recht van wederinkoop enzovoort. Welke de voor- en nadelen van deze...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Jozef Guislainstraat 45,  9000 Gent 2/3

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Jozef Guislainstraat 45,  9000 Gent

Vrije plaatsen

2/3

Atypische verkoopconstructies in 2023

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Atypische verkoopconstructies in 2023 (3u)Er bestaan talloze alternatieven om een woning aan te kopen tegen een gunstige aankoopprijs, mits je de rechtsfiguren kent. Denk maar aan huurkoop, lijfrente, hamsterhuren, recht van wederinkoop enzovoort. Welke de voor- en nadelen van deze...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Jozef Guislainstraat 45,  9000 Gent 7/8

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Jozef Guislainstraat 45,  9000 Gent

Vrije plaatsen

7/8

Atypische verkoopconstructies in 2023

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
Atypische verkoopconstructies in 2023 (3u)Er bestaan talloze alternatieven om een woning aan te kopen tegen een gunstige aankoopprijs, mits je de rechtsfiguren kent. Denk maar aan huurkoop, lijfrente, hamsterhuren, recht van wederinkoop enzovoort. Welke de voor- en nadelen van deze...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Jozef Guislainstraat 45,  9000 Gent

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Jozef Guislainstraat 45,  9000 Gent

Vrije plaatsen

Brand eenvoudige risico's: wetgeving

Georganiseerd door DVL Education

Betalend
Deelwaarborgen van de polis, vergelijking polisvoorwaarden.Onderscheid tussen: hoofdwaarborg en bijkomende waarborg; nieuwbouw en herbouwwaarde; uitsluiting en beding van verval.Artikels uit deel 4 van de wet van 4 april 2014; KB’s 24 12 1992 kb brand en kb activatie wet landverzekering
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
13:30 - 16:30 Webinar 25

Datum

15/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

25

De Algemene Vergadering: de uitnodiging en de notulen toegelicht

Georganiseerd door VIVO

Betalend
De Algemene Vergadering: de uitnodiging en de notulen toegelicht (3u)"Een goede voorbereiding is het halve werk". Dat geldt ook voor een algemene vergadering (AV). En de voorbereiding van een goede AV begint uiteraard met een goede dagorde. Of een algemene vergadering rechtsgeldig...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 210/214

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

210/214

De Algemene Vergadering: de uitnodiging en de notulen toegelicht

Georganiseerd door fonds323

Gratis
De Algemene Vergadering: de uitnodiging en de notulen toegelicht (3u)"Een goede voorbereiding is het halve werk". Dat geldt ook voor een algemene vergadering (AV). En de voorbereiding van een goede AV begint uiteraard met een goede dagorde. Of een algemene vergadering rechtsgeldig...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 209/219

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

209/219

De Algemene Vergadering: de uitnodiging en de notulen toegelicht

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
De Algemene Vergadering: de uitnodiging en de notulen toegelicht (3u)"Een goede voorbereiding is het halve werk". Dat geldt ook voor een algemene vergadering (AV). En de voorbereiding van een goede AV begint uiteraard met een goede dagorde. Of een algemene vergadering rechtsgeldig...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 35/80

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

35/80

De syndicus in relatie tot zijn leveranciers: wettelijk kader

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
De syndicus in relatie tot zijn leveranciers: wettelijk kader (3u)De syndicus is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle beslissingen van de algemene vergadering. Dat betekent dat hij ook bestellingen plaatst voor rekening van de VME. Elke overeenkomst die gesloten wordt...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Thor Park 8040,  3600 Genk 19/20
19/06/2023
14:00 - 17:00 Kruishofstraat 1,  8400 Oostende 17/20
26/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 39/80

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

19/20


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Kruishofstraat 1,  8400 Oostende

Vrije plaatsen

17/20


Datum

26/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

39/80

De syndicus in relatie tot zijn leveranciers: wettelijk kader

Georganiseerd door VIVO

Betalend
De syndicus in relatie tot zijn leveranciers: wettelijk kader (3u)De syndicus is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle beslissingen van de algemene vergadering. Dat betekent dat hij ook bestellingen plaatst voor rekening van de VME. Elke overeenkomst die gesloten wordt...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Thor Park 8040,  3600 Genk 4/5
19/06/2023
14:00 - 17:00 Kruishofstraat 1,  8400 Oostende 5
26/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 212/214

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

4/5


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Kruishofstraat 1,  8400 Oostende

Vrije plaatsen

5


Datum

26/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

212/214

De syndicus in relatie tot zijn leveranciers: wettelijk kader

Georganiseerd door fonds323

Gratis
De syndicus in relatie tot zijn leveranciers: wettelijk kader (3u)De syndicus is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle beslissingen van de algemene vergadering. Dat betekent dat hij ook bestellingen plaatst voor rekening van de VME. Elke overeenkomst die gesloten wordt...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Thor Park 8040,  3600 Genk 9/10
19/06/2023
14:00 - 17:00 Kruishofstraat 1,  8400 Oostende 7/10
26/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 203/219

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Thor Park 8040,  3600 Genk

Vrije plaatsen

9/10


Datum

19/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Kruishofstraat 1,  8400 Oostende

Vrije plaatsen

7/10


Datum

26/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

203/219

Laadpalen in mede-eigendom: dit moet je weten!

