Fiscaliteit en onroerend goed (20/80 B)

Organisator: Odisee, FHS-Seminaries
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.50

Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden
topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.
Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.


Deel 1: Fiscale aspecten van de verkrijging van een onroerend goed
1. Verkrijging met heffing van de btw (20/81 B)

Deel 2: Beheer van onroerend goed
2. De patrimoniumvennootschap (20/82 B)

Deel 3: Bijzondere verkrijgingsvormen
3. Onroerende leasing, fiscale aspecten (20/83 B)
4. Verkrijging van onroerend goed via een aanvullende pensioenregeling (20/84 B)
5. Gesplitste aankoop van onroerend goed (19/85 B)

Deel 4: Vervreemding van onroerend goed 
6. Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies (20/86 B)
7. Meerwaarde bij de vervreemding van een onroerend goed (20/87 B)
8. Onttrekking van een onroerend goed aan de vennootschap (20/88 B)  

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
02/03/2020 in BRUSSEL 13:30 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Korneel Decroix, Philippe Hinnekens
20/03/2020 in BRUSSEL 13:30 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Paul Van Eesbeeck
16/03/2020 in BRUSSEL 13:30 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Leo De Broeck, Eric Spruyt
23/03/2020 in BRUSSEL 13:30 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Luc Saliën, Roel Van Hemelen
30/03/2020 in BRUSSEL 13:30 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Nathalie Maes, Eric Spruyt
20/04/2020 in BRUSSEL 13:30 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Warmoesberg 26, 1000 Brussel (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Alain Claes, Eric Spruyt