BIV

Onderwerpen die te maken hebben met het Instituut

U bent hier

Stage afgerond? Op naar de schriftelijke bekwaamheidsproef

Stage afgerond? Op naar de schriftelijke bekwaamheidsproef

Aangemaakt op: 19/03/2021
Laatste update: 19/03/2021

Inschrijven voor de schriftelijke bekwaamheidsproef

Je kan je pas inschrijven voor de schriftelijke bekwaamheidsproef na ontvangst van de beslissing die je de toelating verleent tot het examen. Die beslissing volgt enkele weken na het indienen van je dossier, en sturen we via een aangetekende brief op. Je kan je niet inschrijven indien je geen dergelijke positieve beslissing hebt ontvangen. 

Als je werd toegelaten tot de bekwaamheidsproef, ga je naar je BIV-account om je in te schrijven voor de schriftelijke proef.  

Meer info over de bekwaamheidsproef zelf

De thema’s in de schriftelijke bekwaamheidsproef

De thema’s die we bevragen, zijn: 

 • Beheer en rentmeesterschap 

 • Boekhouden en ondernemen 

 • Bouwkunde 

 • Woningbouwwet 

 • Contractenrecht incl. antiwitwaswetgeving en anti-discriminatiewetgeving 

 • Deontologie 

 • Vastgoedfiscaliteit 

 • Hypothecair krediet en verzekeringen 

 • Omgevingsrecht 

 • Verhuur 

 • Verkoop 

 • Waardebepaling 

 • Zakenrecht en Ondernemingsrecht 

Om te bepalen welke thema’s bevraagd worden in de schriftelijke bekwaamheidsproef, werkten we samen met enkele experten uit de praktijk. Zij kwamen tot bovenstaande lijst op basis van hun eigen expertise, maar ook aan de hand van de beroepskwalificatiedossiers voor vastgoedbemiddelaar, syndicus en rentmeester zoals deze werden opgesteld door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF323). 

Deze beroepskwalificatiedossiers brengen in kaart wat het beroep van vastgoedmakelaar inhoudt en welke kennis nodig is om alle taken die dit beroep met zich meebrengt te volbrengen.  

De onderwerpenlijst werd vervolgens afgetoetst door drie Vlaamse hogescholen: Hogeschool Gent, Odisee Hogeschool en AP Hogeschool Antwerpen. Deze hogescholen hebben op ons verzoek over de thema’s vragen opgesteld. 

Jezelf voorbereiden voor het schriftelijk examen

De stage is bedoeld om je klaar te stomen om vastgoedmakelaar te worden. Logisch gevolg: het is de bedoeling dat je tijdens je stage, wanneer je met beide voeten in de praktijk staat, de nodige kennis over elk aspect van het beroep opdoet. Vandaar dat we er bij elke gelegenheid op hameren dat je stage leerrijk, gevarieerd en uitdagend moet zijn.  

We beschouwen de praktijk als de beste en meest up-to-date leerschool.  

Ziedaar ook het nut van de competentietest: om hiaten in je kennis bloot te leggen, zodat je daar tijdens je stage extra nadruk op kunt leggen. Bekijk dus zeker nog eens het rapport van de competentietest als je je voorbereiding voor de bekwaamheidsproef begint. Je vindt dat rapport in je persoonlijke account op de pagina “Vastgoedmakelaar worden” en in je stagetool. 

E-learning 

E-learning is in het kader van de stage slechts een duwtje in de rug dat we als Instituut voor jou voorzien. Verder dan dat kunnen we niet gaan. Onze rol is het controleren dat wie vastgoedmakelaar wil worden, over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het ook te zijn. We zijn geen onderwijsinstelling die cursussen kan opstellen en updaten over al deze onderwerpen en eventuele nieuwe onderwerpen in de toekomst.  

De e-learningscursussen die wij online ter beschikking hebben kunnen voor wat betreft het studeren van deze onderwerpen een hulp vormen. We houden deze cursussen steeds actueel, op het examen wordt immers ook van jou verwacht dat je de meest recente stand van de regelgeving kent. 

Het louter instuderen van de e-learningscursussen zal niet volstaan om het schriftelijk examen succesvol af te leggen.

De e-learningscursussen beschouwen wij als basisleerstof, vooral bedoeld om stagiairs die zonder vooropleiding in het vastgoed aan de start komen meteen een jumpstart te geven in het bijbenen van hun kennis. 

Vorming en informatie over de thema’s 

Het is aan te raden bovenstaande lijst van bevraagde thema’s grondig te overlopen en voor jezelf na te gaan of je daar (voldoende) kennis van hebt. Sommige zaken zullen wellicht wat extra studiewerk vragen.  

Het erkend vormingsaanbod kan helpen om hiaten in je kennis op te vangen. 

Ook op de officiële websites van de overheid vind je vaak een juiste en compacte samenvatting over een topic waar je misschien minder van af weet. Bijvoorbeeld: 

Studieboeken en naslagwerken 

Ten slotte bestaat er uiteraard ook een uitgebreid aanbod aan studieboeken en naslagwerken. Online kan je via de websites van gespecialiseerde uitgeverijen de titels uit hun aanbod bestellen.  

Herkansing? Ja, één keer

Iedereen die de schriftelijke bekwaamheidsproef aflegde, krijgt daarover feedback in het rapport dat je kan terugvinden in je persoonlijke account op biv.be. Daar kan je per thema jouw score bekijken. Op die manier krijg je een beeld van de onderwerpen waarop je minder goed scoorde en die je dus eventueel nog wat moet bijschaven. 

Je krijgt in je account geen overzicht van de vragen. Niet-geslaagde stagiairs die dat wensen, bieden we wel de mogelijkheid om hun examen in te kijken. Hierbij gaat het dan enkel om een mogelijkheid tot inzage, er wordt geen bijkomende uitleg of feedback gegeven. 

Eerst schriftelijk, dan mondeling

Nadat je geslaagd bent voor het schriftelijk gedeelte, nodigen we je per brief uit voor de mondelinge proef op een vooraf bepaalde datum. Het kan om administratieve redenen enige tijd duren eer je de brief ontvangt. Het heeft geen zin om het BIV te contacteren vooraleer je je uitnodiging hebt gekregen. 

Was dit artikel nuttig?