Georganiseerd door BIV by VIVO

Gratis
Omdat het aantal elektrische voertuigen sterk blijft toenemen, stijgt ook de vraag naar laadinstallaties. Maar de wetgeving en de technische vereisten zijn niet altijd duidelijk! In deze opleiding proberen we een antwoord te bieden op al je vragen zodat je...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Uitbreidingstraat 84,  2600 Berchem 10/20
20/06/2023
14:00 - 17:00 Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare 18/20
20/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 22/80
10/08/2023
14:00 - 17:00 Webinar 77/80

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Uitbreidingstraat 84,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

10/20


Datum

20/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare

Vrije plaatsen

18/20


Datum

20/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

22/80


Datum

10/08/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

77/80

Laadpalen in mede-eigendom: dit moet je weten!

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Omdat het aantal elektrische voertuigen sterk blijft toenemen, stijgt ook de vraag naar laadinstallaties. Maar de wetgeving en de technische vereisten zijn niet altijd duidelijk! In deze opleiding proberen we een antwoord te bieden op al je vragen zodat je...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Uitbreidingstraat 84,  2600 Berchem 5
20/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 206/214
20/06/2023
14:00 - 17:00 Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare 75
10/08/2023
14:00 - 17:00 Webinar 212/214

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Uitbreidingstraat 84,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

5


Datum

20/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

206/214


Datum

20/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare

Vrije plaatsen

75


Datum

10/08/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

212/214

Laadpalen in mede-eigendom: dit moet je weten!

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Omdat het aantal elektrische voertuigen sterk blijft toenemen, stijgt ook de vraag naar laadinstallaties. Maar de wetgeving en de technische vereisten zijn niet altijd duidelijk! In deze opleiding proberen we een antwoord te bieden op al je vragen zodat je...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
14:00 - 17:00 Uitbreidingstraat 84,  2600 Berchem 9/10
20/06/2023
14:00 - 17:00 Webinar 179/219
20/06/2023
14:00 - 17:00 Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare 79/80
10/08/2023
14:00 - 17:00 Webinar 218/219

Datum

15/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Uitbreidingstraat 84,  2600 Berchem

Vrije plaatsen

9/10


Datum

20/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

179/219


Datum

20/06/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Accent Business Park - Kwadestraat 149b,  8800 Roeselare

Vrije plaatsen

79/80


Datum

10/08/2023

Tijd

14:00 - 17:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

218/219

Lunchwebinar: de gemoderniseerde pachtwet (1,5u)

Georganiseerd door SBM

Betalend
Goed voorbereid op het nieuwe pachtdecreet
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
12:30 - 14:00 Webinar

Datum

15/06/2023

Tijd

12:30 - 14:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Lunchwebinar: De gemoderniseerde pachtwetgeving

Georganiseerd door Syntra West

Betalend
Goed voorbereid op het nieuwe pachtdecreet
Eendaags
Erkende uren 1,5

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
12:30 - 14:00 Webinar 30

Datum

15/06/2023

Tijd

12:30 - 14:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

30

Successieplanning en vastgoed

Georganiseerd door Postuniversitair Centrum Kulak

Betalend
In dit seminarie krijg je een update van de fiscale aandachtspunten en opportuniteiten bij de overdracht van vastgoed naar de volgende generatie.
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
15:00 - 18:00 Celestijnenlaan 200A,  3001 Heverlee 45
05/10/2023
15:00 - 18:00 Etienne Sabbelaan 53,  8500 Kortrijk 45

Datum

15/06/2023

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

Celestijnenlaan 200A,  3001 Heverlee

Vrije plaatsen

45


Datum

05/10/2023

Tijd

15:00 - 18:00

Locatie

Etienne Sabbelaan 53,  8500 Kortrijk

Vrije plaatsen

45

Vastgoed en Reelsmarketing op Instagram

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Vastgoed en Reelsmarketing op Instagram (3u)Het sociale netwerk Reels op Instagram wint steeds meer aan terrein bij twintigers en dertigers. Probeer je ook het jongere publiek te bereiken met je kantoor? Of wil je gewoon een trendsetter zijn in de vastgoedwereld? Ontdek dan samen met...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
13:30 - 16:30 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 3/5

Datum

15/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

3/5

Vastgoed en Reelsmarketing op Instagram

Georganiseerd door fonds323

Gratis
Vastgoed en Reelsmarketing op Instagram (3u)Het sociale netwerk Reels op Instagram wint steeds meer aan terrein bij twintigers en dertigers. Probeer je ook het jongere publiek te bereiken met je kantoor? Of wil je gewoon een trendsetter zijn in de vastgoedwereld? Ontdek dan samen met...
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
13:30 - 16:30 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 9/10

Datum

15/06/2023

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

9/10

Vastgoedmarketing en TikTok

Georganiseerd door VIVO

Betalend
Vastgoedmarketing en TikTok (3u)Probeer je ook een jong publiek te bereiken met je kantoor? Of wil je een trendsetter zijn in de vastgoedwereld? Ontdek dan samen met ons de mogelijkheden van Reelsmarketing en TikTok!
Eendaags
Erkende uren 3

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen
15/06/2023
09:30 - 12:30 Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven 3/5

Datum

15/06/2023

Tijd

09:30 - 12:30

Locatie

Geldenaaksebaan 327,  3001 Leuven

Vrije plaatsen

3/5